Kategorier
bibliotek och ungdomar Facebook Internet Stockholms stadsbibliotek

Gå med i Facebook?

Det är väl bara jag som är så mossig att jag inte lagt in mig på Facebook än? Men enligt min dotter Pella, som är biblioteksassistent på Stockholms stadsbibliotek, är det en väldigt bra kanal till ungdomar. På SSB:s ungdomsavdelning punkt Medis använder de sig ständigt av Facebook för information om vad hon kallar ”events”. Söderbokhandeln, som ofta arrangerar författaruppläsningar, gör likadant, och elevkåren på Södra Latin, där Pella också varit aktiv. Stockholms stadsbibliotek har en hel avdelning, kallad ”bibliotekspop”, som använder nätet för att lägga ut information om bibliotekets olika arrangemang.
Det var länge sen stadsbiblioteket i Stockholm bara innehöll böcker. Inspirationen kommer ofta från England, med sina idea stores och nya bibliotek, där caféer, internetstationer och småbutiker får rum innanför bibliotekets väggar. I Stockhom har man satsat på att rusta upp flera filialer, nu senast en filial i tunnelbanan vid Östermalmstorg. Överhuvudtaget satsas det trots allt på kultur i Stockholm, med ett nytt körcentrum (Eric Ericson-hallen) i gamla Skeppsholmskyrkan, ett nytt barnkulturcentrum i gamla Riksarkivet och ett operabygge i gamla gasklockan i Hjorthagen. Samtidigt talas om att kommunala musikskolan ska läggas ner. Och i förlängningen står hela det svenska välfärdssamhället inför stora nedskärningar.
Hur som helst – det var länge sedan biblioteket bara var ”bibliotek”.
Mats Myrstener