Programdiskussioner 2009

I denna del av arkivet kan du ta del av diskussionerna som föregick uppdateringen av BiS program. Det nya programmet antogs på BiS årsmöte 2009.

090324

Visst behöver vi uppdatera BiS program!

I nr 1/06 av bis publicerade vi senast reviderade upplagan av BiS program och inbjöd i nr 2 Pernille Drost, ordf. i danska Bibliotekarforbundet och Nick Jones, föreståndare för biblioteket i Vårby i Huddinge, att kommentera.

Diskussionen fortsätter i nr 3 och 4. Vi kommer successivt att lägga ut inläggen här.

Välkommen att skriva i bis vad du tycker! Skicka ditt bidrag till kommande nummer till tidningens redaktör lennart.wettmark@gmail.com.

På BiS årsmöte i mars 2007 tillsattes en arbetsgrupp bestående av Lena Lundgren, Åse Hedemark och Jonas Aghed med uppgift att arbeta med formuleringarna i programmet.

Inför årsmötet 2008 har arbetsgruppen arbetat fram ett förslag till revidering av BiS program. Förslaget har bearbetats vidare efter årsmötet.

Läs förslaget

Synpunkter kan lämnas till Lennart Wettmark.

Att föreningen med sina rötter i 70-talet möter nya utmaningar är klart. Men hur skall en förening som BiS agera i 2000-talets biblioteksdebatt?

Vill du ha en snabbare reaktion på vad du tycker så använd föreningens diskussionslista

BiS program
Är BiS medieurvalsprinciper mogna för gallring?
Nick Jones kommentar. Bör, vill, kan och gör man?
Pernille Drosts kommentar
Siv Wold-Karlsen kommenterar Nick Jones
Nick Jones utvecklar sina tankar. Nya rum och mellan rum.
Peter Alsbjers kommentar
Lena Lundgren kommenterar kommentarer
Siv Wold-Karlsen, nytt inlägg
Jonas Aghed. BiS program behövs i högervridningens tid!
Eva Svegborn. Motion till BiS årsmöte