Kategorier
IFLA

IFLA till Göteborg 2010

Nästa års IFLA-konferens – IFLA World Library and Information Congress
(WLIC) – kommer att arrangeras i Göteborg 10 – 15 Augusti. Det har IFLAs
styrelse beslutat och flyttar därmed konferensen från Brisbane till
Göteborg. Orsaken är osäkerhet kring arrangemanget i Brisbane, Australien.
– Mötet i Göteborg ska bli en stor manifestation för bibliotek och frågor
som internationalisering och innehållsdelning. Jag hoppas också att många av
Svensk Biblioteksförenings medlemmar genom en IFLA-konferens på hemmaplan
kan upptäcka glädjen och nyttan i ett internationellt utbyte av ideer och
tankar, säger Svensk Biblioteksförenings ordförande Inga Lundén.
IFLAs information finns på denna sida:
http://www.ifla.org/en/news/2010-goteborg