Kategoriarkiv: Biblioteksbladet

Det vänstervridna BiS-seminariet i det nya bisnumret

Så är numret klart att korrekturläsas. Samma dag som jag läser i nya Biblioteksbladet om BiS vänstervridna seminarium på mässan. Det tilltalar varken BBL-skribenten, somliga närvarande bibliotekarier eller kulturministern. Eller Elsebeth Tank för den delen.
BBL efterlyser ett balanserat seminarium. Det är tydligen provocerande att så många kommit för att lyssna på den bibliotekssyn som två kulturarbetare – litet godtyckligt hopfösta under en vänsterstämpel.- utvecklar.
BiS roll under sin 41-åriga historia har ju varit att just lyfta fram ett perspektiv som ifrågasätter mainstreamade folkbiblioteksidéer och diskutera sig fram till vad som faktiskt gagnar ett rättvist bibliotek. BiS är förstås inte mot vare sig IT eller trivsamma bibliotekslokaler och i vår yrkesvardag gör också vi som individer vad vi kan för att skapa biblioteksmiljöer som motarbetar digitala klyftor och skapar välkomnande rum. Men biblioteket har ett samhälleligt uppdrag att värna och utveckla en rad områden – inte minst litteraturen. Den diskussionen ska inte reduceras till ”vänstergnäll” – för att citera kulturministern i BBL – och inte heller har vi anledning att be om ursäkt för att vi ger även folk utanför det egna skrået tillfälle att föra fram sina uppfattningar om bibliotekets roll. Mässeminarieformen ger dåligt utrymme för att föra hela diskussionen vid samma tillfälle. BiS seminarium är en del i en större diskussion.
BiS fortsätter alltså att ”gnälla” i detta och åtskilliga kommande nummer. Men 2011 kommer också att bli ett avgörande år för BiS. Vi står i en generationsväxling; gamla aktiva är på väg ut – och nya är beredda att ta över. Hur BiS och dess tidskrift kommer att utvecklas vet vi bättre efter årsmötet i mars.
BiS behöver dig! Är du beredd?

Lennart Wettmark

PS bis nr 3 går till tryckeriet nästa vecka med en diskussion kring Creative Common, BiS och Globalarkivet, men också Kerstin Ericssons biblioteksliv, en intervju med Theodor Kallifatides, ”Vad är invandrarlitteratur?”, reportage från Nicaragua, nytt om vår Västsaharinsamling och en hel del annat.

BiS recenseras i Norge

BiS-historiken En ny förening är nödvändig har nu både recenserats i BBL, och i norska Bibliotekforum, 2010:3 (kommer säkert på deras hemsida senare i vår).

Bibliotek är att välja

I BBL nr3, 2010, som damp ner i brevlådan igår, intervjuas Angela Zetterlund, ansvarig för bibliotekarieutbildningen vid Linnéuniversitetet (Kalmar-Växjö). Där säger hon bland andra kloka saker att ”vi vill synliggöra för studenterna det faktum att det är en politisk handling att låna ut en bok. Utbildningen ska skapa kritiska och kompetenta bibliotekarier som vet vad biblioteket har för samhällspolitisk relevans i lokalsamhället”. Bibliotek i Samhälle alltså!
Bibliotek är att vilja välja, bibliotek är politik.
Bibliotekarier som vågar göra det efterlyses av Lina Ydrefelt i ett debattinlägg i samma nummer av BBL. På bloggar och listor har man på sistone kunnat läsa mycket om bibliotekets påstådda identitetskris. Det är bibliotekariekårens alldeles egna hjärnspöke som borde ut i dagsljuset så att man ser att det bara är lilla Labolina.
Både inom utbildningarna och på fältet behövs mer diskussion om bibliotekets samhällsuppdrag och mindre om kundanpassning. Sätt igång! Visa att biblioteket har ett större uppdrag än bara nöjda kunder!

Ingrid Atlestam

Politik är att välja

I sin krönika i BBL nr 3 ifrågasätter Annina Rabe det kloka i att välja Inga Lundén till Svensks biblioteksförenings ordförande eftersom hon är chef för Stockholms stadsbibliotek.
Det är lätt att instämma i farhågorna. Är det verkligen realistiskt att tro sig palla för att sitta på två så tunga, men kanske inte alltid så stadiga, stolar. Att Stockholms Stadsbibliotek, inte utan problem och ifrågasättande genomgår tuffa förändringar har man kunnat läsa i pressen, och nybygge blir det väl åxå så småningom. Detta kräver väl sin kvinna?
Svensk Biblioteksförening behöver i dessa kapitalismens yttersta dagar en militant och drivande ordförande som är fristående från bindningar till en så stor aktör i biblioteksvärlden som Stockholms stadsbibliotek.
Hur ska annars SB kunna uttala som om vad som händer på SSB?
Nog måste i detta land finnas en ”utomstående” väl så lämpad person? Leif Pagrotsky, Margareta Winberg, Göran Greider, Alexandra Pascalidou, Lotta Grönning, ………är de tillfrågade?

Ingrid Atlestam

Fantasin åter till makten!

I väntan på bis nästa nummer kan man fynda i BBLs senaste nummer och instämma i Jan Ristarps krav på mer pengar och mer kreativt tänkande när det gäller biblioteksfrågan i Kulturutredningen.
BiS har länge drivit frågan om en nationell bibliotekspolitik. Genom förslaget att KB får ett samlat ansvar finns det äntligen en förutsättning för att vi ska få såväl en bibliotekspolitik som en målsättning för det allmänna biblioteksväsendet.
Dock är det av största vikt att detta nya uppdrag för KB formuleras så att folkbibliotekens, från forskningsbiblioteken mycket skilda uppdrag, tydliggörs och får möjlighet att utvecklas. Det handlar något förenklat om tillgängligörande i kontrast till KBs bevarandeuppdrag, samt folkbibliotekens så kallade kulturuppgift, uppsökande arbete, ansvar för biblioteksservice till funktionshindrade, media på alla språk som talas i landet, verksamhet för barn och unga samt funktion som ”medborgarkontor” och mötesplats. Allt detta tillsammans är folkbiblioteken unika uppdrag som måste lyftas fram och garanteras högsta prioritet. Det är just komplexiteten som är folkbibliotekens ”affärside”. Därtill kommer skolbiblioteken på alla utbildningsstadier, de bör väl åxå innefattas i detta nya nationella uppdrag.
Det är även lätt att instämma i Jan Ristarps kritik av kulturutredningens bleka byråkratiska menlöshet jämfört med utredningen Ny kulturpolitik från 1972,liksom slutsatsen att detta med att ”motverka kommersialismens negativa verkningar” är viktigare än någonsin.
Mer fantasi, mindre byråkrati!

Ingrid Atlestam