Kategorier
bibliotekshistoria Botkyrka

Hurra och god fortsättning

”Genom historien mot framtiden –  Biblioteksmuseet 20 år” är en snygg, lockande och mycket innehållsrik liten jubileumsbok med idel goda skribenter. ”Folkbiblioteken har en viktig historia att berätta, en historia som handlar om upplysning och bildning för demokrati och inflytande. Biblioteksmuseet berättar denna historia” med de orden avslutar riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg sitt inledande kapitel.

Tommy Olsson, som varit en av de drivande sedan starten, ger en kort genomgång av museets historia och verksamhet. Ilkka Mäkinen gör en mycket tänkvärd jämförelse mellan Boråsmuseets bakgrund och motsvarande museum i Vasa. Nyttigt att bli påmind om Finlands mer dramatiska historia och inse hur det påverkat biblioteksutvecklingen.

Bengt Göransson skriver klokt som vanligt. Anna-Lena Höglunds personliga biblioteksideologiska tillbakablick på den gångna femtio åren andas lite besvikelse men hon hyser ändå hopp om att den nya bibliotekslagen ska kunna leda till en bättre och jämlikare biblioteksstandard över hela landet.

Margareta Bergs beskrivning av och tankar kring biblioteksverksamheten i Botkyrka förmedlar klokskap, en smittande entusiasm och framtidstro. Bara att hoppas att det inspirerar många andra att jobba på liknande sätt.

Till sist blottlägger Magnus Torstensson och Nils Erik Nauclér lite av de historiska rötterna till folkbiblioteken och sambandet med folkbildningsrörelserna.

Allt detta får plats i en ovanligt läcker liten bok.

Alltså ingen tvekan om att Biblioteksmuseet och den ideella förening som driver det gör ett fantastiskt jobb och bör få  ekonomisk trygghet och möjlighet att utvecklas vidare. En så viktig institution kan i längden inte förlita sig på eldsjälar och tillfälliga projektmedel. Det borde vara ett självklart statligt ansvar – KB, Kulturrådet, Kulturministern, någon som känner något ansvar för en så viktig del av vår folkrörelse- och demokratihistoria?

Ingrid Atlestam

Kategorier
Botkyrka botkyrka internationella bokmässa mångkultur Stockholms stadsbibliotek Vad är ett folkbibliotek?

Även i fortsättningen är ordet ……..

I senaste numret av Ordfront, nr4/11, skriver Marianne Steinsaphir om Botkyrka kommun,som har valspråket ”Långtifrån lagom”, och dess målmedvetna satsning på kultur och mångfald som rikedom. Mångkulturellt centrum och Internationella bokmässan, och många fler imponerande satsningar, är delar av en övergripande politik, inte isolerade projekt.
Bibliotekschefen Margareta Berg säger med självklarhet att bibliotek handlar om ord och språk, ”Det är mycket politik i biblioteksfrågor. Det rör yttrandefriheten, makten över språket och att få utveckla sitt språk. Det är inte för inte som man i länder, som kämpat för sin frihet, snabbt inrättar bibliotek och alfabetiseringsprojekt……..Det finns inga ”kunder” hos oss utan medborgare,

Förhoppningsvis är det fler än föreningen BiS, Botkyrka kommun och enligt alla undersökningar, även biblioteksbrukarna, som insett att språk är vad bibliotek handlar och är det som ska prioriteras? I BiS program står:
”Trots ljud- och bildmediers ökade roll är den språkliga förståelsen grunden för vidareförmedling av kunskap och kultur. Under överskådlig framtid kommer vår kultur och demokrati att bygga på det skrivna ordet. Förmågan att kunna tillgodogöra sig en text, och att själv kunna uttrycka sig i tal och skrift är avgörande för individers och gruppers möjlighet att delta i samhällslivet.
Bibliotekets utökade uppdrag i ett samhälle med många språk och nya mediaformer förutsätter större resurser för att undvika kvalitetssänkning och avgiftsfinansiering……. att det skrivna ordet, oberoende av lagringsform, är bibliotekets primära uppdrag”

Nu är det konstaterat igen, kultur skapar tillväxt. Alltid denna heliga tillväxt, nästan så jag har lust att sluta ”konsumera” kultur för att stoppa den heliga tillväxten. Men det intressanta med denna nya utredning, som utredaren själv påpekar är, varför har Stockholmarna övergett sina bibliotek? Kanske finns svaret i Botkyrka?

Ingrid Atlestam

Kategorier
Botkyrka botkyrka internationella bokmässa

Skrivet om Botkyrka internationella bokmässa

Botkyrka internationella bokmässa var ett arrangemang som spred mycket glädje, inte minst hos oss i BiS. Jag försöker samla ihop allt som är skrivit om mässan i en länksamling som jag kommer fortsätta uppdatera.


Många av texterna handlar om Nawal el-Saadawi och hennes framträdande. Hon är ju högaktuell i och med den fortgående politiska kampen i Egypten. Jag kan speciellt rekommendera Dagens Arenas text om hennes besök på mässan.

En annan mycket omskriven händelse på mässan var att Fisksätra bibliotek fick hederspriset som årets mångspråkiga bibliotek. All heder åt personalen där inte minst bissaren Barbro Bolonassoss. Fisksätra bibliotek är också aktuellt som en del av privatiseringsivrande Nacka kommun. Framsidan skriver mer om prisutdelningen.


Tobias Willstedt
Kategorier
Botkyrka botkyrka internationella bokmässa mångspråkighet

Grattis Botkyrka och Fisksätra!

Första upplagan av Botkyrka internationella bokmässa var ett fantastiskt arrangemang. Ett överväldigande utbud av information, inspiration, poesi, politik, språk, samtal, engagemang och erfarenhet under tre dagar. Ett strålande exempel på vad man kan åstadkomma i en kommun där man bestämt att mångspråkighet är en rikedom, en kommun som har som motto ”långt ifrån lagom”.
Enda problemet är att det dröjer två åt till nästa gång!

Under mässan delades hederspriset ”Årets mångspråkiga bibliotek” ut för första gången. Priset är instiftat av Botkyrka kommun och Internationella Biblioteket och mottagare blev Fisksätra bibliotek i Nacka med följande motivering:

Med en aldrig sinande energi och entusiasm arbetar Fisksätra bibliotek sedan många år målmedvetet utifrån denna profil med att skapa dialog mellan människor och kulturer. Med projektet ”Språk som rikedom” utvecklade biblioteket ett språkstöd med ambitionen att betrakta språk som ett både ett socialt och individuellt kapital.

Genom sitt framgångsrika arbete är Fisksätra bibliotek ett föredöme och en inspirationskälla för andra bibliotek. Samtidigt som Fisksätras personal är öppen för att ta till sig och lära av andra kollegors sätt att arbeta och på så sätt utvecklar verksamheten vidare.

Mer av Botkyrkas och Fisksätras biblioteksvisioner och arbetssätt behövs över hela landet!

Ingrid Atlestam

Kategorier
Botkyrka botkyrka internationella bokmässa mångkultur mångspråkighet

Botkyrka internationella bokmässa

I år händer något spännade för oss som är intresserade av mångspråkighet och litteratur från världen utanför Sverige (något som tyvärr får allt mindre uppmärksamhet av vår bokmarknad). 5 – 7 maj så arrangeras nämligen för första gången Botkyrka internationella bokmässa. Arrangemanget äger rum i Hallunda folkets hus och bland arrangörerna ingår bland annat Botkyrka bibliotek och ABF. Läs mera här.


Tobias Willstedt