bis 2017:04

Omslag tidskriften bis 201704. En man och en kvinna med mobil- och datorskräm istället för huvudUr innehållet

  • Det går inte att låna en e-bok. Om DRM och varför bibliotekariers motstånd är viktigt
  • Mitt första år som bibliotekarie
  • Om bibliotekspionjären Alvida Sandberg
  • Den utbrända bibliotekarien
  •  Biblioteksprivatiseringar
  • … m.m.!

Medverkande

Lina Andréasson. Utbildad biblioteks- och informationsvetare med en examen i litteraturvetenskap i bagaget. Arbetar som skolbibliotekarie på en F–9-skola.

Ingrid Atlestam. Bibliotekarie och skribent med fokus på folkbibliotek då, nu och sedan.

Bengt Berg. Född, uppvuxen, bosatt och verksam i norra Värmland. Författare och förläggare på Heidruns Förlag. Har utgivit drygt 30 böcker, mest poesi.

Tommy Bildström. Bibliotekarie, projektledare för det läsfrämjande projektet Det magiska ordet, skribent och debattör.

Christoffer Frostgård är bibliotekarie i Malmö och illustrerar på fritiden.

Ida Holmlund. Barn- och ungdomsbibliotekarie i Kramfors. Bosatt i Umeå.

Charlotte Högberg. Bibliotekarie, bosatt i Lund.

Idiomdrottning är ett exempel på ett nytt och ofta enklare sätt att lösa de flesta systemproblem.

Stellan Klint. Medicinsk bibliotekarie i Malmö/Lund och medlem av bis redaktion.

Lena Lundgren. Bibliotekarie och tidigare utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm.

Martin Persson. Bibliotekarie och medlem av bis redaktion.

Röda Lina. bis ständiga samtidskommentator.

Tobias Willstedt är bibliotekarie och webbredaktör åt BiS.