bis 2017:01

bis20171 omslagOm folk inte kommer till biblioteket får biblioteket komma till dem! Biblioteksverksamhet blir mindre och mindre låst till det fysiska biblioteksrummet, inte minst tack vare ny teknik. Fortfarande finns den traditionella uppsökande verksamheten kvar, på folkbibliotek bland annat i form av bokdepåer och boken-kommer för äldre, men arbetssätten utvecklas och vidgas i takt med att behoven förändras. Hur fungerar biblioteket utanför de fysiska bibliotekslokalerna? Och vad innebär egentligen uppsökande verksamhet?

Medverkande

Ingrid Atlestam, bibliotekarie och skribent med fokus på folkbibliotek då, nu och sedan.

Bengt Berg. Född, uppvuxen, bosatt och verksam i norra Värmland. Författare och förläggare på Heidruns Förlag. Han har utgivit drygt 30 böcker, mest poesi. Bergs dikter finns översatt till många språk och han har själv deltagit i poesifestivaler världen runt.

Peter Björkman, arbetar som bibliotekarie i Hallunda. Engagerad i Svensk biblioteksförening (Region Stockholm/Uppsala/Gotland).

Tobias Carlsson, IT-bibliotekarie i Gislaved.

Matilda Ericsson, visuell kommunikatör och illustratör, Malmö.

Fredrik Eriksson, kritiker, skribent och pedagog i Malmö.

Christoffer Frostgård är bibliotekarie i Malmö och illustrerar på fritiden.

Stellan Klint, sjukhusbibliotekarie och tecknare i Malmö/Lund.

Röda Lina, bis ständiga samtidskommentator.

Lena Lundgren, bibliotekarie och tidigare utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm.

Tobias Willstedt är BiS webbredaktör och bor i Stockholm.