Kategorier
botkyrka internationella bokmässa

Välkommen till bokmässa i Botkyrka

Med bl.a. den nigerianske författaren Ben Okri. Mässan går i mångspråkighetens tecken.

På Botkyrka internationella mässa utdelades 2011 ett pris till årets mångspråkiga bibliotek, Fisksätra i Nacka, där BiS mångåriga medlem Barbro Bolonássos är filialföreståndare.

Läs mer här: http://www.botkyrka.se/bibBild

Kategorier
Botkyrka botkyrka internationella bokmässa mångkultur Stockholms stadsbibliotek Vad är ett folkbibliotek?

Även i fortsättningen är ordet ……..

I senaste numret av Ordfront, nr4/11, skriver Marianne Steinsaphir om Botkyrka kommun,som har valspråket ”Långtifrån lagom”, och dess målmedvetna satsning på kultur och mångfald som rikedom. Mångkulturellt centrum och Internationella bokmässan, och många fler imponerande satsningar, är delar av en övergripande politik, inte isolerade projekt.
Bibliotekschefen Margareta Berg säger med självklarhet att bibliotek handlar om ord och språk, ”Det är mycket politik i biblioteksfrågor. Det rör yttrandefriheten, makten över språket och att få utveckla sitt språk. Det är inte för inte som man i länder, som kämpat för sin frihet, snabbt inrättar bibliotek och alfabetiseringsprojekt……..Det finns inga ”kunder” hos oss utan medborgare,

Förhoppningsvis är det fler än föreningen BiS, Botkyrka kommun och enligt alla undersökningar, även biblioteksbrukarna, som insett att språk är vad bibliotek handlar och är det som ska prioriteras? I BiS program står:
”Trots ljud- och bildmediers ökade roll är den språkliga förståelsen grunden för vidareförmedling av kunskap och kultur. Under överskådlig framtid kommer vår kultur och demokrati att bygga på det skrivna ordet. Förmågan att kunna tillgodogöra sig en text, och att själv kunna uttrycka sig i tal och skrift är avgörande för individers och gruppers möjlighet att delta i samhällslivet.
Bibliotekets utökade uppdrag i ett samhälle med många språk och nya mediaformer förutsätter större resurser för att undvika kvalitetssänkning och avgiftsfinansiering……. att det skrivna ordet, oberoende av lagringsform, är bibliotekets primära uppdrag”

Nu är det konstaterat igen, kultur skapar tillväxt. Alltid denna heliga tillväxt, nästan så jag har lust att sluta ”konsumera” kultur för att stoppa den heliga tillväxten. Men det intressanta med denna nya utredning, som utredaren själv påpekar är, varför har Stockholmarna övergett sina bibliotek? Kanske finns svaret i Botkyrka?

Ingrid Atlestam

Kategorier
Botkyrka botkyrka internationella bokmässa

Skrivet om Botkyrka internationella bokmässa

Botkyrka internationella bokmässa var ett arrangemang som spred mycket glädje, inte minst hos oss i BiS. Jag försöker samla ihop allt som är skrivit om mässan i en länksamling som jag kommer fortsätta uppdatera.


Många av texterna handlar om Nawal el-Saadawi och hennes framträdande. Hon är ju högaktuell i och med den fortgående politiska kampen i Egypten. Jag kan speciellt rekommendera Dagens Arenas text om hennes besök på mässan.

En annan mycket omskriven händelse på mässan var att Fisksätra bibliotek fick hederspriset som årets mångspråkiga bibliotek. All heder åt personalen där inte minst bissaren Barbro Bolonassoss. Fisksätra bibliotek är också aktuellt som en del av privatiseringsivrande Nacka kommun. Framsidan skriver mer om prisutdelningen.


Tobias Willstedt
Kategorier
botkyrka internationella bokmässa invandrare rasism romer Ungern

Dagerman-pris till romer

Årets Stig Dagerman-pris utdelas 4 juni och går till SOS-Romer, ett projekt om attitydförändringar där både svenska och ungerska teaterarbetare deltar. Situationen för romer i Ungern är särskilt prekär, och det stora invandrarfientliga partiet Fidesz gör inte saken bättre.
På bokmässan i Botkyrka nu i helgen köpte vi en underbar liten bok om den romska flickan Marie-Claude, skriven av Ramona Melker Taikon och fotografen Ann Eriksson. Köp den!
Mats Myrstener

Kategorier
Botkyrka botkyrka internationella bokmässa mångspråkighet

Grattis Botkyrka och Fisksätra!

Första upplagan av Botkyrka internationella bokmässa var ett fantastiskt arrangemang. Ett överväldigande utbud av information, inspiration, poesi, politik, språk, samtal, engagemang och erfarenhet under tre dagar. Ett strålande exempel på vad man kan åstadkomma i en kommun där man bestämt att mångspråkighet är en rikedom, en kommun som har som motto ”långt ifrån lagom”.
Enda problemet är att det dröjer två åt till nästa gång!

Under mässan delades hederspriset ”Årets mångspråkiga bibliotek” ut för första gången. Priset är instiftat av Botkyrka kommun och Internationella Biblioteket och mottagare blev Fisksätra bibliotek i Nacka med följande motivering:

Med en aldrig sinande energi och entusiasm arbetar Fisksätra bibliotek sedan många år målmedvetet utifrån denna profil med att skapa dialog mellan människor och kulturer. Med projektet ”Språk som rikedom” utvecklade biblioteket ett språkstöd med ambitionen att betrakta språk som ett både ett socialt och individuellt kapital.

Genom sitt framgångsrika arbete är Fisksätra bibliotek ett föredöme och en inspirationskälla för andra bibliotek. Samtidigt som Fisksätras personal är öppen för att ta till sig och lära av andra kollegors sätt att arbeta och på så sätt utvecklar verksamheten vidare.

Mer av Botkyrkas och Fisksätras biblioteksvisioner och arbetssätt behövs över hela landet!

Ingrid Atlestam