Kategorier
dyslexi

Mer om dyslexi

Dagen efter mitt inlägg om detta på bisbloggen kom denna artikel på DN debatt, om hur skolornas besparingar går ut över tusentals elever med dyslexi!
http://www.dn.se/debatt/elever-med-lashandikapp-diskrimineras-i-grundskolan

Kategorier
dyslexi Vad är ett folkbibliotek?

En miljon sökes!

Dyslexiförbundet går back en halv miljon, trots hårda besparingar, och nu krymper staten ytterligare bidraget, läser jag i tidskriften Läs & Skriv. Följden kan nu bli att tidskriften försvinner i sitt nuvarande format, den har bl.a. delats ut gratis till alla skolor i Sverige som stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter. Viktig fortbildning av lärarna försvinner också, liksom förbundets rådgivningsverksamhet. Nu saknas en miljon för att verksamheten ska gå ihop 2011. En struntsumma i Borgs budget, men 1/6-del av Dyslexiförbundets budget.
I nr 6/2010 diskuteras också bibliotekens kris i ett sex sidor långt reportage. Vad är egentligen bibliotekens uppdrag? Att vara ungdomsgårdar? Ansvara för folkbildning och fortbildning? Vara kommunens bokhandel? Svar efterlyses, inte minst från kommunens politiker, som inte verkar veta vad de vill med verksamheten?
(I en notis meddelas också att Skellefteå kommun sparar sju tjänster på biblioteket genom att automatisera utlåningen av böcker. Man hymlar inte heller, som kommuner annars så ofta gör, med att syftet är att spara pengar. Källan är SvR P4 Västerbotten.)
Mats Myrstener

Kategorier
dyslexi Läs för mig pappa läsfrämjande

Mer om läsfrämjande

Här är en länk från Dyslexiförbundet som tar upp läsprojektet ”Läs för mig pappa”. Dyslektiker är ju också en grupp som borde få hjälp med läsfrämjande åtgärder.
http://www.dyslexi.org/fungerande-medier/las-mej-pappa