Kategorier
bibliotekslag entreprenad Svensk Biblioteksförening

Äntligen! (2)

I senaste BBL nr 2/09 analyserar Niclas Lindberg detta med bibliotek och entreprenad. Genomgången av nackdelar, problem och eventuella fördelar är mycket klargörande och i Förordet drar Henriette Zorn den enda rimliga slutsatsen: folkbibliotek på entreprenad är inte bra, det ska vi inte ha.
Hoppas nu SB jobbar vidare på den linjen och ser till att få inskrivet i nästa version av bibliotekslagen att folkbiblioteken ska ägas och drivas i offentlig regi med ett stort statligt ansvar för att garantera rationalitet och en jämn standard.

Ingrid Atlestam