Västsahara 2010-2013

Strutsboksprojektet avslutas

2013

På årsmötet den 9 mars beslutade BiS att avsluta ”strutsboksprojektet” vid halvårsskiftet i sommar. Vi planerade från början att enbart arbeta med projektet under 2010 och 2011, men eftersom vi fick möjlighet att köpa in ytterligare 1000 böcker genom Mona Hennings förlag Dar Al Muna och insamlingen gick bra, så förlängde vi det ett år. Nu måste vi ändå avsluta det, dels för att vi har uppnått det vi föresatte oss, dels för att BiS är i ett trängt ekonomiskt läge och måste lägga alla krafter på tidskriften och programverksamheten för att bis och föreningen ska överleva.

I bis nummer 2013:02 summerar vi projektet på olika sätt. Monica Zak redovisar i punktform några konkreta resultat av projektet och jag som projektansvarig föreningens insamlingsarbete. Den spanske författaren och BiS kontaktperson Gonzalo Moure rapporterar från sin senaste resa till lägren. Vi konstaterar med glädje att det fortfarande finns många människor som bedriver praktiskt solidaritetsarbete och har bett de biståndsgrupper, som har bidragit till insamlingen med lite större bidrag, att berätta lite om sin verksamhet.

Detta projekt har byggt på att många grupper, föreningar och enskilda har gett ekonomiska bidrag och vi tackar härmed alla er som möjliggjort att så många barn i de västsahariska flyktinglägren har fått möjlighet att på sitt eget språk läsa flera böcker på arabiska inklusive den enda bok som utspelar sig i deras egen miljö och berättar en historia som de känner igen och kan identifiera sig med!

Lena Lundgren

—————————————————————————————-

Västsahara-projektet i ett avgörande skede

6 november 2011

Nu har äntligen Monica Zak rest ner till Västsahara för att sprida 5000 ex av sin bok Pojken som levde med strutsar på arabiska!

BiS har sedan början av 2010 samlat in pengar för att kunna trycka upp en stor upplaga av Pojken som levde med strutsar. Boken handlar om en pojke i den Västsahariska öknen, som i en sandstorm kommer ifrån sin egen  familj och växer upp i en strutsfamilj. Berättelsen har verklighetsbakgrund och är en historia som de Västsahariska barnen känner till och som utspelar sig i deras egen  miljö. Den har tidigare funnits översatt till arabiska men bara getts ut i en mycket begränsad upplaga.

BiS har hittills samlat in ca 120 000 kr. Stora bidrag har donerats av författaren Sven Nordqvist, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Svensk Biblioteksförening men större delen av summan utgörs av små och stora bidrag som har satts in på BiS Internationella fond och samlats in i bössor i olika sammanhang.

I våras producerades en lärarhandling på arabiska med tips för lärare och föräldrar på hur man kan arbeta med boken. Den trycktes i 1000 ex i Sverige och transporterades ner med en av Emmaus transporter. I sommar har 5000 ex av strutsboken tryckts i Algeriet och i början av hösten skickats ut  till flyktinglägren. En bibliotekarie har också anställts med hjälp av bidrag från BiS. Monica har nu alltså rest ner till Västsahara och ska under några veckor dela ut böckerna och hålla workshopar för lärare och kvinnoföreningar. Hon skulle ha åkt redan i våras men sköt av säkerhetsskäl upp sin resa. Samarbetsparter på plats är den spanska barnbokbussen Bubisher och den spanska författaren Gonzalo Moure samt den svenska ambassaden i Alger.

I dagarna har det också blivit klart att Mona Henning kommer att ge ut Pojken som levde med strutsar på arabiska på sitt förlag Dar Al Muna. Det betyder att boken blir tillgänglig på arabiska även i Sverige. Då kan naturligtvis också lärarhandledningen användas. Den kommer att läggas ut på BiS hemsida.

Vi väntar med spänning på Monicas återkomst från Västsahara och hennes rapport om hur det har gått och hur boken har mottagits! Projektet avslutas runt årsskiftet och bis återkommer med en utförlig rapport i bis nr 4.

Lena Lundgren
Projektansvarig

—————————————————————————————————-

Bibliotek och böcker till barnen i de västsahariska flyktinglägren!

2010

BiS arbetar tillsammans med Monica Zak och den spanska bokbussen Bubisher för att bygga upp bibliotek och sprida böcker i de västsahariska flyktinglägren. BiS har nyss startat insamlingen och har för tillfället 15.000 i solidaritetsfonden och har fått ytterligare 20.000 efter ansökan hos Helge Ax:son Johnsons stiftelse till tryckningen av Monica Zaks till arabiska översatta bok Pojken som levde med strutsar. Vi arbetar med att på olika sätt samla in mer så att vi kan trycka upp en stor upplaga för utdelning till den 25.000 barn som bor i lägren!

Spanska Bubisher har initierats av författaren Gonzalo Moure (se bis nr 2/2010). Projektet har volontärer som har med sig böcker från Spanien, som man sprider via en bokbuss och i skolor. I fortsättningen kommer även ”strutsboken” att distribueras av dem. Bubisher har nu fått ihop 10.000 euro genom insamlingar på fyra bibliotek och genom att Spaniens största bokhandelskedja ger 1 euro till projektet för varje försåld tygkasse.

BiS beslutade på styrelsemötet i oktober att garantera lönen till en bibliotekarie, Bashir Lahsen, under ett år framåt (100 euro/månad). Han arbetar nu med radiosändningar i lägret, men skulle då kunna aktivera den arabiska litteratur som finns. Bashir arbetar som volontär och är mycket intresserad av arabisk litteratur.

Han har fått en elementär biblioteksutbildning och har faktiskt börjat katalogisera samlingen. För att betala bibliotekariens lön behöver vi bara vara 10 personer som betalar 100 kr var i månaden under ett år.

Vill du vara med i detta konkreta solidaritetsarbete?

Anmäl ditt intresse till lena.lundgren@ebox.tninet.se .

Om fler än 10 personer anmäler sig så går pengarna till tryckning av boken, om ni inte vill annorlunda.

Bubisher står i begrepp att bygga det första biblioteket – i lägret Smara – och planerar att bygga tre ytterligare bibliotek. Genom denna upparbetade kanal kan vi känna oss trygga att våra pengar kommer dit där de gör stor nytta och förmedlas på ett sätt så att vi kan känna oss trygga.

Monica Zak har arbetat fram en lärarhandledning till sin bok. Den ska nu översättas till arabiska och kunna användas i undervisningen tillsammans med boken. Det är ytterligare en del i arbetet att göra boken användbar.

Det finns alltså många skäl att stödja det här Västsaharainitiativet. Och det behövs alltså mer pengar! Har du idéer kontakta Monica Zak eller de i BiS som ansvarar för projektet!

Samla in pengar och sätt in på BiS konto 335316-6. Skriv Västsahara!

monica.zak@telia.com

lena.lundgren@ebox.tninet.se

Barbro Bolonassos, e-post: bolonassos@gmail.com

Västsaharaaktionen

Läs mer


Ett svar på ”Västsahara 2010-2013”