Kategorier
bibliotek biblioteksreklam Bilden av biblioteket

”Jag vill att man pratar om bibliotek”

I seminariet ”Bibliotekarien – aktivist eller tjänsteman?” under Bokmässan, där BiS genom Lena Lundgren deltog i panelen, ställdes frågan hur bibliotekarier ska förhålla sig till sitt uppdrag. När övergår traditionella arbetsuppgifter till aktivism och i så fall, är det ett demokratiskt problem? Det är främst frågan om nekade medieinköp som har stått i fokus för diskussionen, men problematiken aktualiseras varje gång bibliotek eller bibliotekarier går utanför vad som uppfattas som deras traditionella roll. Det fick Bollnäs bibliotek erfara i september, då två av deras kampanjer nådde utanför kommungränserna.

Det började med en märklig förstasida i Ljusnan. En dag i september möttes läsarna av den lokala dagstidningen av en förstasida full med stav- och syftningsfel. I själva verket var hela sidan en annons med syftet att uppmärksamma den europeiska dyslexiveckan. Några dagar senare skickades en mängd fejkade bluffakturor med indonesisk text ut till 170 lokalpolitiker i Bollnäs kommun. Tillsammans med fakturan skickades det med ett förtydligande om att fakturan var falsk och en medföljande text: ”Har du någon gång tänkt på hur det känns att inte förstå språket du möter varje dag?”

Bakom bägge kampanjerna stod en kommunikationsbyrå, Lundberg & Co. – och Bollnäs bibliotek. Jag ringde upp Annamaria Björklin, bibliotekschef i Bollnäs kommun, för att få veta mer om händelsen.

”Jag vill att man pratar om bibliotek”, understryker hon med emfas. Hon förklarar att biblioteket för många fortfarande är ett rum där man kan låna böcker. Men biblioteken gör så mycket mer för samhället. I en debattartikel i anslutning till kampanjerna lyfte Björklin och personalen vid Bollnäs bibliotek tanken om biblioteket som ett demokratiskt rum, det enda kravlösa rum i samhället där alla får vara.

Av reaktionerna att döma var det många som uppskattade den felstavade förstasidan i Ljusnan. Bluffakturorna möttes av mer kritik. Centerpartiets Marina Nilsson påstår sig ha blivit ”vettskrämd” av brevet. När jag för kritiken på tal så berättar Björklin att hon hört åsikten att ”det här ska man inte hålla på med som tjänsteman.” På frågan om kampanjerna inte är ett slags aktivism svarar Björklin ja, men att det krävdes för att få uppmärksamhet. Utgångspunkten var frågan hur man gör för att synas, och syftet var att få folk att haja till och få en reaktion. ”Sedan vet man aldrig var saker och ting tar vägen.” Björklin kontrasterar kritiken från kommunpolitikerna med vad hon hört från bibliotekets besökare, som främst har varit positiva: ”bra att ni talar om vad ni gör” har varit en vanlig reaktion.

Björklin medger att de var medvetna om att tilltaget med bluffakturor skulle väcka reaktioner, men att det var tvunget för att få människor – särskilt kommunpolitiker – att få upp ögonen för allt det som händer på biblioteken. Hon tillägger krasst: ”De som besöker biblioteket vet redan vad vi gör.”

Johannes Soldal

Kategorier
biblioteksreklam offentlig sektor SJ

SJ, SJ, gamle vän….

Sällan har väl ett företag blivit så utskällt i dessa dagar som vår gamle vän, ”hela folkets järnväg”? (det skulle vara Swedbank och SE-banken då, under den s.k. ”bankkrisen” nyligen).
Och aldrig har väl den offentliga sektorns kris blivit mer tydlig än under dessa snöiga februaridagar, när kollektivtrafiken (även i Stockholm) stått i stort sett stilla. (Det skulle vara överinskrivningen på sjukhusen då…).
Att lösningen skulle vara den mest naturliga: bättre finansiering, högre skatter, mer resurser, brukar dock inte nämnas högt. Däremot föreslås ”översyn”, ”omorga- nisering”, ”utvärdering”, och annat till intet förplikti-
gande.
Fast SJ-chefen faktiskt medgav att han äskat mer pengar i många år, utan att få gehör hos politikerna. Kommunikations- (eller ”infrastruktur-”, som det så fint heter också) -ministern har det nog inte alltför roligt just nu.
Vad ska vi inom biblioteksvärlden göra för att få så mycket publicitet som de järnvägsanställda fått under dessa dagar? Det hjälper nog inte med en ny library lovers-kampanj tror jag.
Jag tänker ibland på gamle Conny Jacobsson, bibliotekschef i Hagfors på sin tid, en man med många tokroliga PR-ideer. Kanske vi skulle hyra en varmlufts-
ballong, fylla den med utgallrade böcker och andra media och låta den krascha på taket till riksdagshuset, inför TV-kameror och tidningsjournalister? För att sätta biblioteksfrågan på politikerkartan?
Det hade i varje fall varit ett PR-trick värt gamle idésprutan Conny Jacobsson.
Mats Myrstener

Kategorier
biblioteksreklam

Biblioteksglass


I USA finns Facebook-grupper för allt, så även en som kallar sig ”People for a library-themed Ben & Jerry’s flavour”. De över 5.000 medlemmarna vill övertala glasstillverkaren Ben & Jerry att göra en glass med ett bibliotekstema. Några namnförslag: Cookie Bookie, Li-Berry Pie, Reference ripple, eller ”Free and open to all”. En riktig sommarhistoria, eller hur?
Källa: Svenska dagbladet, dags dato
Mats Myrstener

Kategorier
Biblioteksbladet biblioteksreklam

Hemskt!

I BBL nr2/09 finns en helsidesannons för tjusiga skyltställ från eurobib. De ser läckra ut och kostar säkert därefter. Skulle gärna ha några sådana! Men hur marknadsförs de, vad har man skyltat upp med i annonsen? Jo, ett ställ med läckra kokböcker och matchande köksredskap och i det andra tjusiga böcker om vin med tillhörande flaskor och glas.
Varför skyltar man inte upp till exempel media om miljöproblem och tillståndet i världen, eller lexikon eller språkkurser. Hur ser man bibliotekets uppdrag? Vad tror man lockar bibliotekarier att shoppa loss? Nä, jag kommer inte att köpa dessa skyltställ. Läser istället Nick Jones artikel i samma nummer med rubriken Vad betyder hemmet? och vad det kan innebära när man ofta nämner biblioteket som hemlikt, med denna avslöjande annons i minnet.

Ingrid Atlestam