Kategoriarkiv: flyktingar

Att leva som migrant med funktionsnedsättning i Sverige

Onsdag 10e juni klockan 14 – 17 ordnar organisationen Disabled Refugees Welcomes en photovoice utställning. Utställningen kommer att sändas live för alla som vill uppleva den!

”Vi vill att våra röster ska höras

– Att leva som migrant med funktionsnedsättning i Sverige.”

Utställningen “Vi vill att våra röster ska höras!” syftar till att höja medvetenheten om livsvillkoren för migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige. Det är en samling fotografier tagna av migranter med normbrytande funktionalitet som exponerar fotografernas olika livsvillkor ur deras egna perspektiv, vinklar och med sina egna röster.

Photovoice är en visuellt deltagande forskningsmetod som gör det möjligt för människor ur minoritetsgrupper att skapa bilder om sina egna verkligheter och med teman som är relevanta för dem själva. Fotografiernas styrka möjliggör och förbättrar en dialog där kommunikation och standardförfaranden för att nå ut till myndigheter inte finns tillgängliga för vissa sociala grupper.

Under sommaren och hösten har Disabled Refugees Welcome- projektet arrangerat några träffar med nio personer som har migrerat till Sverige och har normbrytande funktionalitet, där metoden har använts.

Vi vill att våra röster ska höras – Att leva som migrant med funktionsnedsättning i Sverige – är en utställning som representerar det som inte lätt sätts i ord. Visuella vittnesmål skapade av DRWs deltagare, där de själva delar med sig till samhället av sina berättelser om livet som migrant med normbrytande funktionalitet i Sverige.

Vernissaget för denna utställning kommer att presenteras som ett webinar där värd och talare kommer att vara deltagare ur Disabled Refugees Welcomes photovoicegroup. Varje deltagare kommer att berätta om ämnen som är relevanta för dem själva och i relation till sina egna fotografier.

Evenemanget äger rum onsdag 10 juni 14-17

Utställningen äger rum i verktyget Zoom. För att delta måste du anmäla dig, följ länken nedan.

Du ensamkommande flyktingbarn

”Du har tappat ditt pass – din personliga lapp, du ensamkommande barn i livet

Så sitter du på Migrationsverkets trapp och gråter så övergivet

Vad var det för pass? Var det av syrisk sort, var det verkligen till Dig skrivet?

Tänk efter nu – förr’n vi föser dig bort,

du ensamkommande barn i livet”

Sign. ”Ellen” travesterar Nils Ferlins dikt ur ”Barfotabarn” (1933) i dagens Aftonbladet.

Mats Myrstener

Biblioteket, en plats för integration

I Stockholmstidningen, Socialdemokraternas veckotidning i Stockholm, läser jag att biblioteket nu uppmärksammas av många politiker som ett ställe där invandrare och flyktingar kan bli integrerade.

För några veckar sedan beslutade t.ex. kommunfullmäktige i Solna att biblioteket ska låta papperslösa immigranter få bibliotekskort, i Sundbyberg togs ett liknande beslut i början av 2015. Men man konstaterar också att politikerna är sent ute. I många kommuner får redan papperslösa låna då det har stöd i bibliotekslagen.

Men kanske är det bra att också politikerna nu fått upp ögonen för att biblioteket kan vara ett instrument i integrationsprocessen? Asylsökande vill använda biblioteket för att få tala om sin situation, söka kontakt med både svenskar och andra asylsökande, få hjälp med pappersexercisen, lära sig svenska, låna barn- och vuxenlitteratur. Biblioteket är en utmärkt plats för just detta-

I Storstockholm är det bara Vaxholms kommun som inte infört reformen, där har det ”inte varit aktuellt”, förmodligen för att man har mycket få asylsökande. Vad som återstår är att utbilda bibliotekspersonalen i asylfrågor, utarbeta rutiner och att börja informera om bibliotekets resurser på andra språk än svenska, i Solna finns t.ex. än så länge bara information på engelska.

På bisbloggen framförde Ingrid Atlestam kravet på att papperslösa skulle få lånekort för snart tre år sedan. Nu ser vi att det börjar uppmärksammas, också på politisk nivå. Men lite konstigt att våra kommunpolitiker är de sista att upptäcka det uppenbara.

Mats Myrstener