Category Archives: högerpopulism

Det högerextrema hotet mot biblioteken

DN rapporterar om hur bibliotekarier i Nacka har utsatts för påtryckningar och dödshot efter att avböjt prenumerationer på tidningen Nya Tider. En tidning som Expo beskriver som ”djupt förankrad i den rasideologiska miljön”. Detta sker kort efter att en bibliotekarie på Ekerö bibliotek har utsatts för hot efter att biblioteket inte köpte in Massutmaningen av Tino Sanandaji, en bok som kramas om av högerextrema aktivister. Situationen eskalerade tills biblioteket i Ekerö valde att ta in väktare för att garantera säkerheten i biblioteket.

Det är hårresande att läsa om hur dessa bibliotekarier utsätts för hot om våld och död när de bara har gjort sitt jobb som tjänstemän.

Jag blir också bekymrad när jag läser Erik Fichtelius (regeringens utredare för nationell biblioteksstrategi) kommentar i DN som reducerar det komplexa urvalsarbetet till ett plakat om bibliotekets neutralitet. Fichtelius säger att biblioteket ska vara en plats där material från alla olika politiska åskådningar ska representeras.  Folkbiblioteken måste ju dock förhålla sig till en verklighet med en enorm bokproduktion och politiska rörelser som kämpar för utrymme. Vi vet ju att budgeten är begränsad och likaså utrymmet på hyllorna. Varje bok eller tidskrift kommer inte kunna köpas in och ett urval måste göras. Gör då dessa bibliotekarier fel när de säger att allt inte får plats? Gjorde Ekerö bibliotek fel när de nekade inköp av Massutmaningen för att den var egenpublicerad och bibliotekarierna inte kunde validera dess kvalité – samma öde som en stor mängd böcker utgivna av små förlag möter? Är det fel av Nacka kommun att neka prenumeration av Nya Tider eftersom den högerextrema rasideologi tidningen företräder inte är en åsikt bland andra?

Nej.

Det verkliga hotet mot bibliotekens neutralitet måste vara när politiska rörelser börjar använda hot och våld för att påverka deras innehåll. Det är där fokus borde ligga. Låt bibliotekarierna göra sitt urval efter transparanta och demokratiskt förankrade principer. Och skydda dem mot våldsverkarna.

Länkar:

Bibliotekens urval väcker hat och hot – DN.SE

Det här är Nya Tider

Kommunen kör över biblioteket – kräver att Tino Sanandajis bok köps in | ETC

Biblioteket valde bort bok – utsattes för näthat

Tobias Willstedt

Lär av andras misstag!

”Högerpopulismen dissekerad. Hemligheten bakom Fremskrittpartiets framgångar” av Magnus Marsdal har jag skrivit om förut här på bloggen men tydligen var det inte tillräckligt många som läste den då! Bör nu stå högst upp på läslistan för alla som vill göra en konstruktiv valanalys.

Ingrid Atlestam

Berlin bättre än Budapest

Apropå föregående blogginlägg läser jag idag en notis i SvD att den ungerske författaren Imre Kertész i en intervju i Frankfurter Allgemeine Zeitung säger att han föredrar att bo i Berlin hellre än i Budapest. ”Ungrarna kommer [nämligen] aldrig att förstå mig”.
Kertész är jude och hans bok Mannen utan öde som utkom i Ungern 1975, där den inte rönte någon uppmärksamhet, gav honom 2002 nobelpriset i litteratur. Jag har bestämt för mig att boken också skänktes genom ett initiativ av Göran Persson till alla elever som detta år gick ut nionde klass, rätta mig om jag har fel?
Göran Persson var också en tillskyndare till Institutet för levande historia i Stockholm, och för Förintelsekon-
ferensen i Stockholm 2000. Dessutom skötte han på ett utmärkt sätt den svenska ekonomin under en stormig och turbulent tid, vilket Anders Borg borde ge honom en eloge för. Borg fortsätter i princip att föra den Perssonska politiken, som åtminstone för 4/5 av svenska befolkningen varit ganska lyckad (se tidigare inlägg), om man jfr med hur ekonomin ser ut i de flesta andra europeiska länder, där ett stålbad av sällan skådat slag nu väntar bakom nyårsknuten.
Institutet för levande historia är ett bra exempel på folkbildning i vår tid, trots anklagelser för att vara en politiserad institution (men vilken institution är inte det)? Ungern skulle nog behöva ett sådant institut idag, för att göra upp med landets högerextrema och kommunistiska historia?
Mats Myrstener