Uttalanden 2003-2014

140315

Uttalande med anledning av det upptrappade nazistiska våldet i samhället – länk.

130225

Föreningen BiS har genom Lena Lundgren arbetat fram ett remissvar på Litteraturutredningens slutbetänkande Läsandets kultur.

Här hittar du BiS remissvar.

120912

Remissvar på förslaget till Ny bibliotekslag Ds 2012:13 från föreningen Bibliotek i Samhälle.

Läs hela remissvaret!

090517

Läs BiS remissvar på Kulturutredningen

070902

Dålig kulturpolitik att lägga ner En bok för alla

Vid Föreningen Bibliotek i Samhälles (BiS) styrelsemöte i Finnhamn den 2/9 2007 gjorde man ett uttalande som idag också har lämnats till Kulturdepartementet och till Riksdagen. Uttalandets lydelse:

Biblioteksföreningen Bibliotek i Samhälle (gr 1969), vill på det starkaste protestera mot den borgerliga alliansens planer på att dra in bidraget till En bok för alla. Vi menar att Bok för allas bokutgivning stödjer läsfrämjande insatser gentemot både vuxna och barn, men kanske främst för barn, där bokutgivningen varit mycket viktigt. Även om pocketböcker idag blivit billigare är Bok för allas utgivning av stor betydelse, inte minst de billiga bilderböcker förlaget gett ut. Vill man med läsfrämjande insatser nå de grupper som normalt inte besöker bibliotek och bokhandel är En bok för allas billiga bokutgivning av allra största betydelse. Att strypa den är ett exempel på mycket dålig kulturpolitik.

För Föreningen BiS, Stockholm 2007-09-02, Mats Myrstener

050206

BiS har undertecknat Upprop för rättvisa och gemensam välfärd.

Läs uppropet (pdf)

040321

Uttalande om Kuba

Läs BiS uttalande med anledning av diskussionen om bibliotek, yttrandefrihet och nationellt oberoende på Kuba. Uttalandet antogs på BiS årsmöte den 20 mars.

Med anledning av den diskussion om bibliotek, yttrandefrihet och nationellt oberoende på Kuba som ägt rum i Sverige under året har BiS styrelse gjort följande uttalande:

”Vi anser att rätten att ge och ta emot information är en livsviktig princip för varje land. Yttrandefriheten är inskränkt i många länder och vi beklagar att detta är fallet också på Kuba. Vi menar att för en demokratisk utveckling måste rätten till en opinionsbildning, som återspeglar olika uppfattningar inom ett land skyddas. På Kuba finns intolerans mot handlingar och idéer, som inte ansluter till den officiella politiken – i april 2003 manifesterat i hårda fängelsestraff mot företrädare för de ”oberoende biblioteken”.

Kuba är utsatt för starka ideologiska och ekonomiska påtryckningar från exilkubaner i USA understödda av den amerikanska regeringen. Mycket tyder på att Bushadministrationens krig mot ”Ondskan” kan förebåda en ännu aktivare politik mot Kuba. Reaktionerna på Kuba mot de oberoende biblioteken måste ses i det perspektivet.

De oberoende biblioteken fyller, såvitt vi kan förstå, inga av de krav som kan ställas på folkbibliotek i ett demokratiskt samhälle, varken när det gäller mediebeståndets sammansättning eller personalens utbildning. Vi biblioteksarbetare bör istället stödja det ambitiösa kubanska biblioteksväsendets utveckling genom att starta utbytesprogram och utveckla andra kontakter.

Vi anser att en viktig konkret första åtgärd för att bekämpa trakasserier och intolerans på Kuba, liksom för att hävda principen om yttrandefrihet för att garantera tillgång till information för opinionsbildning och samhällskritik, är att den blockad, som USA upprätthållit under decennier, trots ett nästan enhälligt motstånd i FN, snarast upphör och att USA bl a därigenom respekterar Kubas oberoende.”

Antaget vid BiS årsmöte den 20 mars 2004

Mer material om Kuba finns att läsa i bis nr 1/2004

040101

BiS ställer sig bakom kampanjen För allas rätt till vatten!

EU har genom GATS-avtalet ställt krav på liberalisering av vattenmarknader i Södra Afrika.

Afrikagrupperna, Attac, FIAN, IKFF, UBV/Latinamerika, och Nätverk Södra Afrika driver därför kampanj kring vatten som rättighet. Vatten ska inte vara en handelsvara.

031207

BiS för en nationell bibliotekspolitik

Flygblad utdelat under Bok&Bibliotek 2003 bl.a.