Kategoriarkiv: kompetensutveckling

Riv Babels torn!

Folkbiblioteken står inför två stora utmaningar, att överbrygga den digitala klyftan och att bli mer relevanta för dem med annat modersmål än majoriteten. Här ett tips om hur man slår båda dessa flugor i en smäll:

Inom projektet Det mångspråkiga biblioteket har Kultur i Väst Regionbibliotekets utbildningsning 23iktsaker kompletterats med ett antal lektioner med ”mångspråksanknytning”. Det handlar om olika former av språkhjälp, som att skriva med andra skriftspråk, använda skärmtangentbord, översättningsverktyg och att använda Library Press Display. Varsågod, det är bara att sätta igång 23iktsaker.ning.com
Ningen är öppen för alla att bli medlem i och fler ”mångspråksövningar” kommer!

Ingrid Atlestam

När det regnar manna …

Folkbiblioteken behöver tillföras massor av ny kompetens för att ändra bilden, såväl internt som externt, av biblioteken som i huvudsak en institution för skönlitteratur och den eviga inskränkta debatten om urvalet, på BIBLIST senast igår! Förmedling av skönlitteraturen har aldrig varit annat än en del av folkbibliotekens alltmer mångfacetterade uppdrag.

Regionbiblioteket Västra Götaland har fått drygt två millioner från ESF, EU, till kompetensutveckling för bibliotekspersonal under rubriken ”Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser”. Läs mer om detta på http://www.bibl.vgregion.se/sv/Regionbibliotek/ och delta i arbetet genom att följa och bidra till den öppna mötesplatsen för alla som vill utveckla ”Det mångspråkiga biblioteket” http://mangsprak.ning.com/

Även andra kommun- läns- och regionbibliotek har fått eller är på gång att söka EU-medel
Men dessvärre räcker det inte att erbjuda kompetensutveckling, problemet i många kommuner och stadsdelar är att biblioteksbudgeten är så snål att det varken finns möjlighet att delta i erbjuden utbildning eller att sedan ha utrymme, tid och pengar, att använda sig av den nya kompetensen för att höja kvaliten i verksamheten. Risken är att alltfler bibliotek hamnar i den negativa spiralen, minskande resurser, mindre möjligheter till ny kompetens, bristande utveckling av verksamheten……….
För att bryta detta krävs en nationell bibliotekspolitik och ett staligt ansvar för en jämlik biblioteksstandard som ger varje bibliotek möjlighet att utvecklas och klara de krav som ett samhälle med ökande klyftor ställer!

Ingrid Atlestam