bis 1/2023

Hur ska vi agera när avgörande demokratiska värden ifrågasätts och den nationalistiska rörelsen hotar att förändra Sveriges biblioteksverksamhet i grunden? I detta nummer av bis försöker vi hitta svaren.

Ur innehållet

 •  “Vi ser det hända varje dag – en växande människokärlek.”
  bis frågade en engagerad panel av biblioteksmedarbetare  – Ulrica Nuottaniemi, Tommy Bildström, Athanaisos Patsias och Suzanne Edblom  – som vittnar om att barnrätt verkligen är något biblioteken behöver fördjupa sig i.
 • Framgångsrikt barnrättsarbete på biblioteken
  Carin Collén, Regionbibliotek Västernorrland, berättar om hur folkbiblioteken i Västernorrland utvecklade sitt arbete med barnkonventionen. Athanasios Patsias, enhetschef på Malmö stadsbibliotek, beskriver hur en arbetsgrupp har skapat en modell för diskussionen och arbetet med resursfördelningen mellan barn och vuxna
 • “Skapa bättre verksamhet för unga går inte att göra på en höft”
  För ett par år sedan hade ungdomar i glesbygdskommunen Dorotea inget att göra. Dessutom mådde många dåligt. I dag har flera aktörer – däribland biblioteket – gått ihop för att vända utvecklingen.
 • Himmel över Oslo – ett besök på Deichman Bjørvika
  I bis nummer 2/2022 granskade Lena Lundgren barnavdelningen på centrumbiblioteket Ode i Helsingfors utifrån några frågor om barnperspektivet. Hon var inte imponerad. Nu har fyra svenska bibliotekarier tagit på sig barnrättsglasögonen under ett besök på nya huvudbiblioteket i Oslo.
 • Aktuell litteratur
  Recension av Litteraturens kraft: Erfarenheter av shared reading (2022) av Henrik Wig.
 • Dessutom – fler texter, krönikor och nyheter!

Medverkande

Bengt Berg. Poet och förläggare för Heidruns förlag.

Tommy Bildström är bibliotekschef i Nordmaling samt författare och debattör. Han har enligt egen utsago ett eget rymdskepp och superkrafter.

Carin Collén är bibliotekskonsulent på Regionbibliotek Västernorrland med ansvar för demokratifrågor som barnrätt, hbtqi och nationella minoriteter.

Suzanne Edblom är pedagog på enheten för lärande och upplevelser på Malmö museer.

Solveig Hedenström, Ulla Hjorton, Agneta Månsson och Marie-Louise Riton är före detta bibliotekarier med erfarenhet av barnverksamhet och biblioteksledning och med ett fortsatt intresse för biblioteksverksamhet och utformning av biblioteksmiljöer.

Tobias Johansson är bibliotekarie och biblioteksbusschaufför i Umeå, vars bildalster kan beskådas på Instagram, @pysslartobbe

Emma Karlsson är barnbibliotekarie på folkbibliotek i Lund.

Ulrica Nuottaniemi jobbar på ett filialbibliotek i Umeå kommun som programansvarig bibliotekarie för vuxna och för barn. Har lärt allt jag kan om att vara en samhällsvarelse genom mina tre barn. Har samiskt och tornedalskt påbrå, kan inte tala men förstår lite nordsamiska och meänkieli och tycker för övrigt att alla som blivit berövade sitt modersmål borde få friår med lön från staten för att få lära sig det igen.

Athanasios Patsias är enhetschef för Biblioteken i Öster, Biblioteken i Malmö.

Karin Råghall jobbar på folkbibliotek i Umeå och är med i lite för många studiecirklar på fritiden. 

Sofie Samuelsson är bibliotekarie och arbetar inom regional biblioteksverksamhet. Bor i Stockholm.