Kategorier
Folkbildning forskning

Folkbildningsforskning

Jag sitter och läser i Mimer : nationellt program för folkbildningsforskning, verksamt vid Linköpings universitet, i deras informationsblad från september 2013. Mimer var en gestalt från den nordiska mytologin: i hans brunn fanns ”kunskap om allt som hade hänt och som skulle hända i världen”. Inte undra på att högste guden Oden offrade sitt ena öga för att få ta del av kunskapen i Mimers brunn!

I det nya bladet skriver redaktören Henrik Nordvall glädjande om generationsskiftet inom forskningen. Gamla veteraner som Lars Arvidsson, Bernt Gustavsson, Staffan Larsson och Ann-Marie Laginder lämnar nu över till en ny generation, i form av tre nyanställda doktorander: Sofia Österborg Wiklund, Daphne Arbouz och Helena Colliander. ”Återväxten inom forskningen tycks med andra ord inte vara hotad”, skriver Nordvall.

Flera nya antologier anmäls: Nyttan med folklig bildning : en studie i kapitalformer i folkbildande verksamhet (redaktörer Bernt Gustavsson och Matilda Wiklund), Folkbildning i förändring : dilemman i politiskt mobiliserande didaktik (redaktörer Staffan Larsson, Henrik Nordvall, Lisbeth Eriksson och Martin Lundberg), och den internationella antologin A history of popular education : educating the people of the world (Routledge, red. Sjaak Braster, Frank Simon och Ian Gorsvenor).

En workshop i Nairobi om folkbildning och livslångt lärande refereras, och så har den verklige veteranen, folkhögskolerektorn och hedersdoktorn Gösta Vestlund fyllt 100 år, vilket avfirades vid en ceremoni på Tollare folkhögskola.

Jag drar mig till minnes att en folkbildare från förr, DN-journalisten och läraren på Brunnsvik Torsten Fogelqvist, en gång talade om ”folkbildningens fem fula f”. Jag minns nu inte riktigt vilka de var, men det hade inget med ”fan, flickan och flaskan” att göra, så mycket vet jag, och jag tror inte ”folkbibliotek” var med heller. Den som är intresserad kan ta en titt i Ingmar Lundkvists bok om Fogelqvist, där svaret står att finna.

Till slut: En del av Mimers publikationer finns nu online för den som är intresserad. Adressen är www.liu.se/mimer/mimers-skrifter. Här kan man hitta titlar som Folkbildning, samtidig eller tidlös?, Folkbildning som universellt fenomen, Lars Furulands Folkbildningens och folkrörelsernas betydelse för arbetarlitteraturen i Sverige, och Lars Arvidssons Mellan rörelse och universitet – folkbildning enligt Oscar Olsson och Carl Cederbladh, samt bibliografin Svensk folkbildningsbibliografi 1850-1950.

Det är bara att önska lycka till med forskningen i framtiden!

Mats Myrstener

Kategorier
forskning Studieförbundet näringsliv och samhälle SNS

Nystalinism från höger

Apropå diskussionen om forskarens frihet på det stora förlaget SNS (från början starkt knutet till arbetsgivarorganisationen SAF, Svenskt näringsliv) skriver Lars Linder i en notis i dagens DN på kultursidan om nystalinismen från höger, som han menar råder på SNS, som är en stor publicist av vetenskaplig litteratur som också köps till många folkbibliotek. Två personer har nu lämnat SNS i protest, och Linder kallar det en klockrent stalinistisk idé: Vetenskapen och forskningen bör underordnas ideologin. Så som det varit inom t.ex. nationalekonomin i decennier.
Mats Myrstener

Kategorier
Förenta staterna forskning forskningsbibliotek tredje världen

Amerikansk forskning inte längre störst och bäst

Detta påpekar den flitige skribenten Jan Szczepanski på Biblist, där han skriver:
”Forskningen har äntligen blivit global och inte som tidigare totalt dominerats av USA. Nu hävdar diverse databaser att USA fortfarande är helt dominerande och dessa baser används för att utvärdera svensk forskning!
Europa och Asien finns dåligt representerade för att inte tala om Brasilien, vars vetenskapliga produktion enligt dessa anglosachsiska baser i det närmaste inte existerar. En intressant orsak utöver språkbarriären är att alla vetenskapliga tidskrifter i Brasilien är ”open access”: fritt tillgängliga.
Svensk industri och handel har redan upptäckt betydelsen avBRIC-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. När kommer svensk forskning att förstå deras betydelse och släppa den gamla klockarkärleken?”
(”Business information provider Thomson Reuters, US, has released a study, according to which, the US is no longer the ‘colossus of science’ that it was and has not kept pace with the increased output from European and Asia-Pacific nations. The study titled ‘Global Research Report: United States’, found that research output from the US has been surpassed by that of Asia and Europe.”) http://www.knowledgespeak.com/newsArchieveviewdtl.asp?pickUpID=11630&pickUpBatch=1564#11630

Något för våra forskningbibliotek att tänka över? Varför inte skapa en ny databas med icke-amerikansk vetenskaplig forskning som omväxling?
Mats Myrstener

Kategorier
forskning högskolor universitet

Obildade politiker urholkar forskningsbidragen

(666 bidrag på bisbloggen=djävulens tal. Här kommer det 667:e:)
Först fick forsknings- och högskoleministern Tobias Krantz gå utan ersättare.
Sen fortsätter den borgerliga regeringen att successivt urholka bidragen till universitet och högskolor.
Joacim Hansson, professor i Växjö, sa till mig att den institution han tillhör har fått skära ner på sina doktorander: från 20, till 2!
Och så är det i princip över hela linjen. Bidragen urholkas, eller försvinner i universitetsbyråkratins papperskvarnar. På min egen arbetsplats, som även fungerar som forskningsbibliotek, har sex tjänster försvunnit de senaste åren. Ingen har ersatts.
Obildade och kulturlösa politiker nedrustar utbildning och forskning.
Men skatterna ska sänkas. Halleluja!
Mats Myrstener

Kategorier
forskning lönesystem minkar

Inlåst i löneburen

Det går att bli nöjd med sin lön. Hur då? Jo, om du upplever att du får en lön som du förtjänar i förhållande till din egen ansträngning och till dina kollegors, konstaterar en avhandling i psykologi om individuell lönesättning, som kommenteras i DIK-Forum 2010/5.
Det finns väldigt lite forskning på området skriver man, och att ”särskilt kvinnor har en negativ syn på lönemässig jämställdhet”. Jag tror att det betyder att kvinnor upplever sig lönemässigt diskriminerade i förhållande till männen. Och nu är det alltså vetenskapligt bevisat också.
Tänker sedan på gårdagens Debatt i TV, där en representant för pälsdjursindustrin påstod att man ”beställt en utredning som skulle konstatera att industrin sköttes oklanderligt”.
Jojo. Som man ropar får man svar, brukar det heta. Jag undrar vad minken har att säga om den utredningen?
Mats Myrstener