Kategoriarkiv: biblioteksplaner

V vill satsa på bibliotek

En gammal nyhet som jag såg först nu var Vänsterpartiets kulturprogram som togs i våras och innehåller radikala förslag om folkbiblioteken. Ur innehållet: Friskolors tillstånd ska villkoras mot satsningar på bibliotek och kultur. Alla kommuner ska åläggas att formulera biblioteksplaner, satsa på lässtimulerande åtgärder och digitala medier. Man vill också ha ett genusperspektiv på mediebeståndet. Man vill ha fler bokbussar, och bibliotekslagen bör skärpas. Uppsökande biblioteksverksamhet ska uppmuntras, bl.a. på arbetsplatser och institutioner: statligt stöd för detta bör införas.
Samtidigt har (S) i Stockholm tagit fram en handlingsplan för satsningar på böcker och litteratur i Stockholm. Mest vill man satsa på skolbibliotek och förskolebibliotek. Samt även stödja LO:s projekt ”Läs för mig pappa” som man menar varit framgångsrikt. (Ett annat sådant fackligt projekt som lyckats är Transportarbetarförbundets satsning på uthyrning av talböcker på CD-skivor till långtradarchaufförer vid s.k. ”vägkrogar”.)
Mats Myrstener