Kategorier
Uncategorized

Vem finns bakom siffrorna?

I den danska Bibliotekspressen nr 4, 2008 beskrivs metoden Personas. Det är ett sätt att se människorna bakom det slentrianmässiga kategoriserandet, som man lätt gör när det handlar om bibliotekets ”målgrupper”.
Utifrån tillgänglig statistik, erfarenhet och social fantasi skapar man sig ett litet persongalleri av biblioteksbrukare, som man sedan har i åtanke då man utformar biblioteksverksamheten. Verkar spännande, läs mer på http://www.roskildebib.dk/ sök på personas så blir det fullträff med en gång!
Ingrid

Kategorier
Uncategorized

Kreativa Sverige

Moderaterna har gjort det igen, skrivit ett i stora delar bra kulturpolitiskt program, Kreativa Sverige:Mer pengar till kultur (nya Kulturen 3.0) Här slår man vakt om folkbildning, folkhögskolor och folkbibliotek och betonar vikten av språklig kompetens och public service.

Vänsterpartiet, som just nu sliter med sitt kulturpolitiska program, skulle kunna låna många takter ur detta nya moderaternas opus. Det gäller givetvis att gallra omsorgsfullt, allt detta om entreprenad, sponsering och eget företagande som kulturens frälsarkransar är det bäst att vara mycket skeptisk till, men plocka gärna russinen.

Så här skriver moderaterna om bibliotek under rubriken ”Vi älskar biblioteken”:

”Biblioteken är en del av den kulturella infrastrukturen och dess bokutlåning är central för kunskapsspridningen. Det motiverar den stora kostnaden, cirka 3,5 miljarder kronor per år (2006). Men drift och policy är inte främst en statlig angelägenhet utan besluten om de över 7 000 utlåningsställena fattas bäst på kommunal nivå, i enlighet med subsidiaritetsprincipen.Det utesluter inte ett statligt ansvar för bibliotekspolitiken i stort. Endast 95 av 290 kommuner har en fastställd biblioteksplan, vilket är föreskrivet i bibliotekslagen. Som Svensk biblioteksförening påpekat saknar, trots 5 000 skolbibliotek, uppåt en halv miljon elever i grundskolan ett bemannat skolbibliotek. Det bidrar inte till ansträngningarna att förbättra den sjunkande läsförståelsen i svenska skolor.Även om siffrorna varierar mellan åren är det en oroande trend att antalet utlånade böcker sedan 1980 minskat från 76 miljoner till 59 (2006). Det gäller främst utlåningen av skönlitteratur för vuxna, men även barnboksutlåningen.

36. Tillgängligheten till folkbiblioteken har stor betydelse för användandet av resurserna. Ökat öppethållande kvällstid borde vara ett mål i alla kommuner, där förhållandena idag skiftar kraftigt.

37. Avknoppning/entreprenader stimuleras i syfte att utveckla verksamheten i friare former, med bibehållet fokus på det skrivna ordet.

38. Inköpspolicyn vid offentliga bibliotek ska sträva efter politisk mångfald.

39. I skollagen stadgas att den kommunala skolan ska trygga elevernas tillgång till bibliotek. Det ska ske i samarbete med kommun- och folkbiblioteken. Friskolor har samma ansvar gentemot eleverna som kommunala skolor.

40. I linje med alliansregeringens mål att höja kvaliteten i utbildningen skulle en översyn av skolbibliotekens täckning och verksamhet ge underlag för extra åtgärder, i samklang med ambitionerna bakom ”Skapande skola”.

41. Boklån ska vara avgiftsfria. Tillkommande utbud, till exempel film och dataspel, kan av konkurrensskäl avgiftsfinansieras och öka de samlade resurserna.”

Klicka på länken nedan för att hämta hela Kulturen 3.0

http://www.moderat.se/artikel.aspx?webbid=1&menyid=1&artikelid=32391

Så har moderaterna kommit ut som Library Lovers, men tydligen blivit så förblindade av allt rosa att de missat själva syftet, kravet på en nationell bibliotekspolitik!
Punkterna 37 och 41 är kontroversiella, liksom bristen på insikt om behovet av en statlig samordning, resten är väl självklarheter, eller?
Men eftersom jag är livrädd för hundar har jag väl inte ens hittat de begravda!

