Vi betalar inte – ännu!

 BiS på Bok & Bibliotek 21-24 september 2006

Vi betalar inte – ännu!

(Det rätttvisa biblioteket VIII)

Seminarium 10.5 torsdag 21/9 kl 10.00-10.45

Årskort för 50 euro, betala mer och få gräddfil, entréavgift och gratis bara för de fattiga, detta är redan verklighet i flera EU-länder. Att driva bibliotek i offentlig regi och för skattemedel strider mot GATS regler om fri konkurrens. Den svenska modellen för biblioteksersättning till författarna står inför domstol.

Om GATS, WTO, PLR, upphovsrätten och andra hot mot den nordiska folkbiblioteksmodellen. Personliga synpunkter på och diskussion om frågor som har avgörande betydelse för folkbibliotekens framtid.

Medverkande:

Frode Bakken, bibliotekschef vid Högskolen i Telemark, medlem i EBLIDA:s expertgrupp Trade and Libraries

Britt-Marie Häggström, seniorkonsult i DIK för bl.a. internationella frågor

Kjell Nilsson, chef för BIBSAM och ordförande i EBLIDA:s expertgrupp Trade and Libraries

Ordfördelare Lena Lundgren, Bibliotek i Samhälle, BiS

Dessutom finns bis i Kulturtidskriftsmontern

där Ingrid Atlestam framträder torsdag 21/9 kl 13.00 under rubriken:

Det skrivna ordets renässans – om läsningens nödvändighet och folkbibliotekens uppdrag.

En som inte kan läsa, skriva och söka information via det skrivna ordet hamnar utanför ”informationssamhället”. Därför bör biblioteken prioritera ord framför bild och ton.

Till Bok & bibliotek