Kategorier
biblioteksforskning Bilden av biblioteket Halland reklam

Konsten att synliggöra bibliotek

Fråga Halland, där vet man:
”Sedan 2008 har biblioteken i Halland arbetat med bilden av biblioteket och hur bibliotekens varierade utbud kan synliggöras för olika grupper. […] Vi vill här berätta om lärdomar och viktiga resultat, men också om all den forskning och inspiration vi använt under projekttiden. Framförallt handlar det om forskning om bibliotek, om biblioteks- och kundvanor samt om strategisk kommunikation.”

http://www.regionhalland.se/sv/utveckling-och-tillvaxt/bestall-och-ladda-ner/kultur/regionbiblioteket/konsten-att-synliggora-bibliotek/

Kategorier
Halland

Goda nyheter från Halland

I Halland, läser jag i Göteborgs-Posten, ser man med tillförsikt på länets biblioteksutveckling. Här minskar varken utlånen eller besöken. Vad är det man gör i Halland, som man inte gör i andra delar av Sverige? Kan det vara en fråga om goda resurser och att man inte dragit ner på verksamheten och personalen?
Mats Myrstener