Kategorier
arkiv BiS föreningen bis tidskriften

Verka för ett demokratiskt samhälle och ett biblioteksväsende för alla

Illustration med texten "komigen bibliotekarier"

BiS är en socialistisk biblioteksförening som bildades 1969. Vad innebär det? För dig som är nyfiken på föreningen och vårt arbete tipsar vi om olika källor att fördjupa sig i. Och föreningens framtid formar vi tillsammans.

BiS har under åren en gett sig i kast med ett antal små och stora projekt och debatterat olika ståndpunkter.

Här på hemsidan hittar du ett webbarkiv med information om BiS internationella projekt (Sydafrika och Västsahara), seminarier, uttalanden och manifest.

Om du bor i Stockholmsområdet så kan du besöka Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek som har arkiverat en hel del material om föreningens tidiga förehavanden.

 

Och vad gäller föreningens framtid så finns det bara en sak du kan göra. Bli medlem och se till att skapa den med resten av oss. En radikal biblioteksförening behövs mer än någonsin. Lördag 10 mars håller föreningen sitt årsmöte – gå med och slut upp!

Länkar:

BiS program

BiS webbarkiv

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Föreningen Bibliotek i Samhälles (BiS) arkiv på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Bli medlem i BiS

BiS årsmöte

Gamla nummer av tidskriften bis

Tobias Willstedt

Kategorier
arkiv BiS föreningen bis tidskriften

En socialistisk biblioteksförening?

bis header

BiS är en socialistisk biblioteksförening som bildades 1969. Vad innebär det? För dig som är nyfiken på föreningen och vårt arbete tipsar vi om olika källor att fördjupa sig i.

BiS har under åren en gett sig i kast med ett antal små och stora projekt och debatterat olika ståndpunkter.

Här på hemsidan hittar du ett webbarkiv med information om BiS internationella projekt (Sydafrika och Västsahara), seminarier, uttalanden och manifest.

Om du bor i Stockholmsområdet så kan du besöka Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek som har arkiverat en hel del material om föreningens tidiga förehavanden.

2009 gav också BiS ut en bok för att uppmärksamma sitt 40-årsjubileum. En ny förening är nödvändig finns fortfarande tillgänglig att beställa hos internetbokhandlar, eller ladda ned helt gratis från den här hemsidan.

Vill du läsa mer om aktiviteten i BiS de allra senaste åren är tidskriften bis en utmärkt källa, som du också kan ladda ned helt gratis från vår hemsida. Bland annat har föreningen ägnat sig åt ytterligare ett internationellt projekt i Palestina.

Och vad gäller föreningens framtid så finns det bara en sak du kan göra. Bli medlem och se till att skapa den med resten av oss. En radikal biblioteksförening behövs mer än någonsin.

Länkar:

BiS program

BiS webbarkiv

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Föreningen Bibliotek i Samhälles (BiS) arkiv på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Jubileumsboken – En ny förening är nödvändig

Gamla nummer av tidskriften bis

Tobias Willstedt

Kategorier
arkiv BiS föreningen bis tidskriften Uncategorized

Nyfiken på BiS historia?

olof palme läser bis
Olof Palme läser bis i föreningens barndom

BiS bildades 1969 och har alltså några år på nacken. För dig som är nyfiken på föreningens historia tipsar vi om olika källor att fördjupa sig i.

Världen har förändrats mycket sen 1969 och biblioteken likaså. BiS har försökt gå i takt med förändringarna och under åren har föreningen gett sig i kast med ett antal små och stora projekt och debatterat olika ståndpunkter.

Här på hemsidan hittar du ett webbarkiv med information om BiS internationella projekt (Sydafrika och Västsahara), seminarier, uttalanden och manifest.

Om du bor i Stockholmsområdet så kan du besöka Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek som har arkiverat en hel del material om föreningens tidiga förehavanden.

2009 gav också BiS ut en bok för att uppmärksamma sitt 40-årsjubileum. En ny förening är nödvändig finns fortfarande tillgänglig att beställa hos internetbokhandlar, eller ladda ned helt gratis från den här hemsidan.

Vill du läsa mer om aktiviteten i BiS de allra senaste åren är tidskriften bis en utmärkt källa, som du också kan ladda ned helt gratis från vår hemsida. Bland annat har föreningen ägnat sig åt ytterligare ett internationellt projekt i Palestina.

Och vad gäller föreningens framtid så finns det bara en sak du kan göra. Bli medlem och se till att skapa den med resten av oss. En radikal biblioteksförening behövs mer än någonsin.

Länkar:

BiS webbarkiv

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Föreningen Bibliotek i Samhälles (BiS) arkiv på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Jubileumsboken – En ny förening är nödvändig

Gamla nummer av tidskriften bis

Bli medlem i BiS

Tobias Willstedt

Kategorier
arkiv historieskrivning Uncategorized

På historiens sophög?

För ca tio år sedan talade jag med Annsofis systerson Love. Hans föräldrar hade varit biståndsarbetare i Guinea-Bissau, nu hade de varit på återbesök i ett av Afrikas minsta länder, en tidigare portugisisk koloni.

På 1970-talet såg man fortfarande positivt på landets utveckling, Guinea-Bissau och Kap Verde blev självständiga efter militärjuntans fall i Portugal 1974. Men samma år mördades ledaren för det statsbärande revolutionspartiet PAIGC, Amilcar Cabral, och det djupt splittrade landet hamnade i en lång räcka inbördeskrig. Idag är G-B ett av världens fem fattigaste länder, den största exportprodukten, cashewnötter, sköts av multinationella företag.