Ingrid Atlestam

Kategorier
Täby kommunbibliotek

Envar sin egen bibliotekarie

Enhvar sin egen bibliothekarie, eller
Avlyssnat på Rosenbad
OBS! SATIR!
– Tjänare Fredrik!
– Nämen, tjänare Fredrik, det var länge sen. Hur har ni det i Täby. Saknat mig?
– Nej inte alls Fredrik. Jag menar jo det är klart vi gör, men vi har faktiskt sänkt kommunalskatten ännu mer sen du slutade. Och mer blir det tro mig! ”Vi har rea på allt” haha. Du läser väl tidningarna?
– Jaha. Ja, det är ju jättebra Fredrik. Ni jobbar på i ullstrumporna hör jag. Och kulturen och fritiden går bra Fredrik? Jag ser att du har ”Library lovers-märket” på dig.
– Ja, för sjutton. Man hänger väl med. Jag gillar bibliotek! Men vi jobbar faktiskt (oss emellan) nu på att avskaffa den här kultur- och fritidsbiten helt i kommunen. Jag kommer snart att bli arbetslös, ha-ha-ha. Men vi har ju så många fina grönområden och golfbanor, det är ju både kultur och fritid eller hur. Bra va? Har jag inte rätt?
– Ja, jo, det har du rätt i förstås. Men vad hade du på hjärtat nu då?
– Jo, Fredrik, jag har tänkt på en sak. Jag har kommit på en ny slogan för regeringens nya kulturkampanj. Den går lite på tomgång tycker jag. Lyssna nu: Jag tänkte kalla den ”envar sin egen bibliotekarie”.
– Jahaja. Och exakt hur hade du tänkt dig nu då?
– Jo, eftersom alla svenskar väl åtminstone har en bok hemma så behövs väl inga bibliotek, eller hur. Och inga bibliotekarier. Ergo est demonstrandum, haha. Jag har inspirerats lite av de här kubanska hemmabiblioteken du vet, som folkpartiet engagerade sig så mycket i. Dom verkar ju fungera toppen. Och i Danmark har det ju blivit en hel folkrörelse det här. Det du! Ner med förmynderiet! Bort med bibliotekarierna! Böckerna till folket!
– Jaha, du låter som en riktig demonstrant. Men tänker du på Täby nu då?
– Nejnej. En nationell kampanj!
– Jaha. Men tror du att alla svenskar äger böcker? Ja, en bok då?
– Nja, lite osäker där, men jag har tänkt på det också. Vi låter det där institutet, vad det nu heter, trycka upp en bok, Kommunismens blodiga brott, det är bra folkbildning, och så ger vi ett ex till alla svenska familjer. GP:s idé du minns? Så har dom en bok! Bra va? Sen kan vi lägga ner biblioteken. Hajaru?
– Jaha. Det låter ju väldigt radikalt det där. Rena socialismen.
– Ja, visst är det. ”Nya arbetarpartiet” du vet. Sen tänkte jag på den enorma potentialen i det här, du vet vi kan ju fortsätta spara på offentlig verksamhet sedan, jag tänkte mig några nya kampanjer sen, hör här: Envar sin egen doktor. Envar sin egen tandläkare. Envar sin egen folkskollärare, Envar sin egen kurator, Din fru är din Lapplisa och så vidare. Tänk vad vi kan spara pengar Fredrik! Ojojoj! Och med kds förslag om vårdnadsbidrag så kan vi ju lägga ner alla dagis och fritis också! Låt våra gummor ta hand om småglina i fortsättningen! Ja, inte Filippa då förstås men … ja… du fattar …dom andra.
– Jahaja. Ja det låter jättebra ju Fredrik, jag ska verkligen fundera på saken. Fast det där med ”valfrihet” då? Men du, äsch, jag har lite bråttom just nu. Om du ursäktar mig?
– Javisst, men du, hör bara av dig när du vill ha några nya idéer från tankesmedjan i Täby Fredrik. Jag tänkte på det här med universitetsbiblioteken också. Varför ska staten sponsra dom? Dom kan väl drivas privat, som i USA? Och vadå ”valfrihet”? Vi snackar ju världens största demokrati här Fredrik. ”The land of the free!” Dom vet väl vad ”valfrihet” vill säga!
– Visst, visst, Fredrik. Jättebra. För dom som har mycket pengar då? Alla amerikanare alltså? Jättebra Fredrik. Men du: Keep on fighting. The Struggle must go on! Hälsa Täby!
– Hej då Fredrik! Lycka till!
– Hej då Fredrik.
Fritt efter Falstaff, fakir, och
Mats Myrstener

