Kategorier
Folkbildning

Dala-demokraten skriver om bis senaste nummer

http://www.dalademokraten.se//Templates/pages/news.aspx?id=77954

Kategorier
etnologi Folkbildning idéhistoria kulturfrågor moderniteter

Folkbildande följeslagare på törnbeströdd väg

En av dom böcker som hjälpt mig mest i min forskning om 1900-talets folkbibliotekstankar är etnologerna Orvar Löfgren och Jonas Frykmans Den kultiverade människan från 1979. De följde upp med boken Modärna tider 1985. Vägen från bondesamhällets trånga dragiga stugor till miljonprogrammets lägenheter i urbaniseringens tidevarv, och de värderingar som följde människorna från land till stad, har inte beskrivits bättre på svenska.
Andra litterära följeslagare har varit Ronny Ambjörnssons Den skötsamme arbetaren från 1988, och Sven-Eric Liedmans I skuggan av framtiden från 1997. Ambjörnssons bok är också strålande mentalitets- och bildningshistoria, och Liedman följer upplysningstankarna ända från franska revolutionen och framåt.
Bernt Gustavssons avhandling Bildningens väg från 1991 följer tre olika bildningsideal i debatten från början av 1900-talet. Den klassiska skol- och latinbildningen, den av socialdemokraterna omhuldade ”medborgarbildningen”, med demokratiska och praktiska förtecken, och den kanske intressantaste: självbildningsidealet som det uttryckts av studiecirkelns ”fader” Oscar Olsson. Alla tre bildningsidealen fanns representerade hos socialdemokraterna en gång. Idag kan man fråga sig var de tagit vägen någonstans?
I Dagens Nyheter läser jag följande rubrik i morgon-
tidningen: ”Svårt sjuka en dålig affär för vårdcentraler”. Apropå att allt ska mätas i pengar. Senaste DIK-Forum kontrar med att vi ABM-arbetare nog måste bättra på vår ”karisma”! Och nästa år stiger arbetslösheten bland kulturarbetare med ett hundra procent!
God morgon?
Mats Myrstener

Kategorier
boktips Folkbildning

Omkring tiggarn från Luossa

ABF-huset i Stockholm är ett folkbildningens tempel. Varje dag presenteras ett antal program, det är bara att kliva in, mycket är gratis. Igår såg jag Göran Greider, som i höstas gav ut en bok om en av arbetar- litteraturens legender, poeten Dan Andersson, diskutera i en fullsatt (500 personer) Z-sal, med Björn Ulvaeus, kompositören Sofie Livebrant, och samtalsledaren Moa Elf Karlén.
Folkbildningen måste präglas av en lidelse till ämnet, och av ”samtal” sa Bengt Göransson i presentationen. På scenen samtalades lidelsefullt om Dan Andersson och tonsättningarna av hans dikter, om renässansen som kommit i och med Sofia Karlssons skiva (där flera låtar skrivits just av Sofie Livebrant, lägg det namnet på minnet), och om det faktum att Anderssons ungdomligt sökande dikter skrevs i huvudsak under första världskriget, under en högst tumultartad tid. Kanske är det anledningen till att han nu fått ett ökat intresse igen?
Medelåldern på publiken var hög, många hade rest ner från Dalarna, där Anderssons födelsehem i Grangärde finns, nära Brunnsviks folkhögskola, som just nu kämpar för sin överlevnad. Men hur nå en yngre publik för den traditionella folkbildningen? Formerna måste kanske förändras, men två unga tjejer, Livebrant och Karlén, som var en utmärkt och påläst moderator, borgar ändå för en sorts återväxt.
Och att Dan Andersson skrev mycket annat än Till min syster och Jag väntar vid min mila, det upptäcker man i Greiders läsvärda bok. Läs den!
Mats Myrstener

Kategorier
Folkbildning

Folkbildningsråd – använd folkbiblioteken!