Love hade kontaktats av en man som ville bevara filmer från revolutionen och frihetskriget i Guinea-Bissau på 1960- och 1970-talet. Filmerna förvarades i ett lager i huvudstaden Bissau i en osund miljö, tropiskt fuktig och varm. Risken var stor att de skulle förstöras helt. Vi försökte söka pengar för filmbevarande från Olof Palmes internationella centrum men fick nej. När Loves föräldrar besökte G-B för några år sedan var allt de byggt upp på 1970-talet slaget i spillror.

Jag tänker på detta när jag läser om våra egna problem – och på vem som bevarar vårt eget kulturarv? Det gäller tidig svensk spelfilm, men vår passiva kulturminister slår ifrån sig. Ett arkiv för bevarande av amatörfilm i Grängesberg lades ner för några år sedan av samma skäl: pengar ”saknas”.

Karoline Eriksson skriver idag i SvD att många filmarkiv i Europa nu går in i en sista ”dödskamp”. Staten frånhänder sig allt ansvar. I Sverige handlar det om 8.500 filmer, kortfilmer och långfilmer, som beräknas kunna hålla de brandfarliga nitratremsorna stången i tio år till. I länder som Finland, Storbritannien och Frankrike satsas mycket pengar på filmrenovering och digitalisering. I Sverige äskades 65 miljoner, det blev noll. ”Det finns inte pengar till allt” var ministerns svar.

Nu har man valt ut två filmer, Hasse Ekmans Flicka med hyacinter och Stefan Jarls Dom kallar oss mods för bevarande. Det är som om man ur 1930- och 1940-talslitteraturen skulle valt några få böcker av Ivar Lo och Stig Dagerman för restaurering. Resten får till slut hamna på litteraturhistoriens sophög.

Egentligen är problemet mycket större. Hur kan vi t.ex. spara dagens digitala diskussioner, protokoll, hemsidor, twittrande och bloggande för framtiden? Vår egen muntliga och skriftliga historia?  Varken KB eller Riksarkivet har svaret, och pengar skjuts inte till. Idag publiceras t.ex. redan mycket av fackföreningars och andra föreningars material bara på nätet. Men vem sparar det, sorterar det, katalogiserar det, och tillgängliggör det? Vad framtidens historieforskare ska ägna sig åt kan i värsta fall bli ganska magert.

Hade inte BiS för några år sedan skrivit sin historia, och samlat ihop sitt arkiv, så hade den historien förmodligen aldrig blivit berättad. Vad jag vet är det bara Göteborgs stadsbibliotek av våra största folkbibliotek (tack vare Ingrid Atlestam) som fått sin historia nedskriven. En jätteorganisation som KF satsar t.ex. ingenting på historisk forskning, följaktligen finns ingen riktig historik nedskriven där heller, bara småstycken av en en gång väldig folkrörelse.

Man säger ju annars att segrarna skriver historien. Men saknas källorna så blir även segrarnas översikter ganska ytliga. Utan historiska rötter blir vår tillvaro allt mer splittrad och disparat, försvarslös för väder och vind som en båt på ett öppet hav utan ankare. Om konsumentkooperationen har jag själv ganska dimmiga begrepp. I framtiden är den kanske helt glömd. Det var en viktig del av det svenska folkhemmet, med verksamhet över hela Sverige, och hade socialistiska rötter. Men idag är KF ett storföretag, och tämligen ointresserat av sin tidigare historia. Det är man tyvärr inte ensam om.

För hundratals jobb hade kunnat skapats inom kultursektorn för bevarandearbete om bara intresset funnits. Det gäller inte minst Kungliga biblioteket. Jag tror pengar för det togs från de nedlagda löntagarfonderna, men vad som hände sen minns jag inte (det s.k. ”kulturarvslyftet”). Pengarna administrerades bort och försvann. Det är inte skattebetalarnas sak att ta hand om kulturarvet, sa kulturministern frankt vid en debatt i höstas. Men vems sak är det då? Det handlar ju egentligen om hela den offentliga sektorn, allt de vi tillsammans äger gemensamt. Det som en gång, när vi själva inte finns längre, ska bli vår egen historia.

Mats Myrstener

PS Man kan stödja kampen mot fattigdomen i Guinea-Bissau genom att stödja SOS Barnbyar.

Kategorier
arkiv Landsorganisationen LO

Arbetarrörelsen och kulturen

Nu har det stått i LO-tidningen så nu kan man väl ta bladet från munnen…

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, som sparat rörelsens arkiv och publikationer i 109 år, kastas nästa år ut från sina lokaler vid Norra bantorget. Lokalerna, som numera ägs av Folkets hus AB, ska bli hotell. Var arkivet med bibliotek och alla medföljande forskare, alltifrån gymnasister till doktorander, ska flytta vet ingen, man har uppmanats att skaffa en konsult för att sondera ”marknaden”.

Så är det någon som har en lokal, 2.500 kvm stor, inom 20 minuters pendelavstånd från T-Centralen, så är det bara att höra av sig.

Först gjorde LO sig av med den äldsta S-tidningen Arbetet, sedan med klassiska folkhögskolan i Brunnsvik. Kultur och folkbildning, nej det är inget för Folkets hus AB.

Mats Myrstener