Kategorier
BiS föreningen bis tidskriften

bis nr 2 ute nu !

Ur innehållet:
Biblioteken och Google Book Search Settlement (Siv Wold-Karlsen)
Som sälen söker sig till isvaken för att få frisk luft… (biblioteksminnen av Gunnar Svensson)
…att vara en del av vidareutvecklingen av biblioteksvärlden (Johanna Storbjörk)
När Maxim Gorkij mötte Leonid Tolstoj (Mats Myrstener)
I statistiktider… (Kalle Laajala)
BiS yttrande över Kulturutredningens betänkande SOU 2009:16
The librarian of Basra (Jeanette Winter)
Rapport från SB:s årsmöte (Lena Lundgren)

BiS fyrtioårshistorik Fyrtio år i vänsterfil kommer att släppas till Bok- och biblioteksmässan i september, där BiS också deltar med sedvanligt seminarium. BiS deltar också i konferensen Mötesplats i Borås i höst. Ett avsnitt ur 40-årshistoriken kommer att publiceras i Biblioteksbladet i kommande nummer.
Glad midsommar!
Mats Myrstener

Kategorier
biblioteksdebatten BiS föreningen bis tidskriften tidningar

Arbetsbefriad? (2)

Peter Magnusson, undersköterskan som slog larm om rasistiska kommentarer på IVA-avdelningen på Södertälje lassarett, har blivit ”arbetsbefriad”, står det i dagens SvD. Dvs han får inte arbeta längre, men han får lön. På avdelningen där han jobbade har inte mycket hänt, ledningen menar att problemen är ”personliga”, inte ”strukturella”.
Det är väl ett omvänt exempel på den ”tystnadens kultur” som råder i Sverige sedan flera år nu, där anställda som är rädda om jobbet inte vågar uttala sig offentligt om förhållanden på arbetsplatsen eller om arbetet över huvud taget. Kanske hänger det också lite ihop med att den ideologiska biblioteksdebatten väl aldrig egentligen förts bland snälla och välmenande bibliotekarier, som vi pekade på i ett tidigare blogginlägg? (Fast i bis har nog debatten förts, och ganska framgånsrikt dessutom.)

Stockholms förra borgarråd, moderaten Kristina Axén Olin, är också arbetsbefriad. Hon lämnade det politiska arbetet i stadshuset, utbränd. Hon är född 1962 och har en förtidspension på 44.000 kronor i månaden. Hon tillbringar nu mycket tid i sitt stora växthus, och har t o m blivit ”feminist”. Inte dåligt för en fd lärarinna från kommunala musikskolan. Kanske funderar hon på en luckrativ framtid som politiker i Bryssel? (Även hon intervjuades i dagens SvD.)
I DN:s söndagstidning intervjuas en amerikansk mediaforskare om dagstidningarnas dystra framtid. Är det t o m farligt för demokratin om dagstidningarna försvinner? Räcker det med ”nätet” undrar han? Inte ser det särskilt ljust ut. Man kan undra hur mycket annonser en morgontidning kan innehålla innan den spricker, mer än dagens 50-60 procent förmodligen?

BiS (och bis) annonslösa framtid är väl också höljd i dunkel, och diskussionen lär fortsätta till hösten, när vår 40-årshistorik kommit ut. Klart är, att en papperstidning med tillhörande förening, utan annonser, medlemmar och prenumeranter, får svårt att överleva i längden. Nya idéer emottas tacksamt!
Mats Myrstener

Kategorier
BiS föreningen bis tidskriften

Vad vill BiS?

Vid årsmötet i Borås 13 mars 2009 antog föreningen Bibliotek i Samhälle ett nytt program, som inleds så här:

”Föreningen Bibliotek i Samhälle (BiS) vill på socialistisk grund – men partipolitiskt obunden – verka för ett demokratiskt samhälle och ett biblioteksväsen till för alla. För BiS representerar socialismen idén om mänsklig frigörelse och utveckling, baserad på jämlik fördelning av materiella, sociala och kulturella tillgångar. BiS vill genom kampen för ett progressivt biblioteksväsen motverka klyftor och orättvisor nationellt och internationellt.
Föreningen BiS skall genom tidskriften bis och i andra sammanhang initiera och delta i biblioteks-, kultur- och samhällsdebatten. Föreningen skall genom mötesverksamhet, sin webbplats och på andra digitala arenor, utveckla och fördjupa biblioteksfrågorna ideologiskt och kunskapsmässigt. …………….”

Läs den spännande fortsättningen på föreningens webbplats eller i bis nr 1/09 som du snart har i brevlådan, för självklart är du prenumerant på det enda vänsteralternativet i biblioteksdebatten!

Ingrid Atlestam

Kategorier
bis tidskriften

Snart: bis nr 4 2008!

4. Ingrid Atlestam efterlyser mer demokratisk centralism inom biblioteksområdet och mycket annat i numrets fylliga notisavdelning
7. Communitydans i Alby: ett demokratiskt experiment. Tobias Willstedt
8. Sara Lindwall har läst Maud Hells nya bok Utveckla skolbiblioteket! : att starta och driva en bra verksamhet
9. När böckerna kom hem. Monica Zak. 1993 hörde Monica Zak historien om pojken som växte upp med strutsar. Nu har hans son fått hennes bok på arabiska
11. Fisksätra – en @rena för demokrati som behöver mera resurser. Mats Myrstener har läst en ny rapport
12 Berättelsen och arbetsplatsbiblioteket i fokus. Anteckningar från Boken på arbetsplatsen, Brunnsvik, 20-22 oktober 2008. Kalle Lajaala
13. Det kvalitetssäkrade folket. Sewilius Berg. Idag tar åsikter och anspråk på till exempel bibliotekens lokala aktiviteter och uppsökande verksamhet, dess roll som debattforum och kulturproducent, oproportionerligt mycket tid från ett mer djupgående kvalitetsarbete menar artikelförfattaren.
16. ”Vad är ett folkbibliotek?” Mats Myrstener har hittat några bra folkbibliotek – i Umeå och Hammarby sjöstad som svar på Bengt Nermans fråga i bis nr 3/08
17. Hemma hos Harry & Boken – ”mänsklighetens bestående minne” Mats Myrstener har talat med Harry Järv om och presenterar den nya stora biblioteksantologin som Harry är en av redaktörerna för
21. Folkbibliotek – kulturpolitikens bortglömda ryggrad. Ingrid Atlestam. En ny kulturpolitik måste leda till fler, öppnare och rikare bibliotek med bibliotekarier som inte bara är informationssökningexperter utan också besjälade litteraturförmedlare och folkbildare.
23. Om att lägga ut sin bibliotekspolitik på entreprenad. Siv Wold-Karlsen. Artikelförfattaren är kritisk mot upplägget av biblioteksseminarierna under ESF i Malmö och att BiS varit delaktigt i något som till stor del är lösliga nätverk utan täckning
25. Om ordets och bibliotekets makt. Svar till Siv Wold-Karlsen från Mikael Böök
27. BiS och ESF. Lena Lundgren svarar
28. Forumet, festen og den falske pressen. Anders Ericson rapporterar från ESF i Malmö
30. Vampyrer trivs bäst på bibliotek. Om Elizabeth Kostovas ”Historikern” Annsofi Lindberg
32. Återställer Obama arkivet? Centrala delar av Iraks arkivhandlingar finns i Pentagon. Bildspelspresentation bis 2008:4:
http://www.youtube.com/get_player

Kategorier
bis tidskriften

Smakprov ur bis nr 3 /2008

http://www.youtube.com/get_player

Nytt nummer av bis – nr3/08