BiS årsmöte 2022

Föreningen Bibliotek i Samhälle håller årsmöte lördagen den 26 mars 2022 kl. 10 – 16.

Lokal: Svensk biblioteksförening, Oxtorgsgränd 2, 111 57 Stockholm 

T-bana Hötorget, uppgång Sergelgatan – Malmskillnadsgatan

Program:

Kl 10-11.30  Årsmötesförhandlingar öppna för BiS medlemmar, Svensk biblioteksförenings lokaler, Oxtorgsgränd 2, porttelefon

     11.30-12 Kaffe/te, smörgås

     12-13.30 Samtal med Lawen Redar och Torun Boucher

     Därefter fortsätter årsmötet

     16          Årsmötet avslutas

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, foreningenbis@gmail.com

Anmäl deltagande till Christian Forsell, christian_forsell@telia.com 

Välkommen!

Dagordning för årsmötet

1     Mötet öppnas

2     Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

3     Fastställande av dagordning

4     Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021

5     Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse

6     Frågan för ansvarsfrihet för styrelsen och kassören

7     Tidskriften bis

8     Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS webbplats

9     Solidaritetsfonden

10   Verksamhetsplan för 2022

11   Fastställande av budget för 2022

12   Fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter för 2023

13   Ajournering. Presentation och diskussion om något aktuellt ämne

14   Årsmötesförhandlingarna återupptas

15   Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år

16   Val av ersättare på 1 år

17   Val av kassör på 1 år

18   Val av två revisorer på 1 år

19   Val av valberedning på 1 år

20   Övriga frågor

21   Mötet avslutas


Engagera dig i styrelsen!

Föreningen söker nya styrelseledamöter! Är du intresserad eller nyfiken på vad det innebär, kontakta valberedningen: Ida Holmlund idaholmlund@yahoo.se.