Kategorier
barnböcker

Lennart Hellsing 90 år


Överstökerskan fru Östen
stökar i sitt kök om hösten
Steker en elektrisk ål
kryddar den med stomatol
ror till Ryssland efter kål

BiS gratulerar nestorn Lennart
Hellsing, 90 år ung! Ö är den sista
bokstaven i Hellsings ABC-bok från 1961.

Kategorier
barnböcker Palestina Tamer Institute

ALMA-priset till Tamer Institute!

Föreningen Bibliotek i Samhälle (BiS) har efter förmåga (och i samarbete med Diakonia) understött årets ALMA-pristagare Tamer Intitute. I nr 1(09) av bis som snart är på väg till tryckeriet skriver Britt Isaksson en artikel om projektet. Här ett citat ur den artikeln:

”Tamer Institute ligger mitt i Ramallahs nerslitna kommersiella centrum bland småaffärer, utan skylt, med en smal dörr in till barnbiblioteket i nedervåningen och forskning, förlag, kontor och datorer ovanpå. Trångt, vänligt och välorganiserat mitt i röran med affischer, broschyrer, klistermärken och mängder av böcker inför årets läskampanj som alltid kulminerar i april med National Reading Week. I år med mottot ’One People One Story’ Detta obemärkta läge räddade nog Tamer från den förstörelse som drabbat Ramallahs övriga institutioner av israelisk militär från och till sedan 2000. Men man vill gärna få större svängrum och har ett löfte om ett renoverat k-märkt hus av Ramallah stad. När det nu kan infrias.”

Fler lästips:
www.tamerinst.org
www.children-literature.edu.ps
– Sven Hallonsten i bis 2007:3 samt artiklar i 2007:1 & 2
– Britt Isaksson. Reading for Life .Sida Evaluation 04/26
Reading for life under occupation. Impact Assessment Diakonia 2008(ej publ.)
– Britt Isaksson. ”Barnböcker under belägring” Opsis 2004:2
– Ulla Lundqvist. Pippi i Palestina. bis 2002:2
Artiklarna i bis kan läsas på nätet: www.foreningenbis.org/tidskr.html

Lennart Wettmark

Kategorier
barnböcker Europeiska unionen

Böcker som är farliga för barn

EU-kommissionen ska testa fram nya standard för barnböcker, precis som för alla andra leksaker, läser jag i senaste numret av Svensk bokhandel. Trots protester från bokbranschen görs inget undantag för böcker. På vilket sätt de kan vara farliga för barn framgår dock inte av artikeln. Men det är säkert inte innehållet man tänker på?
Mats Myrstener

Kategorier
barnböcker boktips fackliga frågor tredje världen

Barnboksförfattare från tredje världen och fackligt engagemang

I samband med förberedandet av BiS 40-årshistorik träffade jag Sven Hallonsten, numera pensionerad bibliotekarie och tidskriftsredaktör, som var med och startade vår förening på gamla biblioteksskolan i Solna 1969. Han tipsade mig då om en ny bok han redigerat tillsammans med författaren Britt Isaksson, ”Världens barnboksförfattare”, som porträtterar 37 barnboksförfattare och illustratörer från tredje världen.

90 procent av alla översatta böcker kommer från England eller USA. Var är alla författare från Afrika, Sydamerika, Asien, kan man undra? Är det bara en fråga om otillgängliga språk? Eller ointresse från förlagens sida? Här kan man istället läsa om barnlitteraturen från Indien, Palestina, Sydafrika och Venezuela, för att bara nämna några exempel.
Boken är utgiven av Bibliotekstjänsts förlag, liksom den historik ”Bibliotekarie – 70 år av facklig kamp”, som utkom förra året. Den boken ville uppmärksamma att det var sjuttio år sedan Svenska folkbibliotekarieföreningen (SFF) bildades 1938. En av föregångarna var den assistentförening som startats på Stockholms stadsbibliotek av bl.a. marxisten Arnold Ljungdal, som arbetade som bibliotekarie på Medborgarplatsens bibliotek.
De statligt anställda bibliotekarierna formerade sig inte förrän 1958, 1997 gick man samman i SACO-föreningen DIK. Vi får anledning att återkomma till historiken, och till det faktum att bibliotekariernas fackliga kamp, som tidigt var en BiS-fråga, fortfarande är så svag och obeslutsam. Utdelningen i lönekuvertet är också usel, vi är den sämst avlönade akademikergruppen, inte minst om man jämför med lärarförbundet eller med arkivarierna. ”Månskenshumanister” kallade min lärare Lill Andrén oss bibliotekarier. Det ligger något i den karakteristiken.
Mats Myrstener