Kategoriarkiv: demokrati

Det livsviktiga biblioteket

Litteraturprofessorn Lars Furuland, som avled 2009, var också en varm anhängare av folkbibliotekens arbete och betydelse. Under arbetet med att ordna hans arkiv och bibliotek hittade jag en artikel av honom, skriven i Uppsala Nya tidning 28/2 1996, vilken Uppsala stads- och länsbibliotek gjorde ett särtryck av, kallat ”Det livsviktiga biblioteket”.

Det talar om kultur och bibliotek som ett ”demokratiskt samhällsbygge”. ”I demokratins namn borde vi nu satsa mera än någonsin på folkbiblioteken” skriver Lars Furuland. Uppgiften är ”att underlätta för medborgarna att göra egna bedömningar och handla självständigt”.

Artikeln slutar:

”De senaste femton åren [1981-1996] har de kommunala biblioteken haft så hårda ekonomiska ramar att det äventyrat funktionerna som samhällets minne och medborgarnas utkikspost mot framtiden. Bestånden av nya böcker har blivit så magra att man inte längre skulle kunna tala om folkbibliotekens betydelse för den reella informations- och yttrandefriheten, om inte beställningsrätten från andra bibliotek existerade och sköttes på ett uppoffrande sätt. Men vi är farligt nära den punkt där de aktuella lokala bestånden är så nedprutade att bibliotekarier och låntagare hamnar i en beställningskarusell. /…/

Bokbeståndet på ett bibliotek (inklusive andra media och datormöjligheter) är ett samlat uttryck för samhällets intellektuella tillstånd. Under medieexplosionen, datoriseringen och den raska elektroniseringen av det informations- och kunskapsbärande materialet borde folkbiblioteken förstärkas och bli lokala knutpunkter i morgondagens Sverige: för litteraturupplevelser, kunskapsinhämtande och information.”

En bättre nyårshälsning till våra beslutsfattare kunde man väl inte sända?

Mats Myrstener

PS 30 januari 2016 invigs Furuland-rummet på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, som består av Lars Furulands unika bibliotek av svensk arbetarlitteratur, med vissa internationella utblickar, från Alfred Kämpe och Henrik Menander till Åsa Linderborg och Kristian Lundberg. Invigningen är öppen för besökare, läs mer nästa år på http://www.arbark.se

Demokratin måste försvara sig

Under denna titel skriver idag Maja Hagerman i DN apropå EU-valet och framgången för högernationalismen. Hon förvånas lite över dess kvinnliga frontfigurer: en Marine Le Pen, en Pia Kjaersgaard, en Siv Jensen, eller varför inte Sverigedemokraternas nya EU-parlamentariker Kristina Winberg. Blonda blåögda högernationalistiska kvinnor med nordiskt utseende. En slump eller inte?

Ellen Key talade i början av förra seklet om ”samhällsmodern”. I de nationella myterna talas det gärna om heroiska kvinnogestalter som Moder Svea, Germania, Brittania, den franska Marianne och t.o.m. om ”Moder Ryssland”. Margaret Thatcher gav kvinnan ett ansikte i brittisk politik (älskad av en del, hatad av många), och fortsätter man på den politiska skalan stöter man på mäktiga kvinnor som Angela Merkel och Litauens Dalia Grybauskaite.

Jag tänker på hur ensam FI:s Soraya Post kommer att känna sig, hur motarbetad, hur hatad hon kommer att vara av många av de ultranationalister som nu kliver in i parlamentet. Hagerman menar att EU nu måste börja diskutera försvaret av demokratin och mänskliga rättigheter, inte bara ekonomisk infrastruktur och storleken på korvar och glödlampor.

Nu handlar det om politik och ideologi på riktigt. Och om försvaret av Europas demokrati. Tänk om biblioteken kunde spela en mer aktiv roll i den kampen?

(Och alla franska valskolkare som idag yrvaknar upp och inte fattar vad som hänt!? Jojo…)

Mats Myrstener