Är det någon idé med folkbibliotek?

Bok & Bibliotek 2008

Det rättvisa biblioteket nr 10. Årets mässprogram i BiS’ regi

Fredag 11.00-11.45

Är det någon idé med folkbibliotek?

Utbildningsväsendet och det livslånga lärandet är båda självklara som begrepp och samarbetspartners för folkbiblioteken. Idag finns det en diskussion om vad begreppet bildning innebär för vår tid, men diskussionen om folkbildning, som tillsammans med folkskola och folkbibliotek en gång ansågs vara förutsättningen för vår demokrati, är påfallande tyst. Vad är folkbildningens uppdrag idag? Är ”folket” fullärt, integrerat och färdigfostrat? Och vilken roll, kan, bör eller ska folkbiblioteken spela? Har de en folkbildande uppgift eller ska de vara en kundstyrd gratis utskänkning av mediaprodukter? Om detta samtalar Ulla Forsén, chef för Frölunda kulturhus och samtalsledare, Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria och Lars Sewilius Berg, föreläsningsansvarig vid ABF Göteborg.