Svenska dokument / Swedish documents

  • Artikel i Barn och Kultur 1998 (pdf)
  • Uppsats från Bibliotekshögskolan i Borås: Informationskompetens i projektet Library Practice for Young Learners (pdf)
  • Artikel i tidskriften Utbilder 2002 (pdf)
  • Mokakana Primary School – ur ett resebrev 2002 (pdf)
  • Utställningen Ringar på vattnet (pdfpdfpdf)
  • Slutrapport till SIDA (pdf)