Kategorier
bibliotekslag gratisprincipen

Dimmiga avgifter

I lagförslagets nionde paragraf stadgas det som enligt förslaget är lagens allra viktigaste bestämmelse:

9§ På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Trots detta första stycke får biblioteken ta ut

1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och

2. avgift för de fall låntagare inte lämnat tillbaka det som de lånat

Detta lagförslag, som hela tiden påtalas vara så användarvänligt, staplar oklarheter på varandra. I denna paragraf sägs detta med ”oavsett pibliceringsform” vara så epokgörande och viktigt. Men man tvår sina händer när det gäller hur det ska bli möjligt för biblioteken att på ett vettigt sätt kunna tillhandahålla e-böcker. Så kvarstår problemet med det luddiga begreppet ”litteratur”. Är databaser litteratur?

Detta med vad man får ta betalt för ger åxå diverse kryphål och dimridåer, så får man t ex ta betalt för litteratur som lånats in från andra länder. Detta att man i många bibliotek tar det som kallas ”reservationsvgift” är enligt denna skrivning olagligt, för nu när det mesta aviseras med e-mail eller sms så kan man ju knappast kalla det portoavgift och dessutom tar många bibliotek mer än vad ett frimärke kostar. Rimligt vore att det är så lagen ska tolkas eftersom detta med reservationsavgift är mycket orättvist. Ju mindre bibliotek man lånar på desto oftare måste man reservera för att få önskad bok. Ännu värre har det blivit med detta otyg ”flytande bestånd”.Det innebär att man aldrig kan göra som många haft för vana, vänta och se om boken är inne nästa gång. Flytande bestånd ökar alltså behovet av reservationer och fördyrar boklånandet i de fall denna orättvisa avgift finns kvar.

Man ska åxå få ta betalt i de fall det som lånats inte lämnas. Förmodar att det är övertidsavgift som avses, men som det står nu innebär det att man får ta betalt i de fall det lånade överhuvudtaget inte lämnas, däremot står det inget om förseningsvgift. Så bra då blir den avskaffad och olaglig!

Enligt förslaget är det lån från folkbibliotek som är gratis. Får andra bibliotek ta betalt?? Skolbibliotek, högskolebibliotek etc, är det fritt fram för dem att ta  betalt??

Alltså oklarheterna skockar sig som regnmolnen just nu! Månne det klarna snart?

Ingrid Atlestam

Kategorier
Folkbildning gratisprincipen museer

Gratis på museer och bibliotek

Den borgerliga majoriteten slopade snabbt gratis inträde på museerna i Stockholm. Men nu verkar vinden vända, och flera museer ska återinföra gratis inträde, bl.a. Etnografiska museet i Stockholm och återinvigda Medeltidsmuseet. Även Världskulturmuseet i Göteborg har länge prövar gratis inträde.
Man kanske har sneglat på de svenska biblioteken, där gratisprincipen sedan länge är fastslagen? Trots attacker från moderata falanger verkar den också kunna rida ut stormen. För en demokratisk folkbildning är det en av grundstenarna, och det absolut bästa sättet att sprida nytta och nöje till andra grupper än de redan ”infor-
mationsstarka”.
Mats Myrstener