Kategorier
IT och bibliotek Mauritius

"Tillgång till Internet är en grundläggande medborgerlig rättighet"

Så sa landets IT-minister på en konferens 13 januari. Landet ifråga är Mauritius, denna lilla önationen som vill se sig som en hub för ekonomi, utbildning och IT i Indiska Oceanen, en länk mellan Asien och Afrika. Där satsas det stort på digital delaktighet.
Man har ökat kapaciteten i det nationella bredbandet, tillgängligt till subventionerat pris för alla privatpersoner, utan att höja priset.
Man har nu även försett alla landets 110 postkontor med datorer för allmänheten, att använda till en låg kostnad, gratis för arbetslösa, funktionshindrade, m fl. Överhuvudtaget satsar man på postkontoren, med slogan ”mycket mer än brev”. Datorer ska också finnas i ytterligare 150 offentliga lokaler, däribland folkbiblioteken, som tyvärr är betydligt färre än postkontoren.
Dessvärre har folkbibliotek där ännu inte insett att de har en folkbildningsuppgift, att lära folk att använda alla dessa fantastiska maskiner!
Vilket väl alla bibliotek i Sverige insett?

Ingrid Atlestam

Kategorier
IT och bibliotek statistik tillgänglighet webbplatser

Tillgänglighet och visualisering

Nu i juli kan det påminnas att 2010 är tillgänglighetsåret. Myndigheten Handisam har en kalender för hur man under året kan jobba med frågorna på den egna arbetsplatsen. Tillgänglighet är ett brett begrepp och kan tyvärr kännas lite krångligt, men handlar i slutändan om demokrati och inflytande. Handisam skriver: ”Det som hindrar människor från att bli delaktiga ska identifieras och avlägsnas.” Oavsett om det är fysiska eller kognitiva hinder.

Som webmaster konstaterar jag att tillgänglighet (och användbarhet) på webben handlar om lika delar teknik och informationsförmedling. Du kan ha en sajt som är perfekt kodad och funkar med alla webbläsare, men som är så krångligt skriven att läsaren stupar där. Å andra sidan kan ni vara ett helt lag slipade skribenter låsta bakom en teknisk lösning som utesluter en målgrupp genom att de överhuvudtaget inte når webbplatsen. Riktlinjer för de mer tekniska bitarna hittar du främst via eutveckling.se, och validerat.se gör regelbundna tester av olika offentliga webbplatser. Hur klarar sig din kommun eller organisation?

För alla som sysslar med det skrivna och lästa ordet är Centrum för lättläst en resurs. Med uppdraget ”att göra texter tillgängliga för människor som av olika anledningar har lässvårigheter eller är otränade läsare” hittar man hos dem särskilda sidor för bibliotek.

I en snävare mening handlar tillgänglighet alltså om att göra information begriplig. På sajten Information is beautiful gör brittiske ”datajournalisten” och informationsdesignern David McCandless detta genom att visualisera data. Fakta sätts i relation, statistik presenteras på nya sätt. Ett av exemplen, dock inte visuellt märkvärdigt, visar länders topplaceringar – ”alla är bäst på nåt” – inom olika mer eller mindre smickrande områden. Georgien har visst flest biblioteksböcker per invånare, Estland högst ”adult literacy” och Australien är i topp på bilstölder. Sverige leder i grenen antal operativa kärnreaktorer per capita – vilket ju är särskilt intressant att uppmärksamma 2010, det tänkta slutåret för svensk kärnkraft enligt folkomröstningen 1980.

Nog för att många av visualiseringarna är snygga, men än mer tilltalande för den källkritiske är referenserna till datakällorna, inte sällan sammanställda i öppna kalkylblad, och omsorgen att uppdatera och säkerställa. Inför kommande projekt ber McCandless om allmänhetens hjälp, genom s. k. crowdsourcing.

Kanske borde KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik och Kulturrådet kolla närmare på metoden och låta visualisera sina årliga siffror på fler sätt än med tabeller och staplar. Skulle vi möjligen se oväntade relationer? Skulle nuffrorna, utöver kvantitet, säga mer också om kvalitet?

Kalle Laajala

Bilden: David McCandless: The Billion Dollar Gram (cc-by-nc)

Kategorier
arbetsplatsbibliotek Internet IT och bibliotek läsfrämjande twitter

Det virtuella biblioteksrummet


Själv hade jag tänkt gå på ett seminarium om arbetsplatsbibliotek och läsfrämjande verksamhet, med deltagare från Svensk biblioteksförening, IF Metall, Författarförbundet, och fackklubben på Volvo lastvagnar i Umeå, där eldsjälen Jan-Olof Carlsson skulle berätta om deras läsfrämjande verksamhet. Dessvärre blev seminariet på Stockholms stadsbibliotek inställt på grund av för få anmälda.
Min kollega Eva-Karin var på ett seminarium om det virtuella biblioteksrummet. Gissa om det var fullsatt? Bibliotek 1.0, Bibliotek 2.0, mikroblogg, nanoblogg, twitter, facebook…. Det gavs exempel på nya modeflugan twitter, dvs korta (142 tecken) ”puffar” om nyheter, böcker, information mm. Stockholms stadsbibliotek har en sådan, kallad ”den långa svansen” (ett begrepp som egentligen vill puffa för det långsiktiga, de böcker som av vissa bibliotekarier vanvördigt kallas för ”hyllvärmare”, eller ”dödkött”). Se http://twitter.com/langasvansen
En annan sådan kortblogg är Smittskyddsinstitutets, Jordbruksverkets mfl. myndigheter, som i svininfluensans tider informerar kortfattat på http://twitter.com/krisinformation
Ett inlägg på twitter ska svara kortfattat på frågan ”Vad gör du? (just nu)”. Det är den inledningsfras mina barn alltid ger sina kompisar (och sin far) när de ringer upp i telefon. Kort och informativt och inget tjafs ska det vara.
Är du inte med på nätet så finns du inte (apropå mitt förförra inlägg på bloggen). Och allt ska vara nutid. Gilla läget.
Mats Myrstener