Birgitta Hellman Magnusson vid Östergötlands länsbibliotek för en idog kamp för att folkbiblioteken ska uppmärksammas och få resurser då det gäller att ge alla tillgång till såväl teknik som kompetens på IT-området. Här är hennes senaste inlägg på BIBLIST:

”I Norge är biblioteken på offensiven och vill ha uppdraget som regeringen gett kommunerna, nämligen att ge medborgarna tillgång till, och kunskap om, offentlig information på nätet. I onsdags, 15 okt, var det en konferens på temat i Östfold:
”Bibliotekene som læringsarena for en offentlig IKT-opplæring. eBorger og eBibliotek – Østfoldkonferansen”: http://www.norskbibliotekforening.no/site/ostfold/article.php?id=54

Vad händer i Sverige? Jo här hade Folkbildningsrådet – samma vecka – kallat till konferens för att diskutera behovet av ”digitala samlingslokaler” i samhället tillsammans med företrädare för studieförbunden, RIO, SKL, Våra gårdar, Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas riksförbund:
http://www.resurs.folkbildning.net/dk/Inbjudan%20bredband%20i%20samlingslokaler.pdf
Ska vi låta folkbildningen ensamma bygga nya tidens bibliotek dvs de ”digitala samlingsrummen” , eller ska de svenska folkbiblioteken vara med på banan? Om vi vill vara med som en SYNLIG resurs för att överbrygga digitala klyftor i samhället så tror jag det är hög tid att det offentliga bibliotekssverige agerar NU, och försöker få till stånd ett samarbete med Folkbildningsrådet kring dessa frågor.

Vakna upp folkbibliotekssverige! Och agera nu!! Annars får vi samma utveckling som när 2000-talets lärcentra utvecklades som eget spår utanför biblioteket, istället för att integreras med befintliga bibliotek. Så blev de inte långlivade heller, snacka om slöseri med samhällsresurser! ”

BiS, som länge fört denna kamp om biblioteken som en bro över den digitala klyftan, instämmer helhjärtat och hoppas att Svensk Biblioteksförening snarast agerar kraftfullt i frågan. Detta borde vara en väsentlig del av en nationell bibliotekspolitik!
Faktum är att medborgarna redan röstat med fötterna, det är till biblioteken de kommer när de behöver såväl kunskapen som tekniken. Ge biblioteken pengar till fler datorer, kurser och handledning så är problemet löst, ingen ny organisation behöver byggas upp eller marknadsföras. Vi gör ju redan detta jobb med ytterst begränsade resurser.
I Kortedala bibliotek har vi haft elementära datakurser i över tio år och i stort sätt haft kö hela tiden och vid det här laget utbildat flera tusen personer utan att behovet tycks vara mättat!
Ingrid Atlestam

Kategorier
Folkbildning

BiS rätt i tiden

Plötsligt talar man om folkbildning igen! Anledningen är att regeringen nu föreslår kraftigt höjda anslag till folkbildningsverksamheten, hela 51 miljoner ökning för 2009. Tyvärr nämns inte folkbiblioteken alls, utan det hela ska administreras av det s.k. Folkbildningsrådet. Här anas ett revirtänkande, som nog kan spåras kanske trettio år tillbaks i tiden.
På biblist har en livlig diskussion brutit ut om folkbildningsfrågor. Kerstin Rydbeck, docent i biblioteks- och informationsvetenskap, skriver ett långt utredande inlägg där hon reflekterar intressant om förhållandet folkbibliotek-folkbildning. Birgitta Hellman Magnusson, länsbibliotek Östergötland, jämför med Finland där folkbiblioteken har en högre status än i Sverige, och bra samarbete med folkbildningsorganisationerna.
Christer Hermansson lyfter i sitt inlägg fram bis senaste nummer om bl.a. folkbildning, och gör reklam för BiS-seminariet 26 september på bok- och biblioteksmässan.
BiS (och bis) ligger (som vanligt) helt rätt i tiden!
Mats Myrstener