Kategoriarkiv: bibliotek

Inskränkningar i konflikträtten berör även biblioteken

Vad händer när de fackförbund som organiserar merparten av landets biblioteksarbetare inte tar strid för fackens möjligheter att vidta konfliktåtgärder? Du och dina kollegor kommer inom kort ha mycket färre verktyg att påverka er gemensamma arbetsmiljö och ta strid mot orättvisor på arbetsplatsen med, varnar Hanna Karlsson och Joel Nilsson.

Strejk

Illustration av Stellan Klint

Sommaren 2018 ställde sig förbundsledningarna i LO, TCO och Saco sida vid sida med Svenskt Näringsliv för att presentera ett lagförslag om omfattande inskränkningar i konflikträtten. Detta i en tid då det strejkas så lite att de flesta av oss glömt bort hur man gör, trots den ojämlikhet och de orättvisor som alltjämt präglar arbetsmarknaden. Förslaget innebär i korthet att makten ytterligare förskjuts till arbetsköparnas fördel. Möjligheten för dem att teckna avtal med valfri facklig motpart och därmed stänga ute alla andra fackförbund från inflytande ökar med förslaget. Kort sagt: förutsättningarna för att bedriva facklig kamp ute på våra arbetsplatser kommer inom kort att försämras kraftigt. Regeringen har bråttom att klubba igenom förslaget och kommer lägga fram det för riksdagen redan i början av maj, innan dess att protesterna hinner växa sig starka nog att sätta stopp för det.

Det är en skam att de fackföreningar som idag organiserar större delen av bibliotekariekåren är beredda att sälja ut de rättigheter som generationer av arbetare kämpat hårt för att uppnå.

Storfacken inom vår bransch framstår mer som intresseorganisationer för enskilda yrkesgrupper än som kamporganisationer med uppgift att försvara medlemmarnas intressen. Men inga inspirationsföreläsningar eller karriärcoacher i världen kan förändra maktförhållandena på våra arbetsplatser. Ingen skugga ska falla över de fackliga företrädare på lokal nivå som gör ett ypperligt arbete för sina medlemmar. Mot bakgrund av det framstår pamparnas svek som än större. DIK borde självklart ta strid för sina medlemmars intressen och gå i opposition mot lagförslaget, om inte annat i solidaritet med de fristående fackföreningar som kommer att drabbas hårdast.

Som arbetare kan vi när som helst hamna i situationer som kräver att vi använder de få verktyg vi har för att sätta press på arbetsköparen. Det kan handla om att försöka sätta stopp för en privatisering av ett folkbibliotek eller att sprida information om att en arbetsköpare vägrat betala ut lön till en kollega. Att då upptäcka att endast de sämsta och mest trubbiga verktygen finns kvar i den fackliga redskapsboden och att de mest effektiva verktygen i all hast slängts bort av våra egna fackliga företrädare borde vara nog för att se behovet av en nytändning inom fackföreningsrörelsen.

Som syndikalister har vi valt att vara med i ett fackförbund utan fackpampar. Vi, i likhet med Hamnarbetarförbundet och andra fria fackföreningar, ansluter oss till den självklara principen att makten i en fackförening bör utgå ifrån medlemmarna. Vi och våra kollegor känner vår situation bäst och vi besitter den kompetens som krävs för att föra vår egen talan på arbetsplatserna. Det behövs ingen expertis för att bedriva facklig kamp. Det kan räcka med en diskussion i fikarummet, en gemensam protest mot för mycket helgarbete, en enkel överenskommelse kollegor emellan. En organisation som på ett trovärdigt sätt vill representera biblioteksarbetare kan inte samtidigt organisera chefer, arbeta för ökad lönespridning och skaka hand med näringslivet bakom ryggen på sina egna medlemmar. Så agerar inte ett riktigt fackförbund.

Biblioteken spelar en allt viktigare roll i ett samhälle med stora klassklyftor och alltmer kommersialiserade stadsutrymmen. Det finns ingen annan plats i samhället dit trösklarna är lika låga som till våra folkbibliotek. Universitets-, skol- och specialbibliotek utgör tillsammans med folkbiblioteken en viktig del av navet i vårt demokratiska samhälle. Men biblioteken är ingenting utan sina anställda. Det är ju vi som gör jobbet! Självklart ska vi kunna kräva inflytande över våra arbetsplatser. De rättigheter vi idag tar för givet vilar i grunden varken på lagstiftning eller på arbetsköparnas goda vilja. De vilar på vår förmåga att se varandra som kollegor, att prata oss fram till gemensamma krav och komma överens om att trots våra olikheter backa varandra i konflikter med arbetsköparen.

