Kategoriarkiv: Gallring

Det papperslösa biblioteket

Nytt år och nya föresatser. Det papperslösa kontoret har man ju hört talas om, men det var väl inte det här man tänkte på direkt …?:
På årets andra dag läser jag att Läsesalongen i Kulturhuset vid Sergels torg i Stockholm, ett av Sveriges mest besökta bibliotek, ska kasta alla sina papperstidningar. I fortsättningen erbjuds bara tidningsläsning på Internet vid 12 datorer. Främst ska man använda tjänsten Press Display, där ett stort antal dagstidningar, med tonvikt på det angloamerikanska, presenteras i fulltext.
Läsesalongen ska flytta ner till sin ursprungliga plats i markplanet, och byter namn till Bibliotek Plattan. Vad som nu försvinner när verksamheten ska moderniseras är flera hundra titlar dagstidningar från Sverige och andra länder, inte minst många länder från tredje världen. Reaktionerna från låntagarna, åtminstone de som intervjuas i tidningen, är också negativa överlag. T.ex. påpekas att bosniska Oslobodenje inte finns på nätet, och nu försvinner helt från Kulturhuset.
”Less is more” har vi redan konstaterat på bis-bloggen, det gäller i högsta grad Stockholms stadsbiblioteks framtid. De storslagna och omdiskuterade planerna på en stor tillbyggnad skrotades med ett enda pennstreck av kulturborgarrådet, och nedskärningar är det som gäller, även om man samtidigt moderniserar verksamheten. Och fortfarande har Asplundhuset vid Sveavägen sitt tidningsbestånd kvar. Än så länge. Men utvecklingen är oroande.
Även en stor samling vinyl och CD-skivor (18.000 titlar) gallras från SSB. Att gallra det gamla beståndet verkar vara en av det kommande årets stora trender!
Mats Myrstener
kolla http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/tidningar-tas-bort-fran-kulturhuset_4018947.svd

Göran Hägglund stödjer också biblioteken

Göran Hägglund (Kd) ger sig också in på Newsmill och ger sitt stöd åt folkbibliotekens folkbildande verksamhet. Han är kritisk till Malmö stadsbiblioteks storgallring. Läs:
http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/24/bibliotikariernas-poppighet-hotar-var-kulturskatt
Man behöver inte hålla med Göran Hägglund i sak för att ändå tycka att det är remarkabelt när en högt uppsatt politiker uttalar sig i kultur-, folkbildnings- och biblioteksfrågor. Man önskar att fler politiker skulle ta upp den kastade handsken. Våga ta en kultur- och folkbildningsdiskussion.
Mats Myrstener