BiS årsmöte 2020


Uppdatering 23 mars

BiS styrelse har 22 mars fattat beslutet att föreningens årsmöte, som skulle äga rum lördag 28 mars i Lund, kommer att äga rum digitalt.

Det innebär även att salongen “Vad är nästa steg för biblioteken och biblioteksaktivismen?” kommer att ställas in. Vi hoppas kunna återkomma till ämnet, antingen genom en salong längre fram, eller genom fler texter. 

Eftersom salongen ställs in så kommer tiden för årsmötet kortas något. Ny tid är lördag 28 mars 10-12.

Ni som redan har anmält er till mötet kommer att få information om hur ni ansluter er till det digitala mötesrummet. Har du inte redan anmält dig så gör du det till: Christian Forsell, christian_forsell@telia.com


Föreningen Bibliotek i Samhälle håller årsmöte i Lund lördag 28 mars klockan 10-16.

Lokal: Hemgården, Kiliansgatan 11, Lund

10–12 och 14.30–16:
årsmötesförhandlingar.

12–13:
lunch.

13–14.30:
Salong! Vad är nästa steg för biblioteken och biblioteksaktivismen?

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Anmäl deltagande Christian Forsell, christian_forsell@telia. com. Skriv om du vill äta lunch på med årsmötet och om du vill följa med och äta middag efteråt.

Välkommen!

Styrelsen

Dagordning för årsmötet

 • Mötet öppnas
 • Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
 • Fastställande av dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
 • Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören
 • Tidskriften bis
 • Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS webbplats
 • Solidaritetsfonden
 • Verksamhetsplan för 2020
 • Fastställande av budget för 2020
 • Fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter för 2021
 • Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år
 • Val av ersättare på 1 år
 • Val av kassör på 1 år
 • Val av två revisorer på 1 år
 • Val av valberedning på 1 år
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Engagera dig i styrelsen!

Föreningen söker nya styrelseledamöter! Är du intresserad eller nyfiken på vad det innebär, kontakta valberedningen: Tobias Johansson, tobbepysslare@gmail.com, eller Tove Völgyi, tove.volgyi@hotmail.com.