Kategoriarkiv: Bibliotekstjänst

Btj-häftet en "skitaffär"

Inte särskilt lönsamt alltså. ”- Det här är en skitaffär, säger VD:n Jonas Arvidsson. Lägg ner den kan man tycka. Men om vi gör det så står folkbiblioteken sig slätt. Hur ska du som bibliotekarie hålla reda på all utgivning? Det är ett kulturellt ansvar vi har.”
Frågan skickas härmed vidare till Bisbloggens läsekrets.
källa: Svensk bokhandel 2010/10
Mats Myrstener

Bättre sent än aldrig?

Detta färska pressmeddelande från BTJ och KB har vi väntat på i över trettio år:
”Ny nationell bibliotekskatalog – BURK och Libris går ihop”
I dagsläget finns två nationella biblioteksdatabaser. Libris, som drivs av KB, är forskningsbibliotekens gemensamma katalog och BURK är den katalog som främst används av folkbiblioteken. För att underlätta för dem som använder sig av söktjänsterna har Kungliga biblioteket och BTJ, påbörjat ett arbete för att skapa en gemensam, nationell databas.
Det handlar om att sätta användarna i centrum. Därför är intentionen att det ska finnas en sökväg som täcker allt. KB kommer att ansvara för drift av den nationella databasen medan BTJ fortsätter att leverera bibliografiska data och ge service till biblioteken. Målet är att den nya, nationella katalogen ska vara klar i januari 2011.
Politiska beslut under våren för KB:s uppdrag som nationell biblioteksmyndighet kommer att påverka arbetet.”

Hoppas detta är inledningen på en ny bibliotekspolitik, där biblioteken och användarna sätts i centrum, inte vinsten och makten!

Ingrid Atlestam