BiS årsmöte 2020

Föreningen Bibliotek i Samhälle håller årsmöte i Lund lördag 28 mars klockan 10-16.

Lokal: Hemgården, Kiliansgatan 11, Lund

10–12 och 14.30–16:
årsmötesförhandlingar.

12–13:
lunch.

13–14.30:
Salong! Vad är nästa steg för biblioteken och biblioteksaktivismen?

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Anmäl deltagande Christian Forsell, christian_forsell@telia. com. Skriv om du vill äta lunch på med årsmötet och om du vill följa med och äta middag efteråt.

Välkommen!

Styrelsen

Dagordning för årsmötet

 • Mötet öppnas
 • Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
 • Fastställande av dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
 • Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören
 • Tidskriften bis
 • Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS webbplats
 • Solidaritetsfonden
 • Verksamhetsplan för 2020
 • Fastställande av budget för 2020
 • Fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter för 2021
 • Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år
 • Val av ersättare på 1 år
 • Val av kassör på 1 år
 • Val av två revisorer på 1 år
 • Val av valberedning på 1 år
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Engagera dig i styrelsen!

Föreningen söker nya styrelseledamöter! Är du intresserad eller nyfiken på vad det innebär, kontakta valberedningen: Tobias Johansson, tobbepysslare@gmail.com, eller Tove Völgyi, tove.volgyi@hotmail.com.