Kategorier
entreprenad

Socialistiskt forum: Folkbiblioteken och privatiseringarna

Tid: Lördag 22 nov 14:00–14:45

Plats:  ABF-huset Sveavägen 41, rum Landsort, plan 3

Folkbiblioteken skall vara fria från kommersiella påtryckningar och bekostas av allmänna medel står det skrivet i Unescos folkbiblioteksmanifest. Men vi ser att det idag finns folkbibliotek i Sverige som efter upphandling drivs av aktiebolag. Förutsättningar för detta skapas genom att folkbiblioteken får leverera sina tjänster på en konstruerad marknad. Hur funkar det? Och vad får det för konsekvenser för en institution som skall verka för demokrati, kunskapsspridning och rätten till information – avgiftsfritt och för alla?

BiS – föreningen som har organiserat socialistiska bibliotekarier sedan 1969 försöker förklara den syn på offentlig sektor som möjliggör privatiseringarna och se vad det får för konsekvenser för folkbiblioteken och för dem som nyttjar det. Välkommen till ett samtal om incitamentssamhället och en av våra mest folkkära institutioner.

Medverkande: Andrea Berge, Marika Lindgren Åsbrink och Tobias Willstedt

Facebook-evenemang

Arrangemanget är en del av Socialistiskt forum 2014

Kategorier
entreprenad

Entreprenad i Nordvärmland

Såg just ett inslag på TV-aktuellt om nordvärmländska Sysslebäck, där all service lagts ner och befolkningstalet stadigt sjunkit år för år.

Men i Sysslebäck har man tagit itu med problemet själv. Det är fotbollslaget Nordvärmland, där sex olika nationaliteter är representerade, som numera driver butiken, golfbanan, upprustar hus och städar och sköter skogen. Det är invandrare och flyktingar som gör jobben. På frågan om man skulle kunna driva skolan också är svaret jakande.

Biblioteket också? Ja, det framgick inte av programmet. Men det är säkert möjligt. Mångkulturellt var ordet.

Kanske entreprenad är bättre än nedläggning ändå? Åtminstone i Norra Värmland. Don’t think, som Master Yoda säger. ”Do!”. DIY.

Mats Myrstener

Kategorier
biblioteksdebatten entreprenad Nacka kommun

Man ska alltid fråga varför

I uppsatsen Bilder av biblioteket : en ideologianalys av debatten omkring privatisering av folkbibliotek, försöker Anna-Karin Rennemark att bena ut vad de olika deltagarna i debatten om biblioteksentreprenad, under våren med utgångspunkt från Nacka, egentligen står för. Spännande läsning som förhoppningsvis kan leda till en fördjupad och mer nyanserad diskussion om hurdana bibliotek vi ska ha och till vad, vilket kan bidra till bättre bibliotek även om ingen i princip ändrar åsikt.

Ingrid Atlestam

Kategorier
entreprenad Nacka stadsbibliotek privatisering

Juholt kritiserar Nacka-entreprenad

Håkan Juholt uttalar sig gärna i kulturfrågor, så också på den i Nacka kommun arrangerade Nyckelviksdagen:
”Juholt var mycket kritisk mot de som hävdar att politiken inte ska lägga sig i utan vill överlåta allt mer till marknaden.
– Det reducerar oss till kunder på en marknad i stället för
medborgare. Senaste exemplet på nyliberal idéfattigdom är att man i Nacka vill sälja ut biblioteken. Det är fel tänkt! I stället ska vi ha en social investeringspolitik, där vi investerar i varandra, tar vara på varandra, satsar på skolan och ser livslångt lärande som en självklarhet.”

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/Nacka/Vart-parti1/Hakan-Juholt-lockade-fram-solen-pa-Nyckelviksdagen/
(uppsnappat på Biblist från kollega Jan Sczepanski)

Kategorier
entreprenad Nacka kommun Nacka stadsbibliotek privatisering

Debatt på Bibliotek Nacka Forum. Om upphandling av drift av folkbiblioteken

BiS närvarade vid en debatt om upphandling av drift av folkbiblioteken i Nacka kommun lördag 12 mars.

I panelen satt Göran Hägg, Tobias Nässén, Gun Qvarzell, Mattias Qvarsell, Niklas Rådström, Svante Weyler. Moderator var Agneta Lundström.

Hela debatten finns tillgänglig på youtube via bibliotekarie Kjell Arwe Rydén.

Debatten är väldigt lång och är uppdelad i flera filmklipp. Se mera på Kjell Arwes kanal.
Tobias Willstedt