Kategorier
Dewey klassificering SAB

Glänta katalogiserar

Tidskriften Glänta skriver om bibliotekens sätt att katalogisera böcker, SAB och Dewey. Hela inledningsartikeln av Victoria Fareld och Patricia Lorenzoni finns att läsa på nätet:

http://glanta.org/?page_id=33&viewArt=1567

Kategorier
Dewey Vad är ett folkbibliotek?

Inget efrågasätts -allt bara genomförs

Joacim Hansson föreläste häromdagen vid projektet Det mångspråkiga bibliotekets slutkonferens i Göteborg. Det var ord och inga visor! Kolla här i Framsidans nätupplaga.

Ingrid Atlestam

Kategorier
Dewey

Stoppa systemskiftet!

Man ska alltid fråga varför, sjöng Ville Valle och Viktor på 70-talet. Den frågan borde hela folkbiblioteksvärlden ställa sig när det gäller övergången till Dewey. Har ni inte läs ”En svensk övergång till DDK – vad innebär det för folk-och skolbibliotek”?
Det är skrämmande läsning om problemen med att införa detta tämligen förlegade system, avpassat för forskningsbibliotek, på svenska folkbibliotek. Men hela kåren tycks bara fråga sig när och hur detta ska ske, inte varför och om.
Stopp och belägg, finns ingen anledning att acceptera detta odemokratiska dekret från KB och SB. BTJ kommer att fortsätta med SAB-systemet till 2013 och även därefter om kunderna vill. Använd konsumentmakten till att stoppa systemskifte. Var är debatten, ifrågasättandet?
I USA lämnar bibliotek detta omoderna system.

Ingrid Atlestam

Kategorier
Dewey Irland

I västerled

Var i Waterford i södra Irland för någon vecka sedan, spännande resa inom ett EU-utbytesprojekt, CAIC. Projektet handlar om vuxenutbildning och Kortedala bibliotek och de andra biblioteken i nordöstra Göteborg är de enda biblioteken i projektet, en mycket positiv erfarenhet om man vill sprida ”bibliotekssaken” (begreppet användes av bibliotekseldsjälar vid förra sekelskiftet, de såg sig som missionärer för folkbibliotekstanken) utanför biblioteksbubblan. Bland annat besökte vi Waterford City Library, ett imponerande mångsidigt och modernt bibliotek, surfa in och kolla!
En inte lika positiv upplevelse var Dewey Decimal Classification! Nog för att SAB-sysstemet är etnocentriskt och sätter Sverige som världens centrum, men är det bättre att få den engelskspråkiga västvärlden som alltings utgångspunkt?
Begrunda till exempel
avd 200-299 Religion
220-229 The Bible
230-289 Christianity
290-299 Other Religions

No comments!

Ingrid Atlestam

Kategorier
Dewey klassificering

Tankar om Dewey

Jag har tvingats börja klassificera i Dewey, inte utan vissa problem. Ett katalogiserings- och klassifikationssystem från 1800-talet, konstruerat för amerikanska forskningsbibliotek. Det märks dessvärre.
Det är uppbyggt i tiotal, grundschemat går från 0-9, alltså tio huvudavdelningar, varken mer eller mindre. Det ger vissa komiska konsekvenser, så har t.ex. sport och idrott (R) hamnat tillsammans med konst och musik (”The Arts” avd. 700). Avd. 900 är också kompakt, här ryms geografi, historia, biografi och arkeologi. Liksom avd. 300 (”Social sciences”) som innefattar utbildning, statskunskap, sociologi, statistik, ekonomi och handel, etnologi och juridik. Här återfinns t.ex. ”homosexualitet” under rubriken 360 (”social problems and services”).
Likheter med SAB finns visst, t.ex. har både religion och filosofi helt egna stora avdelningar. En fördel med Dewey är dock att skönlitteratur och litteraturhistoria inte uppdelas som i SAB. Det hade Ivar Lo-Johansson gillat (som klagade på att hans böcker inte alla stod på samma ställe i biblioteket).
Jag letade efter Dewey-signum för ”Folkparker” (Ohm) men där tog det stopp. Om de svenska folkbiblioteken ska kunna använda sig av Dewey återstår att se. Som tur är finns det ju fortfarande ämnesord (än så länge också på svenska).
För den som vill kolla: länken till SAB:s ”Svenska ämnesord”
http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/
och för konvertering till Dewey-signa:
http://export.libris.kb.se/DS/
Mats Myrstener