Kategorier
internationella frågor Palestina solidaritetsarbete Uncategorized

Stöd det läsfrämjande arbetet i Palestina! BiS startar insamling till palestinsk läsfestival

Föreningen BiS har en lång tradition av internationellt engagemang och nu fortsätter föreningen sitt arbete med att stödja projekt som ger barn böcker och stimulans att läsa. BiS har inlett ett samarbete med Yafa Cultural Center, ett bibliotek och kulturcenter beläget i Balata Refugee Camp, som ligger strax utanför Nablus på Västbanken. Balata-lägret är ett av de flyktingläger som grundades av FN för att hysa den stora mängd palestinier som drevs på flykt i samband med den israeliska statens grundande i slutet av 40-talet. I Balata-lägret bor cirka 30 000 personer på en väldigt liten yta.

På Yafa Cultural Center arbetar volontärer med att ge områdets barn och ungdomar tillgång till litteratur och läsning samt en mängd kulturaktiviteter, till exempel dans- och teatergrupper, författarbesök och radio- och videoproduktion. De gör ett viktigt arbete i att stärka de palestinska barnens och ungdomarnas läskunnighet och kulturella identitet, och ger dem redskap för att uttrycka sig själva och sin situation i olika konstnärliga eller dokumentära former.

Förutom det dagliga arbetet på Yafa Cultural Center planerar centret inför en läsfestival som ska äga rum i början av april nästa år, under den nationella palestinska läsveckan. Festivalen kommer samla människor i alla åldrar i Nablus för olika aktiviteter som stimulerar till läslust och visar på läsningens betydelse i samhället. Utöver händelserna i Nablus, dit det också går bussar från närliggande samhällen (till exempel Jenin, Ariha, Toubas och Toulkaram) planeras också läsaktiviteter i traktens skolor. Finansieringen av läsfestivalen är beroende av bidrag från föreningar och privatpersoner och BiS har beslutat sig för att använda sin solidaritetsfond för att hjälpa till att förverkliga projektet.

Var med och stötta den palestinska kampen för litteratur och läsning, ge ditt bidrag till Yafa Cultural Centers läsfestival!

BiS styrelse

Sätt in ditt bidrag på BiS PG-konto 335316-6 och märk inbetalningen med ”Solidaritetsfonden/Palestina”!

För att läsa mer om bibliotek, arkiv och informationsverksamheter i Palestina, se bis 3/2014 och 3/2015 eller organisationen Librarians and Archivists with Palestine (http://librarianswithpalestine.org/).

Kategorier
internationella frågor

MAY DAY barnbibliotek i Baghdag behöver stöd

Irak är ett av världens mest våldsamma länder. Under år av förtryck, sanktioner, ockupation och krig har barns behov åsidosatts och deras vardag präglats av våld. Alltför många barn har fallit utanför skolsystemet.

Sedan några år tillbaka driver Svensk-irakiska Solidaritetskommittén (SISK), http://www.sisol.se, i samarbete med Iraqi Womens’ League (Iraks äldsta kvinnoförening, grundad år 1952) två barnbibliotek i Bagdhad.  Biblioteket i Karrade, ett religiöst blandat område, får medel från Forum Syd. Det år 2008 startade biblioteket i Sadr City, en slum med många miljoner invånare, stöds av Radiohjälpen.

 Allt arbete görs på ideell basis; endast den inhemska bibliotekspersonalen få en ynka liten lön för sitt krävande och många gånger farliga arbete.

Biblioteken fungerar som fristäder undan den riskfyllda utemiljön och är välbesökta. I Sadr City är tillströmningen så stor att barnen måste delas in i grupper. Föräldrar och barn har tillgång till arabiska barnböcker och får också stifta bekantskap med Pippi, Alfons Åberg och många fler här i Norden älskade sagofigurer. Datorundervisning bedrivs, läxhjälp tillhandahålls, det ritas och målas och spelas teater, kurser i barna- och hälsovård anordnas.

På grund av det kaotiska läget i landet och på grund av den utbredda korruptionen har inhemsk finansiering ännu inte kunnat erhållas. SISK består av en liten grupp om sju personer med ett trettio-tal stödjande medlemmar. Vi står nu inför kravet att före 2012 års utgång skrapa ihop 45 000 kr i s.k. egenavgifter till Forum Syd och Radiohjälpen. Annars kommer fortsatt stöd inte att beviljas, något som skulle komma att betyda slutet på verksamheterna i Irak.

Varje bidrag, stort som smått, tas emot med största tacksamhet!

Sätt in ditt bidrag på SISKs bankgiro 713-1469 Märk inbetalningen ”Bagdad”. Vi ser naturligtvis också väldigt gärna att du blir medlem i SISK.

Elise Rappe, sekreterare i SISK , elise154@hotmail.com
Anita Lilburn, ordförande i SISK, anitalilburn3@gmail.com

Kategorier
internationella frågor Uncategorized Västsahara

bachirs månadsrapport

bachirs månadsrapport

Rapport nr 1 från

BiS bibliotekarie Bachir Lahsen

Jag började mitt arbete i januari på folkbiblioteket El Nido i det västsahariska flyktinglägret Smara. Biblioteket är ju alldeles nytt och invigdes i november i fjol.
Sen jag började har jag ägnat mig åt att katalogisera de få böcker som finns på arabiska, göra i ordning lånekort och börjat låna ut. Jag förbereder också våra kulturkvällar som vi har varje måndag under bar himmel.

Sen  åker jag ut på kvällarna och läser högt för dem som lever långt från biblioteket. Den mest efterfrågade boken är den om Hadara, det är många äldre personer som vill läsa den.

Jag har också börjat alfabetisera en grupp kvinnor i Farsia, det är en del av flyktinglägret Smara, de vill lära sig läsa och skriva på arabiska och spanska.

Jag har råkat nämna att vi ska få böcker på arabiska skickade från Sverige. Varje dag kommer det ungdomar hit som frågar: Har böckerna kommit än? Det finns ganska många böcker i biblioteket nu men de är på spanska. Ungdomarna vill ha böcker som de kan läsa.

Kategorier
internationella frågor

Public libraries i bis #4 och nu även på hemsidan

I nästa nummer av bis har vi vänt blicken ut emot världen och förhört oss hur situationen är för folkbiblioteken i Kanada, Storbritannien, Österrike och Tyskland.

Ni kan läsa svaren vi fick här.

Efterhand hoppas vi kunna få in fler rapporter från olika länder i världen. Vi låter också rapporterna från världen vara öppna för kommentarer och diskussion, väl medvetna om att vi inte fått hela bilden av situationen i de länder som vi rapporterar från.

Tobias Willstedt

Kategorier
internationella frågor valrörelsen

Valanalys 3

Idag under rubriken ”Synpunkt” i SvD skriver en Carl Wahren (”debattör med ett förflutet i OECD”) om årets valrörelse, som dominerades av skattefrågor och hushållsekonomi.
Han efterlyser miljö- och klimatfrågan, internationell solidaritet, de fattiga ländernas problem, internationella fora som FN och EU, kvinnans ställning, internationella perspektiv, biståndsfrågor. Var har alla dessa livsviktiga frågor tagit vägen i valrörelsen frågar sig insändaren?
Han klagar på den politiska debatten med sin ”extrema individualisering” och ”nationell, kortsynt själviskhet”. Typiskt nog, skriver han, begränsade sig den internationella debatten före valet till om Sverige skulle ta hem några få soldater från Afghanistan. ”Ibland var det faktiskt bättre förr” summerar han.
Det är bara att hålla med.
Mats Myrstener