bis 3/2022

Det demokratiska uppdraget är tema för det här numret av bis. En vanlig referenspunkt för biblioteken, som bis nu går till botten med.

Ur innehållet

 • “Det demokratiska uppdraget har inga gränser”
  Bibliotekens demokratiska uppdrag kan betyda olika saker för olika personer. bis frågade Marie Johansen, Bagir Kwiek och Klara Ferneman vad det innebär för dem.
 • På jakt efter det demokratiska uppdraget
  Många pratar om folkbibliotekens demokratiska uppdrag. Men vad betyder det egentligen? Karin Råghall har vridit och vänt på frågan – och fått hjälp på vägen av en pinsmaskin.
 • Bibliotek och totalförsvaret – vad innebär det?
  Vad händer med bibliotekens uppdrag när samhället står inför kriser? Emma Karlsson granskar argumenten om biblioteken i totalförsvaret men hamnar i större frågor om vilket typ av samhälle vi vill bygga.
 • Biblioteket – en ljuspunkt!
  Den internationella klimatkonferensen ”Stockholm +50” hölls den 2–3 juni. BiS medverkade i skuggkonferensen ”Folkets forum för miljö och global rättvisa” med seminariet ”Biblioteket – en ljuspunkt?”. Lena Lundgren rapporterar från seminariet och deltagaren Lars Ilshammar publicerar hela sitt inlägg från samtalet  Vad är ett bibliotek – och vad borde det vara i en digital tid?
 • Vi hade allt. Om datorernas utveckling och
  inlåsning
  Konstnären och programmeraren Idiomdrottning reflekterar över den digitala utvecklingen och inlåsningen av kultur och kommunikation i nätjättarnas produkter och plattformar.
 • Aktuell litteratur
  Recension av antologin Biblioteksgeografin: En antologi om biblioteksväsende och biblioteksforskning (red. Roger Blomgren, Katarina Elzbieta Michnik och Johan Sundeen)
 • Dessutom – fler texter, krönikor och nyheter!

Medverkande

Bengt Berg. Poet och förläggare för Heidruns förlag.

Sofia Berg bor i Malmö och arbetar som barn- och ungdomsbibliotekarie på folkbibliotek.

Anders Ericson. Norsk bibliotekarie, tidigare anställd vid Statens Bibliotektilsyn och  webbredaktör på Norsk Biblioteksforening, frilansjournalist och bloggare med bloggen bibliotekettarsaka.com.

Klara Ferneman är sociolog och bibliotekarie. Arbetar på Umeå Stadsbibliotek med utåtriktad verksamhet för ungdomar och just nu i ett Stärkta biblioteks-projekt som syftar till att utveckla bibliotekets ungdomsverksamhet bland annat med ökat inflytande och utökad samverkan med andra ungdomsverksamheter.

Idiomdrottning visar ett nytt och ofta prydligare sätt att lösa systemproblem. Systemet som helhet tycks verka snuddande bekant för kulturanvändare men är på samma gång helt omvälvande.

Lars Ilshammar. Biträdande riksbibliotekarie. 

Marie Johansen. Verksamhetschef för Konst och bibliotek i Botkyrka kommun.

Emma Karlsson. Barnbibliotekarie i Lund med ett stort engagemang för rättvisefrågor.  

Bagir Kwiek är författare, Sveriges femte läsambassadör 2020–2022 och samordnare för det Romska biblioteket i Malmö.

Lovisa Liljegren. Universitetsbibliotekarie i Stockholm. 

Lena Lundgren. Bibliotekarie och tidigare utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm.

Daniella Nilsson. Undervisande bibliotekarie på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet. Hon har en kandidatexamen i idé- och lärdomshistoria och har tidigare arbetat med filosofisk samtalsverksamhet inom det Luleåbaserade projektet ”Unga Tankar”.

Ellen Pavlov. Barnbibliotekarie som jobbar med att köpa in och katalogisera böcker på folkbiblioteken i Lund. 

Elisabeth Rundqvist är en bibliotekarie som brinner för mänskliga rättigheter och är aktiv volontär inom flyktingrörelsen. 

Karin Råghall är bibliotekarie i Västerbotten. 

Röda Lina, bis ständiga samtidskommentator.

Annelien van der Tang. Bibliotekarie och sociolog.