Kategorier
Finanskrisen kulturpolitik offentlig sektor

Företagsamma bibliotek?

Hörde i morgonekot att Myndigheten för tillväxtanalys till Näringsdepartementet lämnat en rapport om hur man ska kunna mäta sysselsättning, tillväxt och produktivitet i kulturnäringarna, som är det nya samlingsbegreppet för upplevelseindustri och kreativa näringar.
Den intervjuade experten påpekade att staliga kulturinstitutioner inte ingår i begreppet kulturnäringar eftersom de inte är företag! Kommunala kulturaktörer nämndes överhuvudtaget inte, man är kanske omedveten om deras existens?
Trodde att grejen nuförtiden är att kulturinstitutioner ska drivas så likt företag som möjligt, och så ska de inte ens räknas i tillväxtverkets värld! App, lapp, vi slapp!
Risken är att den globala jakten på tillväxt kommer att leda till en missväxt som intet jordbruksstöd i världen kan kompensera och då är det bara att hoppas att det finns kvar gemensamma odlingar, såväl andliga som mer jordbundna!

Ingrid Atlestam

ps En stor missräkning för hela denna trend, att se kultur i ekonomiska tillväxttermer, är att föredömet Hultsfredsfestivalen tydligen har kånkat.

Kategorier
Finanskrisen

Finanskrisen driver folk till biblioteken

Så är det såväl i New York som den göteborska förorten!

Please view the story ”The recession readers”

Så snopet det blir när krisen leder till mindre öppet och färre bibliotek!

Ingrid Atlestam

Kategorier
Finanskrisen Vad är ett folkbibliotek?

Gökungar i krympande bo!

Nu börjar sparbetingen och nedskärningarna inför hösten och nästa års kris i kommunerna. I Göteborg fattas det drygt en miljard och nu räcker det inte att suga på ramarna, trolla med knäna och lyfta sig i håret för det har vi gjort i decennier. Ramarna har krymt till storlek noll, knäna är utslitna och håret har glesnat.
Men si bakvägen kommer andra slantar från andra konton i form av projekt och arbetsmarknadsåtgärder. Med projektmedel från EU eller någon annan med fet plånbok och personal som får svältbidrag från försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller någon annan coachtät inrättning så kan man ändå fortsätta att utveckla biblioteksverksamheten, även om man måste dra in på öppettiderna och göra sig av med personal!
Hade det inte varit enklare, rättvisare, effektivare och lett till en mer hållbar utveckling om vi kunnat fortsätta att ha rimliga öppettider,låna ut, vara bibliotek i all vardaglighet med personal med avtalsenliga löner, anställningstrygghet och utvecklingsmöjligheter?

Ingrid Atlestam

Kategorier
bibliotekarier Finanskrisen

Släpp bibliotekarierna loss, det är vår!

Nya miljarder till arbetsmarknadspolitiska åtgärder istället för riktiga anställningar, ständigt denna kortsiktighet, i tron att allt blir bättre i morgon. Det är ju ingen brist på jobb som behöver göras vad gäller infrastruktur och offentlig sektor, så varför alla dess konstlade åtgärder?
Ta biblioteksvärlden som exempel, där det bara är personalens kreativitet som sätter gränser, om det bara funnes ekonomiskt utrymme då skulle vi…..
Låt oss få anställa alla arbetslösa bibliotekarier, låt biblioteken få växa andligen, låt oss få all den tid som behöva för att få fler att läsa mer, för att nu ta en gammal slogan. Låt oss äntligen få visa hur fantastiska bibliotek kan vara i obeskuret skick och med guldkant!
Dessutom skulle det kunna vara ett sätt att klara generationskiftet i biblioteksvärlden nu när så många snart går i pension. Man skulle få chansen till gott mentorskap och tid att föra vidare erfarenheter och tyst kunskap, allt det som det faktiskt inte går att läsa sig till.
Om sedan det kapitalistiska samhället återhämtar sig även denna gång, så blir det väl i värsta fall åter till sparbetingens vanliga vardag för biblioteken och då kan man ju välja att inte återbesätta tjänster vid pensionering allteftersom.
Släpp in de unga nu på jysta vilkor och låt det våras för biblioteken !

Ingrid Atlestam

Kategorier
boktips Finanskrisen Finland Folkhemmet islamofobi socialdemokratin

Boktips från Leopard

Min kollega Hans gick igår och hämtade en bokpacke från förlaget Leopard, med adress på Södermalm i Stockholm. Förlaget, som numera ger ut Henning Mankells böcker, har en vänsterprofil på sin utgivning, och i den nya packen hittade jag överst andra delen av Kjell Östbergs nya Palmebiografi, vackert illustrerad.
Den andra delen, När vinden vände, behandlar samma tid som BiS första sjutton år i verksamhet: 1969-1986. Tillsammans med den första delen, I takt med tiden, ger den en bred och mångfacetterad bild av Olof Palme och hans tid, i politisk uppgång och nedgång.
I bokhögen från Leopard hittade jag också ofrånkomligen två böcker om finanskrisen: ekonomnobelpristagaren Paul Krugmans bok Krisen, en vass vidräkning med kapitalismens framgångar och misslyckanden, framförallt dess oförmåga att lära av sina egna misstag. Men också Loretta Napoleonis bok Skurkkapitalismen, hur ”bedragare, hallickar och maffiakungar påverkar världsekonomin”. Titeln talar för sig själv. Det är ju rofferiets och de höga bonusarnas tid.
Men här finns också ett uppfordrande ”brev till socialdemokraterna” med den ödesmättade titeln: Snart går vi utan er. Till partiets 120-åriga jubileum kommer en allt annat än smickrande bok . Redaktörer är Jens Lundberg och Daniel Suhonen från SSU:s tidning Tvärdrag, författarna aktivister och politiskt intresserade av alla schatteringar. Den socialdemokratiska kräftgången och förmågan att fjärma sig från sina egna gräsrötter upplevs av författarna som högst bekymrande.
Underst i högen ligger finske historikern Aapo Roselius bok om finska inbördeskrigets eftermäle, när den vita armén massakrerade över tjugo tusen människor, civila och soldater som haft kontakter med de röda. En ”straffaktion som i hänsynslöshet söker sin like i Europas moderna historia”. Nu kan den äntligen berättas i all sin grymhet. Boken heter I bödlarnas fotspår.
Dessutom puffar jag härmed för Andreas Malms bok Hatet mot muslimer (Atlas förlag), om islamofobin i världen, och Jan Jörnmarks vackra fotobok om det söndervittrande folkhemmet: Övergivna platser, två (Historiska media). Sällan har det svenska folkhemmets sönderfall skildrats så vackert som i denna bok.
Mats Myrstener