Det rättvisa biblioteket

Det rättvisa biblioteket:

 • för en kamp för boken och läsandet.
 • arbetar för en fri och jämlik tillgång på information.
 • uppmuntrar kreativitet och nytänkande.
 • spelar en aktiv roll i lokalsamhället
 • syftar till ett solidariskt samhälle

Vilket innebär att biblioteket:

 • stödjer allt seriöst kunskapssökande
 • stödjer och bedriver läsfrämjande arbete
 • stödjer, ger rum för och är en del av det lokala kulturlivet
 • motverkar kunskapsklyftor genom uppsökande och utåtriktat arbete
 • motverkar kommersialismens negativa verkningar genom ett brett och alternativt mediaurval
 • motverkar segregation genom att erbjuda ett utbud och en miljö som är välkomnande och attraktiv för alla

Det rättvisa biblioteket är
rättvist mot historien genom att tillgängliggöra kulturarv, inklusive den lokala historien, i bred mening rättvist mot omvärlden genom att lyfta fram kulturell mångfald och alternativ till det förhärskande nyhetsutbudeträttvist mot framtiden genom att stödja nya kulturella uttryck, nya generationers och gruppers behov, önskemål och skapande

Folkbiblioteket
är allas gemensamma kollektiva minne och kulturella vardagsrum med världsvid utsikt. Vilket innebär att folkbiblioteket är en nödvändighet i och förutsättning för, ett öppet, demokratiskt och jämlikt samhälle.