Som biblioteksarbetare har vi mer gemensamt med arbetare inom andra branscher än vad vi har med våra egna chefer. Konflikträtten är värd att försvara, inte bara för vår egen skull utan för alla i Sverige som säljer sitt arbete. Gör det tillsammans, antingen genom att sätta press på ditt nuvarande fackförbund eller gå med i ett som vill göra skillnad på riktigt.

Hanna Karlsson, Norrköpings LS av SAC Syndikalisterna

Joel Nilsson, Stockholms LS av SAC Syndikalisterna

Läs mer

Malmö stadsbibliotek tar bort kontroversiell e-bok

(Uppdaterad 20190329 med nya uppgifter från SSB)

Hur ska biblioteken och bibliotekarierna förhålla sig till begrepp som neutralitet i en tid av skarpa konflikter?

I vår nationella biblioteksstrategi uttrycks förväntningar på att biblioteken ska vara neutrala inför den information som förmedlas men samtidigt vara källkritiken och den objektiva sanningens försvarare. Detta är motsägelsefullt och frågan sätta på sin spets med den omstridda autismbok som uppmärksammats bland annat av Rasmus Fleischer i Expressen:

“Lukten av klordioxid känner vi alla igen från badhus. Ämnet används även som blekmedel – och som påstådd mirakelkur mot autism. Föräldrar som misstror etablerad läkarvetenskap låter därför sina autistiska barn dricka utspädd klordioxid, i hopp om att ta kål på påstådda parasiter. I de värsta fallen har barnen fått obotliga skador i de inre organen. Det är en tragisk form av barnmisshandel som underblåses av de affärsidkare som säljer ”mirakelmineralen” över nätet och marknadsför den via pseudovetenskapliga böcker.

/…/

Märkligt nog missade DN att den omstridda autismboken även finns tillgänglig på ett stort antal svenska folkbibliotek. Stockholms stadsbibliotek avlägsnade den diskret för några dagar sedan, men bland annat i Malmö finns den fortfarande kvar i utbudet. Biblioteksbesökare som vill lära sig mer om autism vägleds alltså till tips om farliga mirakelmediciner, klädda i pseudovetenskaplig dräkt.

Är detta i sin ordning? Låt oss söka vägledning i det nya förslaget till nationell biblioteksstrategi, utarbetat av Erik Fichtelius. Där konstateras att biblioteken ska bidra till en fri åsiktsbildning, stå fria från censur och inta ”en neutral hållning” i förhållande till den information man förmedlar. Kanske är det en åsikt bland andra att autistiska barn bör dricka klordioxid? I så fall gjorde Stockholms stadsbibliotek fel när man tog bort boken.

Vaccinationsmotstånd

Men biblioteksstrategin rymmer en djup paradox. För samtidigt utnämns biblioteken till den ”femte statsmakten”, en del av civilförsvaret med särskilt uppdrag att stärka medborgarnas källkritiska förmåga. I en tid av ”rykten, falska nyheter och propaganda” ska biblioteken representera ”trovärdig informationsförmedling”. Vad detta faktiskt innebär ställs på sin spets inte minst i frågor om vaccinationsmotstånd, mirakelmediciner och omstridda diagnoser. Även om det finns poänger i att tillhandahålla även kontroversiell litteratur – för att inte säga rena lögner – så bör den nog då sättas i en kontext som underlättar källkritik.”

Värt att notera att uppgiften om att SSB skulle ha haft boken och sedan plockat bort den tydligen inte stämmer:

Processed with VSCO with  preset

Tobias Willstedt

Även Peter Alsbjer skriver bra om fallet och neutralitetens paradox:

peterals blogg

Den kontroversiella bok som hävdar att autism går att bota med klordioxid plockas nu bort ur Malmö stadsbiblioteks e-boksbestånd enligt SvT:s Kulturnyheterna.

”Orsaken är att den är ovetenskaplig, farlig för hälsan men också att den kan upplevas som kränkande för personer med autism och personer i dess närhet”, skriver stadsbibliotekarien Torbjörn Nilsson i ett sms till Kulturnyheterna.”

Testa samma argumentering i ett annat sammanhang med en annan bok (min kursiv): ”Orsaken är att den är ovetenskaplig, farlig för hälsan men också att den kan upplevas som kränkande för invandrare och personer i dess närhet” – och du få JO på dig  (t ex Falköping och Botkyrka).

– Det mesta måste finnas, men det finns en gräns säger Torbjörn Nilsson till SVT. I bibliotekens hylluppställning finns avdelning Bl – Omstridda fenomen och företeelser – och där kan ju den här typen av böcker att placeras, iaf de fysiska –…

View original post 32 fler ord