bis 2018:03

bis omslag #3 2018

Ur innehållet

Medverkande

Bengt Berg. Född, uppvuxen, bosatt och verksam i norra Värmland. Författare och förläggare på Heidruns Förlag. Har utgivit drygt 30 böcker, mest poesi.

Agneta S Bylund. Projekthandläggare Bokstart, Region Västernorrland.

Fredrik Eriksson.  Lärare och skribent i Malmö.

Stellan Klint. Medicinsk bibliotekarie i Malmö och medlem av bis redaktion.

Lena Lundgren. Bibliotekarie och tidigare utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm.

Melissa Morrone. Folkbibliotekarie i Brooklyn, New York, och redaktör för böckerna Informed Agitation: Library and Information Skills in Social Justice Movements and Beyond och Human Operators: A Critical Oral History on Technology in Libraries and Archives.

Eleonor Pavlov. Barnbibliotekarie i Lund som arbetar med inköp och förmedling av barnlitteratur.

Kim Persson. Biblioteksstudent och otryggt anställd vikarie med mångårigt engagemang i olika sociala rörelser.  

Martin Persson. Bibliotekarie, fri programvara-entusiast och bis-redaktör.

Röda Lina. bis ständiga samtidskommentator.

Tobias Willstedt. Bibliotekarie och webbredaktör åt BiS.