Kategoriarkiv: Dewey

Mer om Dewey

Melvil Dewey avled 26 december 1931. Han var grundare av decimalklassifikationssystemet med samma namn, ledande inom American library association, redaktör för Library journal, och chef för bibliotekarieutbildningen vid New York state library och organet Library bureau.
Stockholms stadsbibliotekarie Fredrik Hjelmqvist, farbror till Bengt Hjelmqvist och med nästan samma centrala position i Sverige som Dewey hade i USA, harangerade en av sina stora idoler i Biblioteksbladet, vars redaktör han också var. Hjelmqvist pekar i dödsrunan över Dewey på dennes klassifikationssystem, men kallar det betydligt mer ”mekaniskt” och ”formalistiskt” än det smidigare och mer användarvänliga SAB-systemet, som Hjelmqvist varit med om att sjösätta 1921. Det kan ses som ett inlägg i dagens debatt, och går att läsa i BBL 1932, sid. 62-63.
Mats Myrstener

Dewey, det vete´katten?

Är det verkligen några fördelar med Dewey, ens för forskningsbiblioteken? En konkordans mellan SAB och Dewey är ett ganska enkelt digitalt verktyg, och man måste ju ändå fixa svenska ämnesord. Eller är det tänkt att vi ska övergå till engelska?
28 bokstäver, som kan användas både som versaler och gemener ger ett mycket större antal korta kombinationer är tio siffror, vilket gör det mycket lättare att memorera signum. Varför göra något krångligara? För att hålla fler utanför, ett rent elitistiskt tänkande? Var det inte tillgängligare biblioteken skulle bli?
Dessutom ska det betalas licensavgifter till systemägarna i USA. Har det skett någon upphandling enligt EUs regler?
Varför köpa ett system som man inte har makten över? Nej, låt oss behålla och vidareutveckla SAB-systemet, eller ge något vettigt argument för systemskiftet annat än att KB redan bestämt sig!
Ingrid Atlestam

Från abc till 123

KB har bestämt sig för Dewey och SB rekommenderar resten av biblioteksvärlden att följa denna globaliseringstrend. Först säljer man BTJ och nu vill man inte längre förvalta klassifikationssystemet, så det är verkligen hög tid för en nationell bibliotekspolitik med en stark central myndighet.
Varje sätt att kategorisera världen och ettikettera all kunskap, alla upplevelser och fenomen speglar givetvis en världsbild, en ideologi, ett sätt att tolka. Som så riktigt påpekas i SBs lilla utredning om för- och nackdelar med övergång till Dewey så är det en amerikansk världsbild man beslutat att övergå till.
Några större fördelar för folkbiblioteken ser man inte, utan det är väl bara att ta skeden, eller snarare knubben, i vacker hand och plita dit siffrorna så småningom.
Det gick rätt trögt att en gång införa SABsystemet, den sista filialchef som vägrade i Göteborg hotades bli fråntagen sin tjänst och då gav hon sig, men vi är ju mycket mer förändringsbenägna nu!
Ingrid Atlestam