Kategorier
biblioteksdebatten bibliotekslag biblioteksplaner bibliotekspolitk Nationell bibliotekspolitk

Planlösa planer

År 2004 kompletterades den nuvarande bibliotekslagen med en bestämmelse om biblioteksplaner. I dag, åtta år senare har nästan alla landsting och 67% av kommunerna antagit någon form av biblioteksplan. I Inger Eide Jensens bibliotekslagsutredning  konstateras att planerna är av högst varierande art och kvalité och att det finns behov av uppföljning för att de överhuvudtaget ska komma till och förverkligas, men att de i alla fall haft funktionen att biblioteksfrågor kommit på den politiska dagordningen åtminstone någon gång.

I förslaget till ny lag stadgas:

4§ Kommunerna och landstingen ska anta planer för sin biblioteksverksamhet.

I kommentaren till paragrafen sägs att ingen ändring i sak föreslås trots att man just konstaterat att paragrafen inte fungerat något vidare. Planerna kan fortsatt se ut precis hur som och inga nya krav om hur, när, varför dessa planer ska existera föreslås. Ändå konstateras att de är ”ändå av stor betydelse att alla berörda instanser använder sig av detta instrument för att främja en rationell och rättvis fördelning av biblioteksresurserna”.

Utan en nationell bibliotekspolitik blir dessa biblioteksplaner som aparta pusselbitar i ett pussel som ingen vet vad det ska föreställa. Varför inte åtminstone ställa några krav på vad en plan ska innehåll? Till exempel att UNESCO- manifesten ska utgöra den ideologiska grunden och att uppfyllandet av samtliga paragrafer i bibliotekslagen ska beaktas.

Ingrid Atlestam

 

Kategorier
biblioteksplaner BiS föreningen Göteborgs stadsbibliotek Malmö stadsbibliotek Stockholms stadsbibliotek

Gråt inte kämpa!

I gratistidningen City torsdagen den 18 mars skriver Alexandra Sundquist om att i biblioteksdebatten tycks ”folkbildning” ha förväxlats med ”tillgänglighet” och om ”besök i det nyöppnade, löjligt lilla paradbiblioteket vid Bredängs tunnelbanestation”, om nya nedskärningar och gråtande bibliotekarier i Stockholm. Slutklämmen är att bibliotekarierna bör upp på barrikaderna.

I Göteborg finns ett förslag till biblioteksplan, så magert till både form och innehåll att man blir gråtfärdig. Det är nu ute på remiss till stadsdelsnämderna, så det är bara att hoppas på skarp kritik och bakläxa.

BiS svar på Malmös omdiskuterade The Darling Libary är ett seminarium vid höstens Bok&Bibliotek med rubriken The daring Library.

Vart är landets största, mest resursstarka stadsbibliotek på väg?

Ingrid Atlestam

Kategorier
biblioteksplaner kulturpolitik kulturprogram

V vill satsa på bibliotek

En gammal nyhet som jag såg först nu var Vänsterpartiets kulturprogram som togs i våras och innehåller radikala förslag om folkbiblioteken. Ur innehållet: Friskolors tillstånd ska villkoras mot satsningar på bibliotek och kultur. Alla kommuner ska åläggas att formulera biblioteksplaner, satsa på lässtimulerande åtgärder och digitala medier. Man vill också ha ett genusperspektiv på mediebeståndet. Man vill ha fler bokbussar, och bibliotekslagen bör skärpas. Uppsökande biblioteksverksamhet ska uppmuntras, bl.a. på arbetsplatser och institutioner: statligt stöd för detta bör införas.
Samtidigt har (S) i Stockholm tagit fram en handlingsplan för satsningar på böcker och litteratur i Stockholm. Mest vill man satsa på skolbibliotek och förskolebibliotek. Samt även stödja LO:s projekt ”Läs för mig pappa” som man menar varit framgångsrikt. (Ett annat sådant fackligt projekt som lyckats är Transportarbetarförbundets satsning på uthyrning av talböcker på CD-skivor till långtradarchaufförer vid s.k. ”vägkrogar”.)
Mats Myrstener