Kategorier
biblioteksneddragningar

Svenskar har stort förtroende för bibliotek

En av många biblioteksvänner prostesterar mot biblioteksnedläggningar i sin krönika i Värmlands Folkblad. En av Gunnar Svenssons krönikor har tidigare publicerats i bis nr 2/09.
http://www.foreningenbis.org/Pdf/bis902.pdf

Så här skriver bl a Gunnar från sitt nordvärmländska perspektiv 9 jan:
”… Varför mitt intresse av ugglors skrock, Gunnar på Hlidarendes fru, gamla runstenar eller bibliotekens fortsatta varande?Jo, bibliotekens öppethållande ska minskas, lågavlönat biblioteksfolk skall sparkas. I krisens spår har vi inte råd att hålla igång den viktigaste av verksamheter. Systembolagets nya chef säger tvärtom: hon skall göra butikerna lättillgängligare för allmänheten. Borde vara viktigare med bibliotekens tillgänglighet. Kommuner i glesbygd ger biblioteken mindre öppethållande och drar in bokbussen. De äro fattiga. Jag anser att samtliga bibliotek bör förstatligas och bör…”
Läs hela krönikan: http://www.vf.se/Kronika/Varmland/Ugglor-i-mossen-100109.aspx

Lennart Wettmark