Kategoriarkiv: Bok- och biblioteksmässan

Besök BiS på Bokmässan

Det börjar dra ihop sig till bokmässa. BiS arrangerar inget seminarium i år, men många av föreningens medlemmar är engagerade i olika framträdanden under mässdagarna som till exempel detta:

Internationella torget, Monter H02:18, Immigrant-institutet och É Romani Glinda
Fredag 27 september klockan 11.00–11.50

Det vänstervridna BiS-seminariet i det nya bisnumret

Så är numret klart att korrekturläsas. Samma dag som jag läser i nya Biblioteksbladet om BiS vänstervridna seminarium på mässan. Det tilltalar varken BBL-skribenten, somliga närvarande bibliotekarier eller kulturministern. Eller Elsebeth Tank för den delen.
BBL efterlyser ett balanserat seminarium. Det är tydligen provocerande att så många kommit för att lyssna på den bibliotekssyn som två kulturarbetare – litet godtyckligt hopfösta under en vänsterstämpel.- utvecklar.
BiS roll under sin 41-åriga historia har ju varit att just lyfta fram ett perspektiv som ifrågasätter mainstreamade folkbiblioteksidéer och diskutera sig fram till vad som faktiskt gagnar ett rättvist bibliotek. BiS är förstås inte mot vare sig IT eller trivsamma bibliotekslokaler och i vår yrkesvardag gör också vi som individer vad vi kan för att skapa biblioteksmiljöer som motarbetar digitala klyftor och skapar välkomnande rum. Men biblioteket har ett samhälleligt uppdrag att värna och utveckla en rad områden – inte minst litteraturen. Den diskussionen ska inte reduceras till ”vänstergnäll” – för att citera kulturministern i BBL – och inte heller har vi anledning att be om ursäkt för att vi ger även folk utanför det egna skrået tillfälle att föra fram sina uppfattningar om bibliotekets roll. Mässeminarieformen ger dåligt utrymme för att föra hela diskussionen vid samma tillfälle. BiS seminarium är en del i en större diskussion.
BiS fortsätter alltså att ”gnälla” i detta och åtskilliga kommande nummer. Men 2011 kommer också att bli ett avgörande år för BiS. Vi står i en generationsväxling; gamla aktiva är på väg ut – och nya är beredda att ta över. Hur BiS och dess tidskrift kommer att utvecklas vet vi bättre efter årsmötet i mars.
BiS behöver dig! Är du beredd?

Lennart Wettmark

PS bis nr 3 går till tryckeriet nästa vecka med en diskussion kring Creative Common, BiS och Globalarkivet, men också Kerstin Ericssons biblioteksliv, en intervju med Theodor Kallifatides, ”Vad är invandrarlitteratur?”, reportage från Nicaragua, nytt om vår Västsaharinsamling och en hel del annat.

Framtidens bibliotek?

Att bibliotekens verksamhet i nuet och framtiden är ett kontroversiellt ämne framgick tydligt på årets bok- och biblioteksmässa med två omtalade seminarier om just detta. Ämnet är långt ifrån uttömt. Stockholm Stadsbibliotek inbjuder nu till en workshop om framtidens bibliotek med anledning av arbetet med en ny biblioteksplan för biblioteken i Stockholm. Alla intresserade är välkomna, läs mer här.


Tobias Willstedt

Sociala media eller kapitalistiska media

I bisseminariets allra sista skälvande minut var det någon i publiken som ifrågasatte att personer utanför biblioteksvärlden var inbjudna att samtala om bibliotek. Visst är bibliotekarier bäst på bibliotek, men absolut inte bäst på att se det utifrån, att se andra vinklingar, andra uppgifter än de att gneta på att hänga med, att ifrågasätta. Detta blev uppenbart vid seminariet under mässan med rubriken ”Sociala medier och bibliotek”.

Deltagarna från biblioteksvärlden vittnade alla om att det gällde att hänga med, att vara duktiga på allt detta nya. Men det provocerande ifrågasättandet av bibliotekets roll kom från de andra deltagarna: Unni Drougge och Rasmus Fleischer. De sa allt det kloka som kritiskt skolade informationskompetenta bibliotekarier borde ha sagt. De talade om de ekonomiska intressen och stora företag som ligger bakom ”sociala media”, en term som de helst inte ville använda. De talade om att biblioteken borde använda tekniken till att lyfta fram det smala, det udda, det som inte ryms i topplistor och automatiskt rankas av tekniken. Läs t ex Fleischers artikel i MetroTeknik
Ingrid Atlestam

The Daring Library

Såväl den ovanstående rubriken som innehållet i årets BiS-seminarium på bokmässan har väckt debatt, en debatt som det inte fanns utrymme för under den mycket begränsade seminarietiden. Elsebeth Tank, ansvarig för The Darling Library har känt sig provocerad och kommenterat seminariet i Malmö Stadsbiblioteks blogg. Bra, då är syftet nått, att få igång en debatt.

Tydligen är det i dag kontroversiellt att hävda, som Göran Greider och Annina Rabe gjorde i seminariet, att bibliotek ska vara i viss mening ganska traditionella och tillhandahålla det folk enligt alla undersökningar faktiskt förväntar sig. Sammanfattningsvis handlar det primärt om text, tillgänglighet och tystnad. Sedan bör givetvis varje bibliotek även vara, eller vara del av, ett kulturhus, med ett brett utbud.
I boken ”Där människor och tankar möts – bibliotek som folkbildning” (BTJ 2010) skriver Göran Greider och även några av de andra kapitelförfattarna om bibliotekets och demokratins framväxt ur och genom konflikt. Tyvärr var inte Greider på bettet i seminariet och tog tag i den tråden, så läs boken!
Ingrid Atlestam