Kategorier
fildelning Internet IT och bibliotek moderniteter

Olika sidor av det ”moderna”

Det moderna samhället har alltid haft skuggsidor som vi inte gärna vill se. Det kan vara nätpirater, nersmutsad miljö, människoförtryck och utsugning. Det verkar som om alla våra mänskliga teknologiska framsteg har ett pris som vi inte gärna vill betala.
Fildelningsproblematiken, moralpanik eller inte, är en sådan fråga. Har vi en gång släppt lös IT-odjuret och tagit fan i båten så får vi också ro den i land. En annan kommande IT-fråga som också handlar om upphovsrätt är Googles ambitioner att publicera skönlitteratur på Internet, i full text. Säkert med stor övervikt på det anglosaxiska. Det finns fördelar med detta, men författarna ser förstås stora faror också.
Idéhistorikern Sven-Eric Liedman talar om det modernas två sidor som ”hårt” och ”mjukt”. Den hårda tekniska utvecklingen är oerhört stark menar han, inte ens två världskrig kunde stoppa den. Religiös fundamentalism kan hindra teknisk utveckling för en tid, men knappast på längre sikt. Alla vill i framtiden ha en egen bil och en egen dator, och var finns den politiker som kan säga nej till sådant?
Den mjuka sidan kommer nästan alltid i andra hand. Moral, filosofi, social- och hälsovård är knappast något som prioriteras av våra politiker. Annars hade den offentliga sektorn förmodligen kunnat lösa arbetslöshetskrisen redan idag. Tänk så många som kunnat jobba på våra folkbibliotek till exempel?
Den hårda domen mot nätpiraterna The Pirate Bay har jämförts med protesterna mot biograferna, discoteken, kasettbanden och videogrammen, alla typiska noviteter på den moderna marknaden. Datorn har redan tagit död på skivmaskinen och brevpressen, och fler lik lär följa på teknikens soptipp. Den stationära hemtelefonen verkar leva farligt för närvarande. Liksom faxen.
Men snarare känns fildelningen och Googles nya IT-projekt som det ofrånkomliga priset av det modernas landvinningar på teknikens område. ”Man vinner något – men vanligen förlorar man något istället” säger Zygmunt Bauman och citerar Sigmund Freud, som redan 1930 skrev om modernitetens faror i boken Vi vantrivs i kulturen. Med utvecklingen av Internet släpptes en informationsteknisk sunamivåg lös, en flodvåg som är omöjlig att stoppa, och som också berör biblioteken. Behovet av datorer är enormt i tredje världen, ja fortfarande saknar stora delar av Sveriges inland bredband, vilket gör det mindre attraktivt att bo där.
Jag läste i tidningen häromdagen om några kvinnor i Algeriet som startat ett bibliotek i sin hemstad. Det hade genast blivit en ”mötesplats” (här är nog ordet på sin plats) med möjlighet för besökarna att läsa böcker, tidningar, låna mobiltelefon och använda internet. Så enkelt kan det också vara. Allt är trots allt inte ”bedrôvligt” som Göran Tunström skriver apropå sina farföräldrar i Dals-Ed, vars ständiga kommentar till det moderna samhällets framfart var: ”Dä ä för bedrôvligt!”
Mats Myrstener

Kategorier
IT och bibliotek

Mer IT åt alla – tillsammans!

I det nya numret av ”Biblioteken i Östergötland” skriver länsbibliotekarie Kerstin Olsson skarpt och uppfodrande om nödvändigheten av en gemensam kraftsamling vad gäller folkbiblioteken och IT, om behovet av en verkligt nationell politik och framförallt praktik . Det måste börja hända något, alla bibliotek kan inte sitta och ständigt konstruera sina egna käcka nya hjul. Enligt Kerstin Olsson är det skarpt läge nu när BTJ sagt upp alla avtal om bibliografisk service.
I samma nummer kan man även läsa om en inpsirerande studieresa till Helsingfors och Tammerfors, bibliotek och digitala klyftor och om e-kampanjen som genomfördes på östgötabiblioteken i våras.
Ladda ner hela tidskriften från länsbibliotekets webbplats:
http://www.lansbibliotek.ostsam.se/Tidskriften/2008/2008_1_2.htm
Ska var och en fixa med sina ettor och nollor så blir ingen etta utan alla en samling nollor! Dags för demokratisk centralism!
Ingrid Atlestam