Kategoriarkiv: forskning

Folkbildningsforskning

Jag sitter och läser i Mimer : nationellt program för folkbildningsforskning, verksamt vid Linköpings universitet, i deras informationsblad från september 2013. Mimer var en gestalt från den nordiska mytologin: i hans brunn fanns ”kunskap om allt som hade hänt och som skulle hända i världen”. Inte undra på att högste guden Oden offrade sitt ena öga för att få ta del av kunskapen i Mimers brunn!

I det nya bladet skriver redaktören Henrik Nordvall glädjande om generationsskiftet inom forskningen. Gamla veteraner som Lars Arvidsson, Bernt Gustavsson, Staffan Larsson och Ann-Marie Laginder lämnar nu över till en ny generation, i form av tre nyanställda doktorander: Sofia Österborg Wiklund, Daphne Arbouz och Helena Colliander. ”Återväxten inom forskningen tycks med andra ord inte vara hotad”, skriver Nordvall.

Flera nya antologier anmäls: Nyttan med folklig bildning : en studie i kapitalformer i folkbildande verksamhet (redaktörer Bernt Gustavsson och Matilda Wiklund), Folkbildning i förändring : dilemman i politiskt mobiliserande didaktik (redaktörer Staffan Larsson, Henrik Nordvall, Lisbeth Eriksson och Martin Lundberg), och den internationella antologin A history of popular education : educating the people of the world (Routledge, red. Sjaak Braster, Frank Simon och Ian Gorsvenor).

En workshop i Nairobi om folkbildning och livslångt lärande refereras, och så har den verklige veteranen, folkhögskolerektorn och hedersdoktorn Gösta Vestlund fyllt 100 år, vilket avfirades vid en ceremoni på Tollare folkhögskola.

Jag drar mig till minnes att en folkbildare från förr, DN-journalisten och läraren på Brunnsvik Torsten Fogelqvist, en gång talade om ”folkbildningens fem fula f”. Jag minns nu inte riktigt vilka de var, men det hade inget med ”fan, flickan och flaskan” att göra, så mycket vet jag, och jag tror inte ”folkbibliotek” var med heller. Den som är intresserad kan ta en titt i Ingmar Lundkvists bok om Fogelqvist, där svaret står att finna.

Till slut: En del av Mimers publikationer finns nu online för den som är intresserad. Adressen är www.liu.se/mimer/mimers-skrifter. Här kan man hitta titlar som Folkbildning, samtidig eller tidlös?, Folkbildning som universellt fenomen, Lars Furulands Folkbildningens och folkrörelsernas betydelse för arbetarlitteraturen i Sverige, och Lars Arvidssons Mellan rörelse och universitet – folkbildning enligt Oscar Olsson och Carl Cederbladh, samt bibliografin Svensk folkbildningsbibliografi 1850-1950.

Det är bara att önska lycka till med forskningen i framtiden!

Mats Myrstener

Nystalinism från höger

Apropå diskussionen om forskarens frihet på det stora förlaget SNS (från början starkt knutet till arbetsgivarorganisationen SAF, Svenskt näringsliv) skriver Lars Linder i en notis i dagens DN på kultursidan om nystalinismen från höger, som han menar råder på SNS, som är en stor publicist av vetenskaplig litteratur som också köps till många folkbibliotek. Två personer har nu lämnat SNS i protest, och Linder kallar det en klockrent stalinistisk idé: Vetenskapen och forskningen bör underordnas ideologin. Så som det varit inom t.ex. nationalekonomin i decennier.
Mats Myrstener