Kategorier
Finanskrisen Storbritannien

Simma lugnt!


Säga vad man vill om engelsmännen, men de har varit med förr! En engelsk bibliotekarie i Northumberland hittade en affisch från andra världskriget, som nu blivit en storsäljare i öriket. ”Keep calm and carry on!” Man ser den på témuggar och t-shirts överallt i Storbritannien, det är bara att gå in på nätet och kolla.
Vi har alla våra olika sätt att ta oss igenom kriser, i England gör man det som alltid med tillkämpat lugn och en ”stiff upper lip”.
Fransmännen går ut och demonstrerar; tyskarna, som är livrädda för konflikter, lägger pannorna i djupa bekymrade veck och bildar politiska ”stora koalitioner”.
Vad gör vi i Sverige? Sätter oss framför TVn och hoppas att Ingvar Oldsberg och Martin Beck ska lösa problemen på lördagkvällen? Och så gör vi förstås som vi numera gör när ekonomin blir sämre: omprioriterar, omorganiserar, köper mera falukorv.
Vi ”sparar oss ur krisen”, när vi istället borde göra tvärt om.
Mats Myrstener

Kategorier
Finanskrisen Kulturutredningen Vad är ett folkbibliotek?

Växtvärk?

”Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser blir namnen på de två nya myndigheter som inrättas 1 april 2009. … Tillväxtverket ska ha tyngdpunkt i genomförandet av åtgärder som främjar hållbar tillväxt i företag och nationell och regional konkurrenskraft.Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, ska vara regeringens stöd för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.”

Detta är inget aprilskämt och kommer inte från Grönköpings Veckoblad utan Nuteks webbplats.

Är det inte just växtvärk ekonomin drabbats av? Växtverk är något somliga får i tonåren, när tillväxten går extra fort. Sedan slutar människor klokt nog att skjuta i höjden och växer bara andligen. Tänk om Kulturutredningen kunde leda till samma utveckling för samhället. Då vore det grönt för framtiden.
Bankväsende för andlig tillväxt ska enligt bibliotekslagen finnas i varje kommun. Dags för lite krispaket till dom!
Ingrid Atlestam

Kategorier
Finanskrisen kulturfrågor målsättning sponsring

Passerat mål?

Detta med ”att motverka kommersialismens negativa verkningar” är snart passé som kulturpolitiskt mål. Är det ett mål som någon uppnått eller rent av passerat? Dags för slutspurt, innan målet dras in. Men har du inte ens hunnit till Mångsbodarna så är det kört, bara att kliva av spåret.
Nu ska det satsas på kommersialismens positiva verkningar, sponsering. Hur ska det gå till när själva kommersen är konkursmässig?
Istället för att rädda banker och storföretag med krispaket, så att de någon gång i framtiden ska kunna sponsra kulturen – ge paketen direkt till kulturen, så att den kan skapa och handla och få igång hjul som inte släpper ut och förgiftar, utan släpper loss och förskönar!

Ingrid Atlestam

Kategorier
bokinköp Finanskrisen mediaurval

Låten ropen skalla, fler böcker åt alla!

Det är inte bara bilförsäljningen som rasat. Nu rapporteras för första gången på tio år att bokförsäljningen minskar. Detta kommer att leda till en ökad efterfrågan på bibliotekens nyförvärv, ett faktum som bara kan glädja den som tror att höjd utlåningsstatistik är bibliotekets mål.
Risken är att köerna på de mest populära böckerna blir ännu längre, vilket gör att ytterligare exemplar köps in på bekostnad av bredden i mediabeståndet. Ju fler som själva har möjlighet att köpa sina böcker, desto bättre kan biblioteket uppfylla sitt mål att överbrygga klyftor. Fler Marklund istället för arabiska lexikon eller kemi för komvux i bibliotekshyllorna har motsatt effekt.
Det enda rätta i detta läge är att ge mer pengar för mediainköp till biblioteken för att garantera bredden, vilket även leder till ökad bokförsäljning!
Ingrid Atlestam

Kategorier
Finanskrisen forskning kärnkraft

Obekväm forskning och snus-krig

En del forskning anses värdefull, medan annan avfärdas som rent dubiös. Att forska om att barn löper större risk att få leukemi, om dom bor nära ett kärnkraftverk, avfärdas av kärnkraftsbolagen som nonsens. Frågan var helt enkelt ”felställd”, sa man i TV-Aktuellt. Och att centern nu svängt om kärnkraftsutbyggnad gör ju att folkomröstningen som ett instrument för demokrati fullständigt förlöjligas. För vad var folkomröstingsbeslutet 1980 egentligen värt? Platt intet.
När andra forskare hävdar att snusning är nästan lika farligt som att röka, så blir tobaksbolagen i Sverige arga, för här säljer snuset bra. I övriga EU-länder är det olagligt att snusa, det har inte minst finnarna fått känna av, däremot får man röka så mycket man vill. Snussmugglingen över Östersjön går därför på högvarv och de runda burkarna säljs under disk, ungefär som tidningen Norrskensflamman fick säljas under andra världskriget.
Bibliotekarien i Mölndal, den oppositionelle Edvin Trettondal, förvarade tidningen under lånedisken, för att inte kommunens politiker skulle se att den lånades ut (det har Anders Sjöbohm skrivit om i bibliotekets historik).
Som om det inte vore nog med obekväm forskning och snuskrig, mer dyr kärnkraft, hyreslägenheter som får förfalla för att allmännyttans ägare ska tjäna storkovan, och pensioner som sjunker i värde, så flyttas TV-kameran till Island, där ett helt land snart gör bankrutt, i finanskrisens och den ekonomiska vanvårdens spår.
Och då kanske en dosa snus mer eller mindre inte spelar så stor roll? Eller ett kärnkraftverk? Allt har sina proportioner.
När den ekonomiska krisen drabbade Sverige på 1930-talet, som en följd av Kreuger-kraschen 1932, så satsade man stort på folkbibliotek i Stockholm. Tänk om politikerna kunde lära sig något av den historien? Men det är väl att begära för mycket?
Mats Myrstener