Kategorier
biblioteksetik

Yrkesetik

”Att läsa, dela med sig och öppet ställa frågor” (Char Boot)

 ”Vad vi yrkesbibliotekarier erbjuder mänskorna, samhället och kulturen är unikt och viktigt. Låt alltså alla dina handlingar föra fram detta värde och din egen innerliga önskan att bidra till dess upprätthållande  Det ligger någonting i hög grad sårbart i att tro på vad man gör och att ge uttryck åt detta åt andra som kanske inte (ännu)  bryr sig, särskilt i en tid då begreppet bibliotek i mångas ögon har börjat te sig ‘gammalmodigt’.   Vi är i färd med att göra om begreppet bibliotek, inte bara i de program som vi skapar och i våra sätt att dela resurser och leda våra organisationer, utan också genom att vi tar oss tid att vidga oss själva och vårt kunnande i avsikt att skapa mening i vår samverkan med utomstående. Jag kan inte nog understryka vikten av att vara en känslig och uppmärksam kommunikatör, som förstår hur ett budskap ska förmedlas till olika målgrupper. Detta är vad god undervisning, marknadsföring, tal till publiken och skrivande handlar om. Om du kan hålla i minnet att du aldrig talar endast till dig själv så är du på rätt väg.”
 ”Den största utmaningen för oss är den utmaning som vi alltid har mött: att betyda någonting för mänskor på ett praktiskt och begreppsligt plan.  Informations- och infrastrukturförändingens ökande hastighet under de senaste decennierna har uppenbarligen gett anledning till allt svårare frågor om hur och varför vi är viktiga, vilket i och för sig inte händer första gången
i bibliotekens historia. Då vi antar denna utmaning är det viktigt att fundera över själva grunden för vår  existens. Informationen och organisationerna  kan växla, men  sporrandet till att läsa, dela med sig och öppet ställa frågor — som utgör kärnan i biblioteken och deras grundval — växlar inte…”
 
Citaten är hämtade ur intervjun med  Char Boot i Project Information Literacys ”Smart Talks” nr 16,  27.9. 2013; se
Intervjun tas också upp i Berkman Buzz, Harvarduniversitetets blogg om bl.a. bibliotek och internet; se http://cyber.law.harvard.edu/node/8579
Översättning: Mikael Böök (Biblist)
(Mikael Böök, finsk bibliotekarie, och Anders Ericson från Norge deltar ev. i höstens bissalong i Stockholm)
Kategorier
bibliotek bibliotekarier biblioteksdebatten biblioteksetik bibliotekspolitk bissalong Uncategorized

BiSsalong: Biblioteken och antirasismen

Vad gör vi, vad kan vi göra och vad bör vi göra?

Föreningen BiS bjuder in till samtal med mingel och tilltugg under avslappnade former.

Tisdag 6 mars kl 18.00. Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm.

Som utgångspunkter för samtalet presenteras texter av Nick Jones, föräldraledig bibliotekschef i Huddinge och Nino Dawod, platsansvarig bibliotekarie Sävjabiblioteket.

Läs Nino Dawods text Bibliotek och antirasism här

Läs Nick Jones text Alla är så jävla dumma här

Fri entré. Öppet för alla, även icke-medlemmar.

Varmt välkomna!

/Johanna Dalmalm

Kategorier
biblioteksetik

"Ska det vara tyst på biblioteket?"

En etikett-fråga i gårdagens DN. Läs etikettgurun Magdalena Ribbings svar och läsarnas kommentarer.
http://www.dn.se/blogg/etikettfragan/2009/11/25/lek-pa-bibliotek-5408#comments