Kategorier
boktips Folkhemmet välfärdssamhället

Det plundrade folkhemmet

2008-05-01 Det plundrade folkhemmet
http://www.gemensamvalfard.se/stockholm/
http://www.stoppautforsaljningen.nu/
Väl hemkommen från förstamajdemonstrationen i Stockholm tänker jag på en bok jag höll i handen förra veckan i informationsdisken, Sven Grassmans tjugo år gamla ”Det plundrade folkhemmet”. Hur rätt hade inte karln! Och hur tragiskt att han gick och dog i förtid, utmobbad och osynliggjord av en enad svensk ekonomkår.
”Det plundrade folkhemmet” kom 1985. Grassmans huvudmotståndare var då den socialdemokratiska kanslihushögern med finansministern Kjell-Olof Feldt i täten. Bakom sig hade Feldt ungtuppar som gamle studentkommunisten Klas Eklund och SSU-aren Erik Åsbrink. Den ekonomiska hästkuren man ordinerade var stopp för löneökningar, lägre skatter, inga valutarestriktioner, inflationsbekämpning.
Medicinen låg i tiden, den hade stöd av Reagan i USA och Thatcher i England, Kohl i Tyskland, och socialdemokraterna och Labour rättade snabbt in sig i ledet: i England och Tyskland, Nya Zeeland och Australien, Kanada, och i de nordiska länderna. Det var också en förberedelse för ett inträde i EU. Efter Olof Palmes död påskyndades utveckling inom SAP, även om Feldt och Eklund fick gå när LO satte ner foten, och Åsbrink desavouerades av själve Göran Persson. Men olyckan var redan skedd.
Grassman förutsåg detta. Han menade att den ekonomiska ”krisen” var påhittad av SAP och näringslivet. Företagen gjorde rekordvinster, kommunernas ekonomi var god, statskassan välfylld, ändå trummades ordet ”finanskris” in i medvetandet. ”Vi låg i som remmar och försökte inympa krismedvetande” sa Feldt, och bankdirektören Jan Wallander höll med: ”Krisen var vår största tillgång”. Grassman kallar det osentimentalt för ”de rikas revolt”. De stora vinster som företagen gjorde skulle inte gå till löntagarfonder, som Feldt envist kämpade emot, utan ner i direktörernas och aktieägarnas fickor. Det var en omfördelning av ekonomiska resurser, från det allmänna och från låg- och medelinkomsttagare, till det privata och höginkomsttagarna (däribland många välbetalda socialdemokratiska politiker).
Och idag ser vi, i alla fall i Stockholm, den ekonomiska omfördelningspolitiken i full skala. Allt det allmänna säljs nu ut till privata intressenter: sjukhus, skolor, lägenheter, servicehus, barnomsorg., och statliga bolag, däribland så centrala verksamheter som vitala delar av SJ, Posten, Systembolaget och Apoteket. Kvar finns nu, sedan armén rustats ner, bara polisen. Biblioteken har än så länge klarat sig förvånansvärt bra, tack vare den bibliotekslag som tvingades igenom, mot SAP:s vilja, 1997. Utan den hade förmodligen flera kommuner idag stått helt utan kommunala bibliotek.
Sven Grassman uppträdde på ett mellanmöte som BiS anordnade i Eskilstuna på 1980-talet. Då köpte jag ”Det plundrade folkhemmet”, som skulle visa sig vara en profetisk skrift. Grassman hade då gett ut ”Det tysta riket”, om tystnaden inom SAP och i Sverige när folkhemmet plundrades, och ”Makten över våra tankar – tjugo brev till en svensk arbetare”. För det är precis som han skriver i Det plundrade folkhemmet: Det som är ”sant” i människors medvetande (dvs den mediabild av ”krisen” som ”inympades” av SAP på 1980-talet), blir också sant till sina konsekvenser”. Och konsekvenserna ser vi idag, i Reinfeldts Sverige. Där den socialdemokratiska tystnaden fortfarande är – kompakt. Och Kjell-Olof Feldt och hans gamla kanslihushöger må mysa där de sitter i sina direktionsfåtöljer. För att citera en gammal SAP-affisch från 1930-talet:
”Vi klarade krisen”!
Mats Myrstener

Kategorier
Uncategorized

Norsk biblioteksförening läser bis och Siv Wold-Karlsen

I den blogg som Anders Ericson – känd även för bis läsare genom artiklar i bis – sköter för NBF:s räkning kan man bl a läsa:
”I det svenske tidsskriftet Bibliotek i samhälle (Bis) nr. 1/2008 har bibliotekaren og journalisten Siv Wold-Karlsen ein fem siders artikkel der ho oppsummerer stoda for EU-direktivet. Kortversjonen hennar er at ‘biblioteken inte längre kan köpa och äga sina böcker, utan endast får hyra dem av upphovsrättsägarna’. I tråd med dei fire fridomane og fri flyt av varar og kapital ønskjer EU-kommisjonen seg aller mest såkalla ikkje-konsumerbare opphavsrettlege godtgjeringar, der forfattarane får individuell betaling for kvart utlån.”
Här hittar du artikeln:
http://tinyurl.com/3ldso7

Lennart Wettmark