Kategorier
Bibliotekstjänst

Btj-häftet en "skitaffär"

Inte särskilt lönsamt alltså. ”- Det här är en skitaffär, säger VD:n Jonas Arvidsson. Lägg ner den kan man tycka. Men om vi gör det så står folkbiblioteken sig slätt. Hur ska du som bibliotekarie hålla reda på all utgivning? Det är ett kulturellt ansvar vi har.”
Frågan skickas härmed vidare till Bisbloggens läsekrets.
källa: Svensk bokhandel 2010/10
Mats Myrstener

Kategorier
bibliotekspolitk Bibliotekstjänst Kungliga biblioteket Libris

Bättre sent än aldrig?

Detta färska pressmeddelande från BTJ och KB har vi väntat på i över trettio år:
”Ny nationell bibliotekskatalog – BURK och Libris går ihop”
I dagsläget finns två nationella biblioteksdatabaser. Libris, som drivs av KB, är forskningsbibliotekens gemensamma katalog och BURK är den katalog som främst används av folkbiblioteken. För att underlätta för dem som använder sig av söktjänsterna har Kungliga biblioteket och BTJ, påbörjat ett arbete för att skapa en gemensam, nationell databas.
Det handlar om att sätta användarna i centrum. Därför är intentionen att det ska finnas en sökväg som täcker allt. KB kommer att ansvara för drift av den nationella databasen medan BTJ fortsätter att leverera bibliografiska data och ge service till biblioteken. Målet är att den nya, nationella katalogen ska vara klar i januari 2011.
Politiska beslut under våren för KB:s uppdrag som nationell biblioteksmyndighet kommer att påverka arbetet.”

Hoppas detta är inledningen på en ny bibliotekspolitik, där biblioteken och användarna sätts i centrum, inte vinsten och makten!

Ingrid Atlestam

Kategorier
Bibliotekstjänst

Förstatliga BTJ-häftena nu!

Detta skrev jag på BIBLIST 2007 i en debatt om BTJ-häftena:

Det finns mycket att säga om BTJ-häftena, men det går inte att komma ifrån att någon annan motsvarande inköpsvägledning, som skulle vara lika rationell och effektiv för ett normalstort folkbibliotek finns inte, om man nu inte bara ska följa topplistor, bokklubbskataloger och den så kallade efterfrågan, utan försöka hålla bredd och djup i mediabeståndet.. Att då bara se till den egna ekonomin och försöka spara in på antal häften eller använda andra inköpskällor istället är kortsiktigt och inskränkt.. Arbetstid är också pengar! BTJs kostnader måste ju fördelas på antalet försålda häften, alltså färre häften leder till högre pris, snålheten bedrar visheten.
En helt annan fråga är ju BTJs utveckling från ett av biblioteken ägt serviceföretag till ett vanligt vinstdrivande privatbolag. Att SAB-SB sålt ut BTJ är illa nog, låt oss nu ”solidariskt” betala för BTJ-häftena så länge det inte finns något lika bra alternativ.
I vissa avseenden är vi tillbaka i ruta ett där biblioteken stod när BTJ startades för 1952 i syfte att rationalisera bibliotekens verksamhet. Men tyvärr är det politiska läget och samhällsklimatet inte sådant nu att det är möjligt att starta om, eller få en stark nationell bibliotekspolitik med en praktik som effektiviserar de enskilda bibliotekens vardag, såsom BTJ gjorde från början. I entrepenadens och outsoucingens tidevarv är var och en sin egen lyckas smed och skam den som ser utöver den egna budgetramen

Nu februari 2010 ryktas att BTJ har planer på att förändra denna service till något helt annat, alternativt nedläggning. Det finns då bara en lösning, nämligen att en fortsatt inköpsvägledning, typ smb, sköts av KB som en del av dess nya uppdrag!

Ingrid Atlestam

Kategorier
Bibliotekstjänst bokrecensioner

Sambindningslistor farväl

Med vemod minns jag Btj:s blå sambindningslistor, där en stor del av den utgivna litteraturen på svenska recenserades. När jag bytte jobb sa vi upp prenumerationen, listorna hade blivit för dyra (fast jag protesterade). Det drabbade ju främst den smala litteraturen, den som inte recenseras i tidiningarnas allt tunnare kultursidor.
Nu läser jag i SvD att sambindningslistorna ska gå i graven definitivt. Btj vill istället att förlagen ska betala för att bli recenserade. Om förlagen själva ska få skriva recensionerna också framgår inte, men man kan väl anta att det är så. Varför skulle de annars betala? Granskningsnämnden har protesterat, till ingen nytta.
Mats Myrstener

Kategorier
Bibliotekstjänst Svensk Biblioteksförening

Rädda kunskapsbanken!

BTJ verkar lite krisigt och tänker lösa det med att byta vd . Så här står det i pressmeddelande 15 okt på BTJs webbplats:”……Styrelsen och ägarna ser fortsatt stora möjligheter för BTJ och ett första steg i den nystart som nu görs är att Sophie Persson kommer att lämna posten som vd. …”
Vad som än händer är det viktigaste för biblioteken att rädda vad som räddas kan av det som en gång hette sambindningen och som kom till på initiativ av folkbiblioteken för att rationalisera mediainköpen.
BTJ-häftena kan givetvis bli myckt bättre än idag, men de är nödvändiga redskap i urvalsarbetet för att kunna hålla bredd och djup i bibliotekens mediabestånd. Det finns ingen annan motsvarande kunskapsbank. Så det är ett klart fall där staten bör ingripa och se till att verksamheten kan fortsätta!
Gärna då med skärpta regler som gäller ett ökat utbud av utländsk litteratur och en större bevakning av med udda utgivning som skulle kunna bredda bibliotekens sortiment ytterligare.
Ingrid Atlestam

ps tycker Svensk Biblioteksförening fortfarande att det var en smart idé att sälja ut BTJ?