Kategorier
barnböcker Europeiska unionen

Böcker som är farliga för barn

EU-kommissionen ska testa fram nya standard för barnböcker, precis som för alla andra leksaker, läser jag i senaste numret av Svensk bokhandel. Trots protester från bokbranschen görs inget undantag för böcker. På vilket sätt de kan vara farliga för barn framgår dock inte av artikeln. Men det är säkert inte innehållet man tänker på?
Mats Myrstener

Kategorier
demokrati Europeiska unionen organisationer rasism

Storregioner gynnar inte demokratin, men kanske biblioteken?

Utvecklingen mot allt större regioner gynnar inte demokratin. Medan t.ex. Finland och Norge värnar om sina småkommuner, har Sverige alltid föredragit stora enheter. Men när hela Skåne slås samman till en jätteregion, eller Västra Götaland, så börjar man undra? Ju längre ifrån maktens centrum man står, desto svårare att göra sin röst hörd, känns det som.
Inträdet i EU var förödande för svensk demokrati. Däremot gynnas nog biblioteken av stora organisationer, åtminstone om man får tro gamle sociologen Max Weber. Han karakteriserade stora organisationer som effektiva maskiner, men varnade också för det likformiga tänkandet som hotar demokratin i organisationerna, den ”järnbur av föreställningar” som blir följden av likriktningen.
Det katastrofalt låga valdeltagandet i förra EU-valet bär syn för sägen. Det politiska ointresset, som Chantal Mouffe varnar för, och den Weberska byråkratiapparat som EU byggt upp, är förskräckande. Men för folkbiblioteken är stora organisationer att föredra, åtminstone på kommunal/regional nivå. Experimenten med stadsdelsnämnder har knappast varit särskilt lyckat, inte heller ur demokratisk synvinkel.
Gårdagens Debatt på TV med Janne Josefsson var som vanligt uppfriskande. Där blottlades en rasistisk kultur som spridits på Intensivvårdavdelningen på Södertälje sjukhus. Allt avslöjat av en modig manlig undersköterska. Både sjukvårdsledning och det lokala facket kläddes av in på bara kroppen. Det var en fröjd att se. Och beklämmande.
Mats Myrstener

Kategorier
Europeiska unionen mångspråkighet

Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser

Bland länkarna i högernmarginalen finns nu en ny, Mångspråkiga biblioteket. Det är en så kallad Ning, en början till en samlingsplats för allt och alla som är engagerade i att skapa Det mångspråkiga biblioteket. Klicka, läs och engagera dig i detta för folkbiblioteken och demokratin livsviktiga uppdrag!
Ingrid Atlestam

Kategorier
boktips Europeiska unionen

En EU-kritiker som inte ger sig!

Det är skönt med människor som inte vänder kappan efter vinden. Ständige EU-kritikern Gösta Torstensson har gett ut flera utmärkta böcker om EU, varav flera borde stå i bibliotekens REF-hyllor, t.ex. hans genomgång av det viktiga Nice-fördraget. Han ger ut böckerna på det egna förlaget Gausta, och de kan beställas på hans e-post gosta.torstensson@comhem.se.
De två senaste böckerna (häftena) handlar om det s.k.Vaxholmsmålet, där EU-domstolen fällde svenska fackförbunden Byggnads och Elektrikerförbundet, när de bojkottade det lettiska byggföretaget Laval som Vaxholms kommun anlitat för att slippa betala avtalsenliga löner till ett skolbygge i kommunen. Boken heter ”Så faller den svenska modellen”, och den utreder hur skör den svenska arbetsmarknadsmodellen är i ett EU där de nationella fackförbunden ställts under konstant eldgivning från arbetsgivare som inget hellre vill än ha en avreglerad europeisk arbetsmarknad.
Den andra boken, ”Mer eller mindre demokrati”, behandlar EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget. Fördraget ska ratificeras i samtliga EU-länder, men kommer bara undantagsvis att underställas en folkomröstning. Rädslan för att ”folket” ska säga nej igen är stor i Bryssel.
Det nya fördraget är till 96 procent liktydigt med det gamla, som röstades ner i folkomröstningar i Holland och Frankrike 2005. Torstensson kallar det ”den största maktöverföringen sedan Sverige blev medlem i EU 1995”. Fördraget innebär slutet för svensk militär alliansfrihet, hårdare invandringsregler, mer överstatlighet och makt till de välgödda och stormrika parlamentarikerna och de tusentals tjänstemännen i Bryssel. Europeiska rådet får en maktfull president, ett aktivt steg att göra EU till ett ”Europas förenta stater”, där de största länderna kommer att få en tungt vägande representant. Vanliga löntagare och fackföreningar kommer att få ännu svårare att göra sig gällande i kapitalismens ”Europa”, det demokratiska underskottet blir ännu större.
Även om jag själv slutat vara aktiv EU-motståndare, jag är inte ens säker på att Sverige skulle klara sig utanför EU längre, med tanke på våra politikers kompetensnivå, så uppskattar jag Gösta Torstenssons envetna kritiska röst.
Den är ännu viktigare idag när nästan samtliga politiker i Sveriges riksdag, utom Lars Ohly, blivit EU-kramare.
Mats Myrstener